Kolofon

GEJM, posebna izdaja revije Narobe
številka 33, avgust 2016

Izdajatelj: Društvo informacijski center Legebitra, Trubarjeva 76a, 1000 Ljubljana
Zanj: Simon Maljevac

Urednika: Lovro Centrih in Mitja Blažič
Uredništvo: Blaž Vukelič, Bojan Cigan, Lovro Centrih, Miha Istenič, Miha Lobnik, Mitja Ćosić, Natalija Pavlin, Peter Štangelj, Simon Maljevac

E-pošta: gejm@legebitra.si

Fotografija na naslovnici: Caio Sanfelice
Na naslovnici: Alen Toplišek

Oblikovanje: Jan Vasilijević

Revija je brezplačna in je nastala s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino je odgovorno Društvo kulturno, informacijsko in svetovalno središče Legebitra in zanjo v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča nosilca programa Norveškega finančnega mehanizma.

Na fotografiji je del ekipe Legebitre, ŠKUCa in DIHa, ki je dve leti ustvarjala in skrbela za projekt Odziv na hiv, KAJiščeš.si in pripravila vsebine za revijo GEJM.

Objavljeno v