Šest novih organizacij s certifikatom »LGBT prijazno«

Mestna občina Ljubljana je prejšnji teden podelila certifikate »LGBT prijazno« šestim organizacijam, ki so v letu 2016 opravile izobraževanje na to temo, in sicer Mednarodnemu grafičnemu likovnemu centru, Osnovni šoli n. h. Maksa Pečarja, RRC Računalniške storitve d. d., Svetovalnemu centru za otroke, mladostnike in starše Ljubljana, Vrtcu Hansa Christiana Andersena in Vrtcu Pod gradom. Certifikat je od leta 2014  naprej prejelo 20 organizacij.

Prisotne na podelitvi je najprej pozdravila Eva Gračanin, predstavnica Društva informacijski center Legebitra. V svojem govoru je izpostavila vrzel med pravnimi dokumenti, ki zagotavljajo enake pravice, in vsakdanjo prakso. Med drugim je to pokazala na primeru gibanja za pravice LGBT, ki se je v Sloveniji začelo s festivalom Magnus leta 1984, Zakon o partnerski zvezi, ki skoraj izenačuje pravice istospolnih in raznospolnih parov, pa je bil sprejet leta 2016 skupaj z Zakonom o varstvu pred diskriminacijo, ki prvič v slovenski zakonodaji eksplicitno omenja spolno identiteto in spolni izraz.

Dodala je še, da sam obstoj obeh zakonov ni dovolj. Potrebna, da sta osveščanje in izobraževanje, predvsem pa osebe iz na rob odrinjenih skupnosti, »ki nas, ki smo privilegirane, opomnijo, kaj pomenijo svoboda, enako dostojanstvo in enake pravice ter kaj pomeni ravnati druga z drugo kakor sestre.«

Župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković je v svojem govoru izpostavil pomembnost sobivanja ljudi z različnimi osebnimi okoliščinami. Ljubljana, da je mesto, ki je v tem smislu lahko zgled preostalim. Meni sicer, da sam ne bo dočakal družbe, v kateri bodo ljudje lahko živeli človeka dostojna življenja ne glede na spolno usmerjenost, etnično pripadnost, vero in socialni položaj. Tovrstni boji, da so pomembni za zagotavljanje pravične družbe za naše otroke in vnuke_inje.

S pridobitvijo certifikata se prejemniki zavežejo, da v svoji organizaciji zagotavljajo: boljše razumevanje temeljnih človekovih pravic LGBT-oseb; vključujoče okolje za sodelavke_ce LGBT; dvig osveščenosti zaposlenih pri zagotavljanju ponudbe in storitev za uporabnice_ke LGBT; ter povečanje občutljivosti za zaznavanje kršitev pravic LGBT-oseb v delovnem in uporabniškem okolju.

Izobraževanja izvajajo nevladne organizacija Društvo informacijski center Legebitra, Društvo ŠKUC, Sekcija LL in Zavod transfeministična iniciativa TransAkcija, v preteklih letih pa tudi Zavod za kulturo raznolikosti Open. Celoten projekt koordinira Oddelek za zdravje in socialno varstvo Mestne občine Ljubljana.

Vir:

Spletna stran Mestne občine Ljubljana

Tags from the story
Written By
More from Mitja Blažič

Z vsakim zanikanjem me je (bilo) manj

Kolumna Blažič 17 Foto: Nada Žgank/Memento Spomnim se ga. Edinega pedra na...
Read More