Iščemo koordinatorja (m/ž) za področje LGBTI: prostovoljna funkcija

Human rights are my pride

Human rights are my prideK sodelovanju vabimo prostovoljnega koordinatorja (m/ž) za delo na področju pravic lezbijk, gejev, biseksualcev, transseskualcev in interseksualcev (LGBTI). Delo se bo zlasti osredotočalo na informiranje in mobiliziranje na tem področju. Prijave sprejemamo do 15. februarja 2014.

Od koordinatorja se pričakuje delovanje v skladu z načrtovanim prioritetnim delom v Amnesty International, pri čemer je vsebinsko poudarek na Evropi, vključno s Slovenijo, ter po potrebi in v skladu s kapacitetami krizni odzivi. Konkretna pričakovanja z vidika vsebine dela so na dnu strani.

Prijava: do 15. februarja 2014 na e-naslov amnesty@amnesty.si (s pripisom: Prijava za prostovoljnega koordinatorja LGBTQI). Kandidati naj prijavi priložijo kratek življenjepis in motivacijsko pismo.

Začetek prostovoljskega dela: takoj po izbiri kandidata, predvidoma po usposabljanju v drugi polovici februarja 2014.

Obseg prostovoljnega dela: po dogovoru z vodjem kampanj, predvidoma med 5 do 10 ur na mesec.

Pogoji:

– dobro razvita sposobnost pisnega sporočanja;
– obvezno aktivno znanje angleškega jezika;
– zaveza za prostovoljno delo za obdobje najmanj enega leta;
– gre za prostovoljsko delo, ki ni plačano. AIS krije stroške, ki izhajajo iz opravljanja dela in za katere je tako dogovorjeno;
– sprejemanje načel delovanja Amnesty International in delovanje v skladu z njimi.
 
Izbira kandidata: s kandidati, ki bodo ustrezali pogojem, bo opravljen intervju. Če bo primernih več kandidatov, se lahko odločijo za delovanje kot ekipa. AI Slovenije bo za izbranega kandidata (m/ž) pripravila usposabljanje o delu organizacije in zagotovila dostop do vsebinskih informacij ter nudila nadaljnjo podporo pri izvajanju dela.

Kaj se od prostovoljnega koordinatorja pričakuje?

Sprotno spremljanje informacij s področja LGBTI (zlasti dokumenti in stališča AI): v skladu s prioritetami AI Slovenije, ki so v letu 2014 osredotočene na območje Evrope:

– Parada ponosa v Ljubljani: poskrbeti za udeležbo AIS na paradi; obveščanje o / vabljenje na parado v komunikacijskih kanalih AIS; ostale dimenzije po dogovoru z vodjo kampanj pri AIS.
– Parade ponosa v nekdanji Jugoslaviji: pridružitev globalnim aktivnostim Amnesty International (lobiranje oblasti za izvedbo in varnost, priprava spletnega aktivizma, drugo).
– Drugo in/ali krizni odzivi: po potrebi in če so kapacitete, v dogovoru z vodjo kampanj.

Vsebinsko delovanje iz zgornje alineje je v sodelovanju s pisarno AIS podkrepljeno s spodnjimi aktivnostmi. Katera so za posamezno vsebino smiselna, se določi sproti v dogovoru z vodjo kampanj.

– Priprava vsebinskih informacij za spletno stran www.amnesty.si in sprotno posodabljanje,
– priprava spletnih apelov (po potrebi) in prizadevanje za njihovo razširjanje;
– uporaba socialnih omrežij (facebook ipd.) za posredovanje informacij;
– priprava vsebinske informacije o delu na področju za vsaj eno številko revije Akcija na leto;
– priprava ostalih informacij za potrebe AIS (po potrebi);
– sodelovanje v internih izobraževanjih in vključevanje članov/prostovoljcev AIS v svoje delo (po potrebi);
– po potrebi pobuda za (javne in druge) akcije ali dogodke: pripravi se predlog za akcijo/dogodek z ustrezno opredeljenimi cilji akcije ter predvidenimi aktivnostmi, finančno oceno in informacijo o zadostni podpori akciji na strani prostovoljcev.

Sodelovanje pri načrtovanju dela v AIS na področju LGBTI, po potrebi tudi sodelovanje v mednarodnih razpravah organizacije.

Spremljanje opravljenega števila prostovoljskih ur.

Dodatne informacije: amnesty@amnesty.si

Vir: Amnesty International Slovenije

Written By
More from Uredništvo

Maia B, Šru

petek, 19.12. Tokrat z nami že dobro poznani tandem, ki nikoli ne...
Read More

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja