Predavanje: Nasilje na delovnem mestu

mobbing 1

mobbing 1Doroteja Lešnik Mugnaioni

Cafe Kolaž, Gornji trg 15, LJ

Torek, 20.1. 2015 ob 19.30h. 

Nasilje na delovnem mestu ni enoznačen pojem, zato želi predavanje na to temo v prvi vrsti opredeliti in pojasniti, kakšne oblike nasilja na delovnem mestu poznamo in katere od teh oblik zakonodaja sankcionira ali celo inkriminira. Nadalje se bo predavateljica bolj posvetila mobingu oziroma trpinčenju. Praviloma gre za proces, ki poteka dlje časa in je sistematičen, s ciljem škodovati ali celo izgnati sodelavca / sodelavko z delovnega mesta. V procesu, ki lahko traja tudi več let,  se razvije specifična dinamika, ki popolnoma poruši dotedanje odnose in klimo na delovnem mestu ter trajno poškoduje žrtev pa tudi opazovalce. Dokazno škoduje tudi uspešnosti in produktivnosti organizacije. Pogosto se odgovornost za mobing poskuša v organizacijah porazdeliti na vse vpletene in problem reševati z mediacijo, ki pa žrtev praviloma še dodatno poškoduje in jo sekundarno viktimizira. Kakšna je vloga delodajalca pri preprečevanju mobinga in kaj lahko stori žrtev za svojo zaščito, bo poskušala predavateljica pokazati tudi v luči izkušenj svetovalnega dela in obravnave primerov nasilja na delovnem mestu. Izkušnje in strokovna literatura kažejo, da je pri iskanju izhoda iz nasilja ter stiske, za žrtev edina prava pot ukrepanje! Strategije preživetja in prilagajanja nasilju ne prinesejo trajne rešitve in pogosto žrtvi še dodatno vzamejo moč in samospoštovanje. Svojo energijo, ki jo je doslej vlagala v strategije vsakodnevnega preživetja v nasilnem odnosu, mora žrtev usmeriti v strategijo izhoda iz nasilja. Pri tem je zunanja, multiprofesionalna pomoč ali intervencija nujna. 

Doroteja Lešnik Mugnaioni, politologinja, je članica Društva SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja od leta 2000; v zadnjih 5 letih kot prostovoljka koordinira delo svetovalnega telefona za pomoč osebam z izkušnjo nasilja na delovnem mestu. 

Njeni področji delovanja (predavateljskega in svetovalnega dela, pisanja, raziskovanja) sta: 

a.) preprečevanje nasilja v šoli (dolgoletna predavateljica v Šoli za ravnatelje, projektna sodelavka Zavoda RS za šolstvo, Inštituta za kriminologijo …) in b.) nasilje na delovnem mestu (strokovna sodelavka Zbornice zdravstvene in babiške nege, Sindikata delavcev v zdravstveni negi, Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture …). 

Written By
More from Uredništvo

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja