Ob dnevu spomina na žrtve transfobije

Prikaz statističnih podatkov iz poročila TMM za leto 2020. Podatki v slovenščini so zapisani v besedilu spodaj.

Kot vsako leto so pri projektu Trans Murder Monitoring (TMM)1 v okviru Dneva spomina na žrtve transfobije (Transgedner Day of Remembrance (TDoR))2 objavile_i nove podatke o številu zabeleženih umorov transspolnih in spolno nenormativnih oseb. Med 1. oktobrom 2019 in 30. septembrom 2020 so tako zabeležile_i 350 umorov transspolnih in spolno nenormativnih oseb.

To je kar 6 % več zabeleženih umorov kot leta 2019. Večina umorov je bila zabeleženih v Braziliji (152), Mehiki (57) in ZDA (28). Med 1. januarjem 2008, ko so začele_i beležiti umore, in 30. septembrom 2020 je bilo zabeleženih 3.664 tovrstnih umorov.

Ti podatki, kažejo na zaskrbljujoč trend postopnega naraščanja umorov transspolnih in spolno nenormativnih oseb, so v sporočilu za javnost zapisale_i sodelavke_ci projekta TMM. Dodale_i so, da ti podatki niso celoviti. »V večini držav podatkov namreč ne zbirajo sistematično. K temu lahko dodamo tudi nenehno pripisovanje napačnega spola žrtvam s strani družin, oblasti in medijev, zato števila neprijavljenih primerov ni mogoče oceniti,« so še zapisale_i.

Podatki za leto 2020 nadalje kažejo, da:

  • je bilo 98 % umorjenih oseb po celem svetu transspolnih žensk ali trans femme oseb;
  • je bilo 62 % umorjenih transspolnih in spolno nenormativnih oseb, pri katerih je bil poklic znan, spolnih delavk_cev;
  • 79 % oseb, umorjenih v ZDA, predstavlja temnopolte, latina oz. nebele osebe;
  • je bilo od 11 transspolnih oseb, umorjenih v Evropi, 50 % migrantk_ov;
  • je bilo 82 % vseh umorov storjenih v Srednji in Južni Ameriki, 43 % v Braziliji;
  • se je 38 % umorov zgodilo na ulici in 22 % v prebivališčih umorjenih oseb;
  • je bila povprečna starost umorjenih oseb 31 let, najmlajša oseba pa je imela 15 let.

Na podlagi teh podatkov so pri Zavodu TransAkcija v članku »Kaj ubija transspolne osebe?«3 zapisale_i, da transfobija in nasilje nad transspolnimi osebami vedno delujeta sočasno z mnogimi drugimi oblikami diskriminacije, v primerih zabeleženih umorov transspolnih oseb so to predvsem rasizem, ksenofobija, razredizem, seksizem, transmizoginija in predsodki o spolnih delavkah_cih.

Zakaj se ti umori tičejo nas v Evropi, na eni izmed celin, kjer je zabeleženih najmanj umorov transspolnih oseb?

Kot so zapisle_i pri TransAkciji v že omenjenem članku se nas tiče vsaka smrt in nasilje nad pripadnicami_ki družbenih manjšin. »A hkrati smo na lokalni, državni, evropski in svetovni ravni tako zasute_i z nasiljem, smrtjo in grozodejstvi, da smo ob njihovih omembah že skoraj otopele_i. In ob vedno novih poročanjih o nasilju in zločinih iz sovraštva nad določenimi družbenimi skupinami prej kot načine za izraz ogorčenja in sočutja, iščemo skupne imenovalce same_i s sabo, na podlagi katerih presojamo, ali so prav ta življenja vredna našega žalovanja. Dan spomina na žrtve transfobije med drugim naslavlja prav to – brez olepševanj poziva k individualnemu in kolektivnemu razmisleku o tem, za kom in na kakšne načine žalujemo.«

Dodale_i so, da četudi se nam naslavljane teme zdijo preveč odtujene od našega vsakodnevnega mikrookolja, to ni in ne sme biti razlog, na podlagi katerega bi dan spomina na žrtve transfobije reducirale_i zgolj na postavko, ki nam je najbližja, najbolj prebavljiva oz. od nas zahteva najmanj mentalnega napora. »Prav tam, kjer čutimo, da se od nas zahteva več napora kot zahteva linija najmanjšega odpora, so stičišča naših najbolj ukoreninjenih stereotipov in priučenih toksičnih prepričanj.«

Pri TMM pa so zapisale_i, da se za statistični prikazi številk in odstotkov skrivajo življenja ljudi, ki jih cenimo in ki jih mi, kot družba, nismo uspele_i zaščitili. Skupek podatkov kaže, da so temnopolte transspolne migrantke in transspolne migrantke različnih barv polti bolj ranljive in pogosteje napadene. »Socialna stigma in kriminalizacija spolnega dela izpostavljata transspolne spolne delavke_ce zlorabi, izkoriščanju in nasilju. Istočasno pa so te skupine večkrat utišane in neustrezno zastopane v naših skupnostih in družbah.«

Vpliv pandemije COVID 19

K naraščanju nasilja nad transspolnimi in spolno nenormativnimi osebami prispeva tudi pandemija COVID 19. Pri TMM so zapisale_i, da so življenja transspolnih in spolno nenormativnih oseb zaradi posledic pandemije COVID 19 kot tudi naraščajočega rasizma in policijskega nasilja v še večji nevarnosti. »Podatki pričajo, kako COVID 19 nesorazmerno vpliva na življenja transspolnih oseb po svetu, še posebej najbolj marginaliziranih, kot so temnopolte ženske in ženske različnih barv polti, spolne_i delavke_ci, mlade in revne osebe.« Dodale_i so, da četudi je COVID 19 vplival na vse, se socialne razlike in nepravičnost s pandemijo še poglabljajo, povečuje se razkorak pri pomanjkanju ustrezne zakonodaje ter sistemske zaščite transspolnih in spolno nenormativnih oseb.

Stanje v Sloveniji

Kot so zapisale_i pri TransAkciji se v Sloveniji ne dogajajo napadi iz sovraštva nad transspolnimi osebami, ki bi se končali s smrtjo, kar pa ne pomeni, da v Sloveniji niso v vse plasti življenja zažrta zatiranja v obliki transfobije, transmizoginije, rasizma, ksenofobije, razredizma in predsodkov do spolnih delavk_cev.

Zato se tudi v Sloveniji dogajajo zločini iz sovraštva, vendar podatkov o tem pristojne institucije ne zbirajo sistematično. Tovrstne informacije pa so pomembne za oblikovanje konkretnih ukrepov, ki bi tovrstno nasilje ustrezno naslovili in zaustavili.

____________________________________________________________________________

 [1] Trans Murder Monitoring (TMM) je raziskovalni projekt, v okviru katerega se sistematično beleži, zbira in analizira poročila o umorih transspolnih in spolno nenormativnih oseb širom po svetu. Najnovejši podatki so objavljeni na spletni strani:  http://transrespect.org/en/trans-murder-monitoring/tmm-resources

[2] Dan spomina na žrtve transfobije ()Transgender Day of Remembrance (TDoR)) se vsako leto od leta 1999 odvija v novembru. Na ta dan se spominjamo transspolnih in spolno nenormativnih oseb, ki so bile umorjene. Dan so začele_i obeleževati v ZDA, sedaj pa se obeležuje tudi drugod po svetu.

[3] Kaj ubija trans osebe? Transfobija, rasizem in razredizem – dostopno na: https://transakcija.si/2020/11/10/kaj-ubija-trans-osebe-transfobija-rasizem-in-razredizem/

Tags from the story
Written By
More from Eva Gračanin

Tretji odziv Sveta za odziv na sovražni govor

Svet za odziv na sovražni govor je v obdobju med 24. junijem...
Read More