Prisluhnimo seksualnim delavkam_cem, podprimo dekriminalizacijo seksualnega dela

Rdeči dežnik je simbol gibanja za človekove pravice seksualnih delavk_cev.

17. decembra obeležujemo Mednarodni dan proti nasilju nad seksualnimi delavkami_ci. Ob tej priložnosti je krovna evropska organizacija na področju transspolnosti Trangender Europe – TGEU pozvala k popolni dekriminalizaciji[1] seksualnega dela[2]. Objavile_i so tudi kratke video vsebine, v katerih seksualne delavke izpostavljajo pomen dekriminalizacije.

V izjavi za javnost so pri TGEU izpostavile ocene, da je na globalni ravni verjetnost, da bo seksualna_i delavka_ec izkusil_a nasilje na delovnem mestu od 45 do 75 %, kar pripisujejo predvsem visoki ravni stigme in kriminalizaciji seksualnega dela. Izmed vseh transspolnih oseb, katerih umori so bili poročani in za katere je bil njihov poklic znan, je bilo 86 % seksualnih delavk – več kot dve tretjini teh je bilo migrantk_ov.

»Pomembno je poslušati glasove seksualnih delavk_cev iz manjšin – npr. seksualnih delavk_cev z migrantskim ozadjem. Poiskati moramo način, da jih vključimo v naše gibanje.« Emy, seksualna delavka, Nemčija

Transspolne_i seksualne_i delavke_ci so tako v veliko državah izpostavljene hudim zlorabam s strani represivnih organov, nenehnemu policijskemu nadzoru, prisilnim testiranjem na spolno prenosljive okužbe in hiv med policijskimi racijami ter sistematičnemu izključevanju iz zdravstvenih in socialnih storitev. Nedokumentirane_i migrantke_i, ki so seksualne_i delavke_ci, pa se soočajo tudi z omejujočimi imigracijskimi politikami in ukrepi proti trgovanju z ljudmi, ki nenehno spodkopavajo njihovo varnost ter jih silijo, da delajo v izolaciji, kar povečuje njihovo dovzetnost za izkoriščanje. Ukrepi pa pogosto vodijo do deportacij.

V sporočilu za javnost so pri TGEU zapisale_i še, da so v letu 2016 pravice seksualnih delavk_cev nazadovale. V Franciji so npr. uveljavile_i kriminalizacijo klientk_ov (tistih, ki plačajo za seksualne storitve) kljub leta dolgim protestom skupin seksualnih delavk_cev ter nevladnih organizacij s področja zmanjševanja škode in človekovih pravic. Podobno je Srbija oblikovala dopolnila k zakonu o javnem redu, s katerimi kriminalizira kilente_ke in zvišuje kazen za seksualne delavke_ce, ki jim zdaj grozi zapor do 60 dni. V Nemčiji bodo naslednje leto sprejele_i zakon, ki uzakonja kaznovalne ukrepe za seksualne delavke_ce, jih sili k registraciji in rednim svetovanjem z namenom preprečevanja trgovanja z ljudmi.

»Stigmatizacija, marginalizacija, socialno izključevanje, diskriminacija, nasilje in umori so stvari, ki jih seksualne_i delavke_ci doživljamo vsakodnevno. Pravice seksualnih delavk_cev so človekove pravice.« – Oya, seksualna delavka, Turčija

Kritične_i so tudi do poskusov uveljavljanja t. i. švedskega modela, pri katerem je kupovanje, ne pa tudi prodaja, seksualnih storitev nelegalno in ki ga pogosto podpirajo feminisitčne organizacije in organizacije za pravice žensk. V praksi ima ta model negativne učinke tudi v državah, kjer je bilo seksualno delo pred tem legalno.

Izvršna direktorica TGEU Julia Ehrt je ob tem dejala:

»Transspolne_i seksualne_i delavke_ci se že desetletja mobilizirajo – pogosto z družbenega obrobja – proti tovrstnim trendom. TGEU je letos s sprejetjem politike o dekriminalizaciji seksualnega dela izkazal podporo pravicam seksualnih delavk_cev. Vendar se ne bomo ustavile_i pri tem. Nadaljevale_i bomo s spremljanjem kršitev pravic transspolnih seksualnih delavk_cev, zagovarjale_i njihove pravice na evropski ravni in jih vključevale_i v našo delo kot strokovnjake_inje ne le na področju seksualnega dela, ampak tudi na področju migracij, družbene marginalizacije in državnega nasilja. Evropske organizacije LGBT, organizacije za pravice žensk, feministične, migrantske in druge organizacije s področja človekovih pravic pozivamo, da podprejo zahteve gibanja seksualnih delavk_cev in se javno zavzamejo za popolno dekriminalizacijo seksualnega dela.«

Viri:

Izjava za javnost Transgender Europe – TGEU

Politika TGEU o seksualnim delu


[1] Popolna dekriminalizacija seksualnega dela pomeni odsotnost kakršnekoli zakona ali oblike pravnega zatiranja, ki prepoveduje seksualno delo ali povezane aktivnosti, kot so omogočanje seksualnega dela in plačilo za seksualne storitve.

[2] Seksualno delo je delo odraslih vseh spolov, ki se nanaša na komercialne seksualne storitve, v opravljanje katerih so seksualne_i delavke_ci privolile_i (se prvi so jih izbrale_i prostovoljno), kar ločuje seksualno delo od trgovanja z ljudmi.

Tags from the story
Written By
More from Eva Gračanin

Zaključek projekta Odziv na hiv, testiranje na hiv v skupnosti se nadaljuje

Včeraj se je z novinarsko konferenco zaključil projekta Odziv na hiv, ki...
Read More