Podprimo seksualne delavke_ce

Rdeči dežnik je simbol seksualnih delavk_cev

V luči mednarodnega dneva proti nasilju nad seksualnimi delavkami_ci, je Trans Mreža Balkan povzdignila glas proti nasilju, diskriminaciji in kriminalizaciji seksualnih delavk_cev, predvsem transspolnh in cisspolno nenormativnih.

Po podatkih projekta TvT (Transrespect vs. Transphobia; Transpoštovanje proti Transfobiji)  v okviru TGEU (Transgender Europe) je 62 % žrtev transfobije prav seksualnih delavk_cev. Izpostavljene_i so večjemu fizičnem, psihičnem in seksualnemu nasilju, grožnjam, izsiljevanju in trgovini z ljudmi. Soočajo se z diskriminacijo (tudi v institucijah), s slabo urejenimi programi za preventivo hiv in drugih spolno prenosljivih okužb ter z nasiljem, ki ga povzročajo prav tiste_i, ki bi ga morale_i preprečevati.

Stanje v Sloveniji

Delovni pogoji za seksualne delavke_ce tudi v Sloveniji niso zavidljivi. Od leta 2003 je prostitucija (oziroma seksualno delo) dekriminalizirana, vendar kljub temu ostaja stigmatizirana. Seksualne_i delavke_ci lahko samostojno nudijo seksualne storitve (brez zvodnikov), brez prisile in brez izkoriščanja. Vsiljivost in nagovarjanje k prostituciji se štejeta za obliko nedostojnega vedenja in veljata za prekršek zoper javni red in mir.

V Sloveniji trenutno v povezavi s področjem prostitucije obstaja nedoločeno polje med izkoriščanjem seksualnega dela ali drugih oblik spolne zlorabe in neodvisno seksualno delo posamezne osebe, ker je zakonodaja nedorečena.

V Sloveniji prevladuje seksualno delo, samoorganizirano v stanovanju delavk_cev. V teoriji se lahko oseba tudi registrira, vendar pogosto pride do zmede, saj so tovrstne dejavnosti še vedno v sivem območju legalnega.

Stanje na Balkanu

Države Balkana, kjer je seksualno delo dekriminalizirano, so poleg Slovenije še Bolgarija, Romunija, Makedonija ter Bosna in Hercegovina. Kriminalizacija je prisotna v Srbiji, Albaniji, na Kosovem in Hrvaškem.

Poseben primer je Grčija, kjer ne le da je prostitucija legalna, ampak tudi regulirana. Tam so javne hiše (bordeli) tudi dovoljene za razliko od ostalih delov Balkana (vključno s Slovenijo). V prostitucijo se lahko vključijo osebe starejše od 18 let in morajo s seboj nositi zdravstveno kartico oz. izkaznico, ki jo je treba obnoviti vsakih štirinajst dni. V Grčiji naj bi bilo zaposlenih okrog 1.000 seksualnih delavk_cev, ki legalno opravljajo svoj poklic, ter okrog 20.000, ki delajo nelegalno. Domneva se, da gre pri slednjih pogosto za žrtve trgovine z ljudmi.

Vsak_a lahko preneha s stigmatizacijo

Položaj tako transspolnih in cisspolno nenormativnih seksualnih delavk_cev kot tudi cisspolnih delavk_cev vsekakor ni rožnat. Tako imenovani švedski model je leta 2016 uvedla tudi Francija, kjer so se razmere za tamkajšnje seksualne delavke_ce drastično poslabšale. Gre za način kaznovanja, ki sicer ne oškoduje seksualno_ega delavko_ca neposredno, ampak klientko_a. Več o tem in drugih načinih oteževanja seksualnega dela TUKAJ.

A kljub temu lahko vsak_a naredi majhen korak k enakopravnejši obravnavi (še posebej) transspolnih seksualnih delavk_cev. Sedemnajstega decembra smo beležili mednarodni dan proti nasilju nad seksualnimi delavkami_ci, a na vesti vsake_ga posameznice_ka je, da sprejme seksualne delavke_ce vsak dan.

»Pravica do varnega, dostojnega življenja, ki temelji na samoodločitvah je osnovna za družbo, kjer je raznolikost spoštovana in praznovana! Transspolne_i seksualne_i delavke_ci morajo biti zaščitene_i pred nasiljem z učinkovitimi zakoni, ki bodo dekriminalizirali seksualno delo in hkrati z institucijami zagotovili, da bodo vse_i člani_ce družbe obravnavane_i spoštljivo, enakopravno in dostojno.« – Trans Mreža Balkan

Viri

TGEU – izjava za javnost

TGEU

Delo.si

Vecer.com

Vlada RS – uradna spletna stran

Wikipedia

Wikipedia – seksualno delo v Evropi

Ostali prispevki: Romana Ronkali

1. december: mednarodni dan bolja proti aidsu

Prvega decembra leta 1988 je bil razglašen mednarodni dan boja proti aidsu....
Preberi