Včeraj v državnem zboru tudi o pravnem priznanju spola

Na včerajšnji redni seji državnega zbora je poslanec Združene levice, dr. Matej Tašner Vatovec ministrici za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anji Kopač Mark in ministrici za notranje zadeve mag. Vesni Györkös postavil poslansko vprašanje o urejanju pravnega priznanja spola v Sloveniji. Na vprašanje je odgovorila le ministrica Kopač Mrak. Ministrica Györkös se seje ni udeležila iz zdravstvenih razlogov, tako da na njen odgovor še čakamo.

Tašner Vatovec je v vprašanju izpostavil resolucijo Parlamentarne skupščine Sveta Evrope 2048, ki govori o diskriminaciji transspolnih oseb v Evropi in v kateri države članice Sveta Evrope poziva k ureditvi tega področja. Trenutna ureditev pravnega priznanja spola v Sloveniji namreč ni v skladu z omenjenimi pozivi in krši vsaj pet človekovih pravic, in sicer pravico do nedotakljivosti človekove telesne in duševne celovitosti, pravico do osebnega dostojanstva, pravico do varnosti, zdravja in zasebnosti.

Opisal je diskriminacijo in nasilje, s katerima se transspolne osebe, ki si ne morejo urediti dokumentov, srečujejo tudi pri vsakodnevnih opravkih, kot so dvig priporočene pošiljke, odprtje bančnega računa ali uporaba poimenske vozovnice za javni prevoz. Dodal je, da so transspolne osebe lahko deležne očitkov, da uporabljajo ponarejene dokumente, v primerih, ko se spolna identiteta in spolni izraz ne ujemata s spolom na osebnih in drugih dokumentih, in so tako prisiljene v razkritje svoje spolne identitete, čeprav si morda v dani situaciji tega ne bi želele. To krši njihovo človekovo pravico do zasebnosti in lahko vodi tudi do diskriminacije in nasilja. »Spričevala, diplome, drugi dokumenti o opravljenih izobraževanjih in preteklih zaposlitvah, ki ne odražajo spola, ki jim je lasten in, kot se reče, v njem živijo, so pogosto razlog za nevključevanje tudi v izobraževanje in za brezposelnost.«

Izpostavil je še opozorila civilne družbe, iz katerih izhaja, da ob poskusih naslavljanja pravnega priznanja spola v Sloveniji s strani ministrstev prejemajo nejasne odgovore in da pristojnost za ureditev pravnega priznanja spola ministrstvi prelagata ena na drugo. Iz tega sta sledili vprašanji: katero ministrstvo je dejansko pristojno za ureditev področja pravnega priznanja spola v Sloveniji in kako in do kdaj bo Vlada RS uskladila postopek pravnega priznanja spola s prej omenjeno resolucijo Sveta Evrope in standardi človekovih pravic.

Kopač Mrak je dejala, da sta pravna ureditev statusa in kršitev človekovih pravic transspolnih oseb področji, za kateri so odgovorni različni resorji: Ministrstvo za notranje zadeve, pravosodje, njeno ministrstvo in pa tudi Ministrstvo za zdravje, vsak v okviru svojih pristojnosti. Dodala je, da čeprav je postopek pravnega priznanja spola v pristojnosti Ministrstva za notranje zadeve, službe na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti menijo, da bi bilo treba pogoj zdravniškega potrdila natančno proučiti in nadaljnje rešitve ustrezno uskladiti z resolucijo Sveta Evrope 2048 o diskriminaciji transspolnih oseb v Evropi. (Resolucija države članice eksplicitno poziva k ureditvi pravnega priznanja spola, ki temelji na samoidentifikaciji, torej brez zahtev po zdravniških ali katerihkoli drugih potrdilih. Ravno zahteva po zdravniškem potrdilu pred pravnim priznanjem spola predstavlja kršitev pravic do nedotaljivosti telesne in duševne celovitosti ter zdravja. – op. a.)

Pojasnila je, da se ministrstvo zaveda, da je diskriminacija transspolnih oseb dogaja na različnih področjih njihovega zasebnega in javnega življenja, tako zaposlovanja, izobraževanja, zdravstva, javni prostor, dostop do blaga in storitev. »Zlasti pa so transspolne osebe žrtve kaznivih dejanj in sovraštva in tarče sovražnega govora.«

Zaključila je, da to vprašanje zdeva veliko število oseb, da je pomembno, ker je osnovno vodilo človekovih pravic to, da so te univerzalne, in morajo biti vsem zagotovljene. Odgovor glede pravnega priznanja spola pa bo prepustila ministrici Györkös, saj je to v pristojnosti Ministrstva za notranje zadeve.

Nadaljnji koraki pri urejanju pravnega priznanja spola, ki bo v skladu s človekovimi pravicami, torej sledijo v letu 2017.

Viri:

Poslansko vprašanje

Magnetogram 25. redne seje državnega zbora

Resolucija Parlamentarne skupščine Sveta Evrope 2048

Tags from the story
Written By
More from Eva Gračanin

SMC ne bo podprla sklica seje DZ o prekinitvi zbiranja podpisov za referenduma

Poslanke in poslanci Stranke modernega centra (SMC) ne bodo podprli sklica izredne...
Read More