Ustavno sodišče spet o Zakonu o partnerskih zvezi

Foto: Daniel Novakovič (Arhiv: www.us-rs.si)

Ustavno sodišče je  prejšnji teden zvrglo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o partnerski zvezi (ZPZ), ki ga je vložilo Gibanje Zedinjena Slovenija, katerega predsednik je Andrej Šiško. Pobudnik namreč ni izkazal pravnega interesa in dokazal, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj.

V pobudi je Šiško, ki je v referendumski kampanji ostro nasprotoval noveli Zakona o zakonski zvezi in družinski razmerjih (ZZDR), trdil, da je bil ZPZ sprejet v nasprotju z Zakonom o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI), po katerem Državni zbor eno leto po razglasitvi odločitve na referendumu ne sme sprejeti zakona, ki bi bil vsebinsko v nasprotju z odločitvijo volivk_cev. Šiško je navedel, da je ZPZ vsebinsko v nasprotju z voljo volivk_cev, ki so na referendumu zavrnile_i Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Posledično naj bi bil tako tudi  v neskladju z Ustavo. Zatrdil je še, da je v neskladju z Mednarodnim paktom o državljanskih in političnih pravicah.

Pravni interes Gibanja Zedinjena Slovenija je v pobudi izkazoval s tem, da je omenjeno gibanje  politična stranka z namenom varovati pravne in politične interese svojih članic_ov ter vseh državljank_ov, ko gre za izvajanje neposredne demokracije, predvsem pa zaradi dejstva, da je nastopila kot eden od 39 organizatorjev referendumske kampanje. Nadalje je pravni interes utemeljeval z navedbami, da bi bili z uveljavitvijo ZPZ razvrednoteni pravni položaj, vloga in trud pobudnice kot organizatorja referendumske kampanje ter da bi se zaradi sprejetja ZPZ v nasprotju s 25. členom ZRLI porušila ustavni red in pravno-politično ravnotežje v Republiki Sloveniji, ki temeljita na oblasti ljudstva in na pravni državi.

Po ustaljeni praksi, imajo politične stranke, društva, zbornice oziroma druga združenja pravni interes le za izpodbijanje predpisov, ki neposredno posegajo v njihove pravice, pravne interese ali pravni položaj. Za pobude, ki jih ti vlagajo v imenu svojih članic_ov ali zaradi njihovih interesov oziroma, ker menijo, da uveljavljajo splošni družbeni interes, njihov pravni interes ni izkazan. Tako Gibanje Zedinjena Slovenija pravnega interesa v tej zadevi ne izkazuje, saj izpodbijani zakon v ničemer neposredno ne posega v njene pravice ali pravne interese oziroma v njen pravni položaj kot politične stranke.

Ustavno sodišče je Sklep sprejelo soglasno in tako končalo dolgotrajno sago o sprejemanju zakona, ki na novo ureja položaj istospolnih parov v Sloveniji, predvsem pa odpravlja protiustavnost, ki jo je Ustavno sodišče ugotovilo v treh odločbah. ZPZ se začen uporabljati konec februarja 2017.

Vir:

Sklep Ustavnega sodišča

Tags from the story
Written By
More from Miha Istenič

Na vrtiljaku zagotavljanja pravic istospolnim parom

Nedavno je Državni zbor sprejel novelo Zakona o dedovanju. V predlogu zakona,...
Read More