Za dejanske potrebe LGBTIQ-begunk in beguncev ter prosilk in prosilcev za azil po Evropi skrbi civilna družba

Queer-Base-Logo med

Civilna družba se angažira tam, kjer ne zakonodaja, ne posebna zaščita, ne posebni ukrepi, ne institucije, ne pooblaščene osebe ne poskrbijo za osnovne potrebe ljudi, kot so potrebna zaščita, medicinska oskrba in spoštovanje intimne sfere begunk in beguncev. Čeprav je zakonodaja, ki temelji na evropskih direktivah, jasna, niti ranljive skupine begunk in beguncev, ki potrebujejo posebno zaščito, kot so nosečnice, porodnice z novorojenčki, ljudje z ovirami, travmatizirani in mučeni ljudje, posiljene ženske in mladoletni otroci brez spremstva, nimajo zagotovljenih teh osnovnih potreb. Lezbijke, geji, biseksualne, transspolne in interseksualne osebe, ki so begunke in begunci, zaenkrat na ravni zakonodaje oz. posebnih ukrepov še ne spadajo med posebej ranljive skupine. In med begunci so tudi LGBTIQ-osebe, ki iz vseh koncev Evrope, kjer so nastanjene, poročajo o diskriminaciji, psihičnem in fizičnem nasilju ter tudi posilstvih tako s strani drugih beguncev kot tudi s strani osebjav nastanitvenih centrih za begunke in begunce. Pooblačene institucije in osebje preprosto niso dovolj pripravljene oz. poučene o potrebah LGBTIQ-oseb, ugotavlja Queer Base – Welcome and Support for LGBTIQ Refugees, mreža LGBTIQ-oseb z in brez begunske izkušnje, ki na Dunaju že nekaj mesecev dela na izboljšanju situacije begunk in beguncev, ki so preganjani zaradi svoje spolne usmerjenosti ali spolne identitete.

Osrednje dejavnosti Queer Base so usmerjene v zagotavljanje za ciljno skupino LGBTIQ primernih bivanjskih pogojev in organiziranje oskrbe za te begunke in begunce ter vzpostavitev obojega na profesionalni ravni. Pomemben del njihovega dela je organiziranje bivanja, ki omogoča samostojno življenje brez strahu pred napadi in samoorganiziranje LGBTIQ-oseb. Že od avgusta Queer Base financira, poleg bivanja v številnih skupnostnih in lastniških stanovanjih, tudi hiško z vrtom, ki jo pod zelo ugodnimi pogoji za ta namen oddaja eden od članov mreže.

Poleg zagotavljanja varnih in primernih bivalnih pogojev za begunke in begunce LGBTIQ ter prosilke in prosilce za azil, mreža zagotavlja tudi pravno svetovanje in podporo pri urejanju statusov oseb, ki so zaradi svoje spolne usmerjenosti ali spolne identitete preganjane. Ob tem mreža združuje tudi osebe, ki so pripravljene postati prijatelji in prijateljice LGBTIQ-beguncev in begunk ter prosilk in prosilcev za azil in jih podpirati ter spremljati na njihovi poti v novo življenje v državi gostiteljici.

Na njihovem spletnem mestu je mogoče najti podstran Nihče ne beži brez razloga, kjer lahko begunke in begunci ali prosilke in prosilci za azil najdejo nagovor in kontakt pravnega svetovalca v različnih jezikih držav, v katerih so LGBTIQ-osebe preganjane zaradi spolne umerjenosti ali spolne identitete.

V vsakem primeru je Queer Base civilna iniciativa, ki izhaja iz skupnosti LGBTIQ, primer dobre prakse, ki nam lahko pride prav tudi v Sloveniji, kjer podobno kot v preostalih državah EU, LGBTIQ-osebe, ki so prosilke ali prosilci za azil oz. begunke ali begunci, v trenutni begunski situaciji brez angažmaja in pomoči civilne družbe zagotovo ne bodo deležne primerne obravnave.

Projekt Queer Base v celoti podpira in izvaja dunajska skupnost LGBTIQ, mnogi posamezniki in mnoge posameznice ter številne skupine, ki so dosedanje delo mreže podpirale s finančnimi prispevki in političnim angažmajem ter tako sploh omogočili delo te mreže.

Vir:
Ostali prispevki: Mateja Zobarič

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja