Trans Inter Marš: Manifest

Objavljamo manifest Trans Inter Marša, ki so ga pripravile_i organizatorke_ji letošnjega Transpozija, vsakoletnega srečanja trans oseb z Balkana. Trans Inter Marš se bo letos pridružil Paradi ponosa v Ljubljani, ki bo 19. 6. 2021.

_____________________________________________________________________

Pandemija je bolj kot kadarkoli doslej neusmiljeno razgalila rušilna neravnovesja v distribuciji moči in virov širom sveta in znotraj naše družbe. Ni več mogoče ignorirati (neo-)fašizma, ki se razcveta tako znotraj naše vlade kot znotraj vlad po vsem svetu. Transspolne, nebinarne, spolno variabilne in interspolne osebe so od nekdaj obstajale v navzkrižnem ognju različnih sistemov zatiranja; naša telesa so že (pre)dolgo odri, na katerih se odigrava brutalna drama, ki jo pišejo tisti, ki v nas ne vidijo, ne prepoznavajo človeških bitij.  A ne glede na vse – poglejte nas. Tu smo. Med vami.  Živimo in uspevamo. Smo poln⁞e ljubezni. In terjamo, da nam prisluhnete in k nam pristopate s spoštovanjem, ki ga vsako živo bitje zasluži.

Ko se sprašujemo o tem, zakaj se organiziramo, nas ob tem preplavljajo različna čustva: jeza, zamera, pregorevanje, brezup, upanje, še več jeze … – a na koncu cikla se vedno znova vračamo h gonilni sili naše vzdržljivosti – k ljubezni.  Ker so nas v diskurzu struktur moči tolikokrat prikazali kot bitja, ki jih je nemogoče ljubiti ali imeti rad, je včasih tudi nam samim lažje ljubiti druge kakor same sebe. Ampak  nismo osamelc⁞ke, in ljubezen, o kateri govorimo, je ljubezen skupnosti. Učimo se ljubezni do sebe preko ljubezni do drugih, ki so nam podobni in drugačni; do ljudi, ki so odrinjeni na meje vsega, kar svet priznava za sprejemljivo.

Ljubezen pa ni čustvo. Ni emocija, niso metuljčki v trebuhu ali radost, ki se razprostre v prsih, ko se smejemo s prijatelji. Ljubezen je obveza, da bomo negovali rast in svobodo sebe in sobitij. Ljubezen osvobaja. Ljubezen je glagol. Ni nekaj, kar lahko zahtevamo od ljudi, ki nas niti ne ljubijo niti ne želijo ljubiti. Vse, kar nam preostane, je, da smo s svojim delovanjem za vzor. Lahko predvsem razvijamo dobro prakso, ustvarjamo prostore, otočke skupnosti, ki so tako neustavljivo ljubeči, da bodo ljudje ob pogledu na nas videli, da gradimo drugačen svet – svet, za katerega si niso niti predstavljali, da je mogoč. Da tak svet ne le sanjamo, ampak da že vstaja in obstaja med nami.

Želimo graditi skupnost(i), ki jim je bolj mar za dejanske ljudi kot za teoretske koncepte. Skupnosti, kjer  veljavnosti našega obstoja ne definira naša bolečina, kjer naša vrednost ni vezana na našo izgorelost; skupnosti, kjer drug drugemu držimo prostor za počitek, kjer se lahko varno učimo in delamo napake. Gradimo skupnosti, ki prepoznavajo naš potencial za ljubezen – in za uničevanje. Skupnosti, ki so potrpežljive in darežljive; ki gojijo okoliščine, v katerih se vzajemno kličemo na odgovornost in popravljanje napak. Skupnosti, ki so dostopne, odprte, sprejemajoče, ki razumejo, da ima vsakdo – vsakdo –  kaj dragocenega ponuditi. Skupnosti, ki imajo nizke vstopne in visoke etične zahteve. Skupnosti, ki vztrajajo pri nenadomestljivosti in nepogrešljivosti trans, interspolnih, spolno variantnih, interspolnih, queer oseb; nevrodivergentnih ljudi, hendikepiranih, Romov⁞kinj, ljudi različnih barv kože, revnih ljudi, debelih ljudi, ljudi iz podeželja in manjših mest, ljudi, ki ne poznajo naših terminov, ljudi, ki se še učijo, ki eksperimentirajo; ljudi, ki so v naši skupnosti prvič. Ustvarjamo, zahtevamo in potrebujemo tovrstne skupnosti – skupnosti, ki so zmožne samorefleksije in kritičnega pogleda tudi navznoter, ne le navzven.

Razumemo, da naša ljubezen od nas zahteva, da terjamo, kar nam pripada. To pomeni, da se borimo za dostop to primernih zdravstvenih storitev, pravne zaščite, virov in reprezentacije v medijih in izobraževalnih inštitucijah, v vseh državah Balkana, katerih trans, nebinarne, spolno variantne in intersex skupnosti predstavljamo. S tem v mislih navajamo naslednje kritične potrebe:

Usklajevanje zakonodajnih okvirov in praks z evropskimi priporočili: Resolucija o pravicah transspolnih oseb (2015) in Resolucije o pravicah interspolnih oseb (2019).

Svobodo odločanja o lastnih telesih in življenjih s popolnim spoštovanjem samoodločanja in telesne integritete za vsako interspolno, transspolno, nebinarno ali spolno variantno osebo, še posebej pa za interspolne dojenčke in otroke.

Svobodno in enostavno spremembo dokumentov, torej pravno priznanje spola in imena, ki temelji izključno na samoodločanju.

Dostopno in brezplačno telesno ter mentalno zdravstveno varnost brez patologizacije in v skladu s potrebami transspolnih, nebinarnih ali spolno variantnih oseb in interspolnih oseb, skupaj z izobraževanjem zdravstvenih delavk⁞cev ter prakticiranja informirane privolitve.

Proces potrditve spolne identitete mora biti dostopen izven večjih mest.

Primerno in učinkovito procesiranje sovražnega govora in zločinov iz sovraštva.

Pravilno in primerno poročanje v medijih, ki spoštljivo predstavlja nas, naše identitete, telesa in izkušnje, brez senzacionalizma. Nič o nas brez nas.

Vzgojno-izobraževalni sistem, osvobojen vsiljevanja spolnih norm, ki vključuje spoštljivo in pozitivno reprezentacijo naših teles, identitet in izkušenj v vzgojno izobraževalnih ustanovah in gradivih.

Spoštovanje delavskih in človekovih pravic in prepoznavanje presečne/multiple diskriminacije, s katero se vsakodnevno srečujemo trans in interspolne osebe, ki smo spoln⁞e delavc⁞ke, rom⁞kinje, ženske, migrant⁞ke, osebe s hendikepom, nebele osebe, osebe iz različnih verskih in nacionalnih skupin.

Omogočanje enakih možnostih za delo in življenje, vključujoč dekriminalizacijo spolnega dela in nudenje varnega azilnega postopka za vse migrantske spoln⁞e delavc⁞ke, rom⁞kinje, ženske, migrantke⁞e.

Prevzemanje vseh nujnih ukrepov v boju proti brezdomstvu, lakoti in strahu za lastno blagostanje trans, nebinarnih, spolno variantnih in interspolnih oseb.

Jasno in pokončno držo v boju proti rastočemu (neo-)fašizmu s strani naših državnih oblasti.

Te zahteve so nujne za naše osnovno preživetje. So temelj, na katerem gradimo varne in podporne skupnosti.

Sleherni od vas nam lahko pomaga pri aktivnem udejanjanju tovrstne ljubezni. Potrebujemo vas kot posameznike⁞ce, kot člane⁞ce skupnosti, kot zaveznike⁞ce. Potreben nam je vaš posluh – da nam prisluhnete in izidete iz nevednosti in nepoznavanja, da se skupaj zoperstavimo nasilju, zatiranju in napačnim predstavam o nas, naših telesih, identitetah in pravicah. Pomagate nam lahko z dejanji – ne dopustite, da bi kdo omalovaževal ali napadal vašega trans soseda, nebinarnega⁞o sošolca⁞ko, interspolnega sodelavca; postavite se zanj⁞o. Podprite lokalnega⁞o queer umetnika⁞co ali iniciativo; oddajte svoj glas na volitvah, spoštujte zaimke, ki jih oseba uporablja, pomagajte s finančno donacijo, postavite se zase in za druge.

Z ljubeznijo, tvoj⁞a trans sopotnica⁞k.

Spoštovanje obstoju, ljubezen telesu.

Transpozij

Written By
More from Uredništvo

Pahor in Zapatero rešujeta ruske geje in lezbijke

Organizatorji ruske in beloruske parade ponosa »Slavic pride '09« so se obrnili...
Read More