Prelaganje odgovornosti za ureditev pravnega priznanja spola v Sloveniji

20. januarja je ministrica za notranje zadeve mag. Vesna Györkös Žnidar le odgovorila na poslansko vprašanje dr. Mateja Tašnerja Vatovca (Združena levica) o tem, katero ministrstvo je pristojno za urejanje pravnega priznanja spola v Sloveniji. Med drugim je zapisala, da je po mnenju ministrstva vprašanje pravnega priznanja spola v pristojnosti Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Spomnimo, da je ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak pred tem v odgovoru na isto poslansko vprašanje dejala,  da sta pravna ureditev statusa in kršitev človekovih pravic transspolnih oseb področji, za kateri so odgovorni različni resorji: Ministrstvo za notranje zadeve, pravosodje, njeno ministrstvo in pa tudi Ministrstvo za zdravje, vsak v okviru svojih pristojnosti. Postopek pravnega priznanja spola pa, da je v pristojnosti Ministrstva za notranje zadeve.

Obe ministrstvi sicer pravita, da se zavedata širine področja zagotavljanja človekovih pravic transspolnih oseb. Ministrica Györkös Žnidar meni, da sprememba trenutno veljavnega Pravilnika o izvrševanju zakona o matičnem registru ne mora predstavljati pravne podlage, ki bi sistemsko rešila tako široko področje, kot ga zajema vprašanje pravnega priznanja spola. Zapisala je celo, da pravno priznanje spola ne more biti predmet urejanja podzakonskega akta, kot to izhaja iz odgovora, ki ga je na isto vprašanje podala ministrica Kopač Mrak, temveč bi moralo biti to področje urejeno v zakonu.

Jasnega odgovora na vprašanje, katero ministrstvo je pristojno za urejanje pravnega priznanja spola v Sloveniji, torej v več kot mesecu dni ni podalo nobeno od ministrstev. Že samo sprememba 37. člena pravilnika (kar je pristojnost enega od ministrstev) pa bi znatno izboljšala dostop do pravnega priznanja spola vsaj za osebe, katerih spolne identitete so znotraj binarnega spolnega sistema. Trenutno veljavni Pravilnik o izvrševanju zakona o matičnem registru namreč v omenjenem členu določa način vpisa spremembe spola v matični register in s tem izdajo novega rojstnega lista in osebnih dokumentov.

Pri tem mora oseba, ki želi pravno priznati svoj spol, vlogi za spremembo spola (kot je dikcija v pravilniku) priložiti potrdilo pristojne zdravstvene ustanove ali zdravnice_ka, iz katerega je razvidno, da je oseba spremenila spol. Kakršnakoli zahteva po diagnozi in/ali medicinski intervenciji za pravno priznanje spola pa v nasprotju s človekovo pravico do telesne integritete in človekovo pravico do zdravja. Vsi ti medicinski postopki namreč niso nujno v skladu s potrebami in željami posamezne transspolne osebe, niso nujno medicinsko možni (zaradi npr. določenih kroničnih bolezni, ki onemogočajo hormonsko terapijo), niso na voljo ali niso dostopni brez zdravstvenega zavarovanja.

Vsekakor je celovit pristop k zagotavljanju spoštovanja človekovih pravic transspolnih oseb ključen. Pri tem pa je enako ključno tudi vprašanje, ali je celovit pristop v trenutni politični konstelaciji sploh možen. So ministrstva zmožna sesti za isto mizo s predstavnicami_ki nevladnih organizacij, ki delujejo na področju zagovarjanja človekovih pravic transspolnih oseb, pretehtati vse možnosti in pripraviti zakon, ki pravice transspolnih oseb naslavlja v vseh razsežnostih? So poslanke_ci oz. politične stranke pripravljene na konstruktivno debato o takem predlogu zakona? Ali pa bomo znova priča sovražnemu govoru in manifestacijam moralne panike? So odločevalke_ci pripravljene_i res pripravljene zaščititi transspolne osebe pred diskriminacijo in nasiljem, ki jo doživljajo v vsakdanjem življenju? Ali pa sta obe ministrstvi le dobro premislili svoja odgovora, ki imata sicer pomemben simbolni pomen za pravice transspolnih oseb, v praksi pa ne bosta spremenila ničesar?

Viri: 

Odgovor Ministrstva za notranje zadeve

Včeraj v državnem zboru tudi o pravnem priznanju spola

Tags from the story
Written By
More from Eva Gračanin

Pridete na Pride? Mi pridemo.

Tako na letošnje pozive k udeležbi na ljubljansko parado ponosa odgovarjajo pri...
Read More