Andrej Brumen Čop

Foto: Matija Brumen / Odprti atelje - Andrej Brumen Čop v vili Blaž, 2016, v ozadju Veliki veseli lingam in Veliki razigrani anus

Iz obsežnega opusa Andreja Brumna Čopa so se nam zdela zanimiva dela, kjer je moško telo, neposredno ali skozi metafore in simbole, v središču. Je temeljni motiv, prikazan skozi mnoge poglede; kot vir opazovanja in izkušnje, objekt želje in trpljenja. Pojavlja se skozi simbolne prikaze rastlinskega in živalskega sveta, navezave na grško in krščansko mitologijo ter skozi prizore vsakdanjika. Kot rano ga umetnik prikazuje v povezavi z mitologijo sv. Sebastijana. Kot vir občudovanja skozi naslikano, v rdečo ozadje ovito podobo Apolona Belvederskega. Neposredno se prikazuje v delu Veliki veseli lingam kot monumentalni spolni organ. Nekje se kaže skozi komaj vidne akvarelne risbe, kjer opazujemo mehke, abstrahirane silhuete, obrise, sledi dogajanj. Gledalec se jim mora popolnoma približati, da zazna mehkobo podlage in nežnost linije v razsežni belini. Kontrast komaj zaznavni risbi je serija horizontalno nanizanih črno-belih fotokopij z odtisi zadnjic.

Pomemben element umetniške prakse Andreja Brumna Čopa je risba, saj je prav risanje eden od temeljnih umetnikovih ritualov in sredstvo osrediščenja misli. Prav skozi risbo izraža razumevanje umetnosti kot neločljive od življenja. Vseskozi beleži osebne izkušnje, dejanske ali domišljijske podobe, zapisuje vtise, spomine. Več let je kontinuirano risal na A6 kartice in kuverte. V tem kontekstu še posebej izstopa serija risb Mandale, kjer preko vzorcev in diagramov prevaja odnos med zunanjim in notranjim. Bistven vpliv na njegovo delo ima literatura. Pogosto literarna dela (sicer se s pisanjem ukvarja tudi sam), ki so vplivala nanj, na različne načine vključuje v svoja dela (Vrtnice za Jeana Geneta). Doživljanje lastne identitete pretanjeno izraža skozi poezijo, ki jo imenuje zapisi. Ukvarja se tudi z ilustracijo. Posebej dragocene so ilustracije k slikanici Braneta Mozetiča z naslovom z naslovom Dihurlandija.

Objavljeno v