Diskriminacija glbt-oseb v državah Sveta Evrope

hami

hami»Več milijonov ljudi v Evropi doživlja diskriminacijo, stigmatizacijo in nasilje na osnovi osebne okoliščine spolne usmerjenosti ali spolnega izraza.« To pomembno sporočilo komisarja za človekove pravice Thomasa Hammarberga (na sliki) jasno in neizprosno razkrije obseg homofobije in transfobije v Evropi, ki ga Hammarberg poglobljeno predstavlja v svojem poročilu, ki je izšlo danes, 23. junija 2011.

Thomas Hammarberg je na tiskovni konferenci ob izidu poročila izpostavil: »Istospolno usmerjenim, biseksulanim in trans osebam še zdaleč niso zagotovljene vse pravice. Nujno je, da se evropske nacionalne oblasti začnejo zavedati tega problema in začnejo aktivno delovati na izboljšavah politik in zakonodaj, s katerimi bi začeli sistematično odpravljati družbeno in institucionalno homofobijo in transfobijo …«

Poročilo je rezultat dvoletnih raziskav in vsebuje sociološko in pravno analizo položaja lezbijk, gejev, biseksualnih in trans oseb (LGBT) v 47 državah članicah Sveta Evrope. Poročilo vsebuje dostopne podatke s strani nacionalnih in lokalnih teles, institucij in organizacij, ki delujejo na področju zagotavljanja človekovih pravic, nevladnih organizacij in strokovnjakov ter dopolnjuje raziskave in podatke, ki jih je pred leti na temo zbrala Agencija Evropske unije za temeljne pravice.  (FRA- European Union Agency for Fundamental Rights)

Poročilo analizira in predstavi situacijo LGBT oseb v državah članicah ter njihov odnos do in razumevanje osebne okoliščine spolne usmerjenosti, analizira pravne standarde in njihovo implementacijo, zaščito pred nasiljem, dostop do azila, svobodo do zbiranja, izražanja in organiziranja, svobodo do izbire in prepoznavanja spola, možnosti ustvarjanja družine in družinskega življenja, dostop do zdravstvenih storitev, izobraževanja in zaposlitve.

Thomas Hammarberg je ob tem poudaril: »V zadnjem desetletju opažamo pomemben, vendar neenakovreden in nesistematičen napredek, kar zadeva odnos do LGBT oseb. Patologizacija in kriminalizacija homoseksualnosti v Evropi so sedaj jasno postale stvar preteklosti. Na področju diskriminacije in nasilja lahko vidimo rezultate implementacij zakonodajnih politik, ki upoštevajo načela enakopravnosti, kljub vsemu pa je še veliko vrzeli, ki jih je potrebno nasloviti, še posebej kar zadeva pravice trans oseb.«

»V nekaterih državah članicah se LGBT organizacije še vedno ne morejo uradno registrirati ali pa jim državne oziroma lokalne oblasti prepovedujejo organizacijo mirnih srečanj in demonstracij. Tisti, ki so v države članice Sveta Evrope prišli iz držav, kjer so, ali bi bili zaradi osebne okoliščine spolne usmerjenosti ali izraza izpostavljeni mučenju ali celo smrti, se tu soočajo z mnogimi ovirami pri pridobivanju azila. Opažamo izrazito sovražen in agresiven diskurz s strani odločevalcev, politikov, verskih voditeljev in drugih vodilnih oseb, ki je pogost, še posebej pa je zaskrbljujoče, da tovrsten diskurz le redkokdaj doživi obsodbo in da le malo držav članic prepoznava homofobijo in transfobijo v svoji kazenski zakonodaji.«

Poročilo tudi izpostavi specifične ovire, s katerimi se spopadajo trans osebe, kot na primer pomanjkljive zakonodaje, ki urejajo področje spremembe spola, obvezno sterilizacijo trans oseb, pogoj, da so trans osebe samske oziroma, da se ločijo pred spremembo spola.

Hammarberg dodaja: »Med ljudmi, vključno med vodilnimi politiki, opažam veliko odpora do tega, da bi LGBT osebam zagotovili enake pravice. Kljub temu da to ni najpopularnejša tema za razpravo, je skrajni čas, da razpravo prenesemo na nivo udejanjanja odločitev. Sistematična prizadevanja organizacij kot so Svet Evrope, Evropska Unija, Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) in Združeni narodi, naj služijo kot osnova za zagotavljanje in uživanje vseh pravic LGBT oseb povsod.«

Več:

Poročilo >>>

Written By
More from Uredništvo

Suzana Tratnik in Bargara Rajgelj na 19. slovenskih dnevih knjige

V sklopu 19. Slovenskih dnevov knjige, ki potekajo od 14. do 18....
Read More

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja