Intervju z Aaronom Davidom Taxom

Aaron David Tax je obiskal Slovenijo konec decembra 2017 na povabilo Društva informacijski center Legebitra v okviru programa Podporni program za LGBT starejše, ki ga sofinancirata Mestna občina Ljubljana in Veleposlaništvo ZDA v Ljubljani. Po posvetu “Položaj LGBT-starejših oseb v Sloveniji” se je z njim pogovarjala Katarina Majerhold.

Aaron David Tax, delate kot direktor zagovorništva v organizaciji SAGE, največji in najstarejši organizaciji, ki si prizadeva za izboljšanje življenja LGBT-odraslih starejših v ZDA. SAGE je bila ustanovljena leta 1987 v New Yorku, kjer je tudi sedež organizacije. Kaj potrebujemo, da se lahko prijavimo za takšno službo – kakšno izobrazbo, kakšne kvalifikacije moramo imeti in ostale delovne izkušnje ter kakšno je vaše vsakodnevno delo?

Po izobrazbi sem diplomirani pravnik. Pred tem sem delal na področju LGBT-zagovorništva kot pravni direktor Servicemembers Legal Defense Network (SLDN)[1], glavne organizacije v ZDA, ki je nasprotovala zakonu “Don’t askdon’t tell” (Ne sprašuj, ne govori)[2] in omogočala pravne storitve za te, ki jih zakon prizadel.

Kaj ste se naučili iz svojega predhodnega delovnega mesta? Ali ste tam delali pretežno z LGBT-osebami? Kakšne primere ste zagovarjali tam? So se ti primeri razlikovali od teh, na katerih delate zdaj in če da, kako?

Na svojem prejšnjem delovnem mestu sem ponujal svoje storitve neposredno vojakinjam_om in sem lahko videl neposreden vpliv na življenje svojih klientk_ov, ki sem jih predstavljal in zagovarjal. Pri sedanjem delu, zagovorništvu na ravni politik, pa je težje videti neposreden vpliv na življenje LGBT-posameznika_ice, vendar pa po drugi strani lahko trdimo, da pomagamo večjemu številu ljudi.

Koliko časa običajno trajajo primeri, ki jih zagovarjate – zakaj se nekateri primeri rešijo hitreje kot drugi?

Na splošno lahko rečemo, da je čas reševanja vsakega primera odvisen od njegove vsebine. Ko smo se denimo borile_i proti Trumpovi administraciji, ki je želela iz nacionalne statistične raziskave o starejših odraslih osebah odstraniti demografsko vprašanje, ki zadeva LGBT-osebe, so se prvi rezultati pokazali že po nekaj mesecih, čeprav še vedno nimamo dokončnih rezultatov glede tega. Reševanja ostalih vprašanj pa se lahko vleče leta in leta.

Na katere primere sta najbolj ponosni in jih štejete med svoje največje uspehe in zakaj?

Zelo sem bil vesel, ko je Trumpova administracija popustila in ni v celoti izbrisila vprašanja o LGBT-starejših odraslih osebah ter se je strinjala, da ohrani LGB (vendar ne tudi T-) vprašanje v nacionalni raziskavi o starejših.

Katera skupina znotraj LGBT-oseb v tem trenutku potrebuje največ zagovorništva in zakaj?

Ni naključje, da so to prav LGBT-starejši odrasli, saj ti ostajajo pretežno nevidni tako znotraj skupnosti LGBT kot v preostali mainstreamovski populaciji. Kot prva razkrita generacija in generacija, ki se (je) bori(la) za naše pravice, smo jim dolžni zagotoviti dostojno starost.

Kateri so (največji) izzivi, s katerimi se trenutno spopadate in katere pričakujete v bližnji prihodnosti?

Naslednje tri ali sedem let bo zelo težko. Izgleda, da se je Trumpova administracija odločila, da bomo njihova tarča in si bomo morale_i z vsemi silami prizadevati za to, da bomo ohranile_i zakone in pridobljene pravice za LGBT-osebe, vključno z LGBT-starejšimi odraslimi.

Ali imate kakšen nasvet za slovenske LGBT-aktiviste_ke, ki delujejo na področju LGBT-starejših odraslih v Sloveniji?

Najpomembnejše je, da se pogovarjate z LGBT-starejšimi odraslimi in jih povprašate, kaj si same_i želijo v svoji prihodnosti in kako oz. na kakšen način vidijo svoje staranje: kakšne programe si želijo, kakšne storitve potrebujejo ipd., saj glede tega same_i najbolje vedo.

_____________________________________________

[1] OutServe–SLDN, ustanovljen leta 1993, je nepristranska neprofitna organizacija, ki zagotavlja brezplačno in neposredno pravno pomoč članicam_om ameriških oboroženih sil in veteranka_om, ki jih je prizadel zakon ‘Ne sprašuj, ne govori’.

[2] Kompromisni zakon “Ne sprašujne govori“, ki ga je uzakonila Clintonova administracija leta 1993, je določal, da ameriški geji in lezbijke lahko častno služijo svoji domovini le, če o svojih spolni usmerjenosti ne govorijo. Obamova administracija je zakon razveljavila. 

Tags from the story
More from Katarina Majerhold

Odtenki raznolikosti v mainstreamovski nanizanki

Mlajše (Younger) (ZDA, 2015–) Ustvarjalec: Darren Star Režiserja: Peter Lauer, Steven K....
Read More