Slovensko seksološko društvo o “teoriji spola”

gender 330

Včeraj je Slovensko seksološko društvo objavilo izjavo za javnost, v kateri analizira pojem “teorija spola”. Kot ugotavljajo pri omenjenem društvu pojem uporabljajo v več evropskih državah v povezavi s politikami, ki spodbujajo družbeno retradicionalizacijo. V Sloveniji pa je trenutno najpogosteje uporabljen kot orodje za zagovarjanje stališč, ki nasprotujejo noveli Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Izjavo za javnost v nadaljevanju objavljamo v celoti.

»Teorija spola«: s kvazi-teorijo proti človekovim pravicam

‘Teorija spola’ je pojem, ki se v zadnjem času pogosto pojavlja v političnih, družbenih in medijskih diskurzih, ki naslavljajo tematike istospolne usmerjenosti, spolnih identitet in družbene ter pravne ureditve, ki zadevajo LGBT+ osebe in ženske. Uporaba pojma, sovpadajoče s politikami, ki spodbujajo družbeno retradicionalizacijo, je prisotna v več Evropskih državah (npr. Francija, Slovaška, Italija, Madžarska, Poljska). V Sloveniji je pojem trenutno najpogosteje uporabljen kot orodje za zagovarjanje stališč, ki nasprotujejo noveli Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Izraz ‘teorija spola’ uporabljajo tako desne politične stranke (NSi, SDS) kot druge iniciative (Za otroke gre); spletni portal 24kul.si pa ga uporablja tako pogosto, da se pojavlja v skoraj vseh objavah in ima celo svoj razdelek na spletni strani.

V tovrstnih zapisih in izjavah ni jasno, od kod ‘teorija spola’ terminološko izvira ali iz katerega znanstvenega pristopa izhaja, niti ne obstaja kakšna znanstveno in raziskovalno akreditirana državna izobraževalna institucija, ki bi ‘teorijo spola’ lahko potrdila. Termin ‘teorija spola’ se ni pojavil kot znanstveno ali raziskovalno dokazana novost; izraz vsepovprek in ne da bi pojasnili njegov vir uporabljajo govorci in govorke, ki želijo zagovarjati tradicionalistične oblike spolnih vlog in družinskega življenja, vendar predvsem z namenom opozarjati na ogroženost heteronormativnosti in cisnormativnosti. Spletni portal 24kul.si pod naslovom ‘Kaj je teorija spola?’ objavlja predavanje dr. Ivana Poljakovića, ki se, kot se zdi, nanaša na ‘spolno ideologijo’ (gender ideology), ki opravičuje patriarhalne spolne vloge, ter zagovarja njihovo naravnost, ter s tem poskuša preprečiti sodobne kritike patriarhalnih spolnih vlog. Razumeti je torej mogoče, da navedeni izraz ‘teorija spola’ uporabljajo kot skup vseh pristopov, ki zagovarjajo enakost oseb z raznolikimi spolnimi identitetami in/ali usmerjenostmi, raznolike pojave partnerskega in družinskega življenja ali podajajo kritiko binarno predpisanih spolnih vlog in razumevanja spola. ‘Teorija spola’ tako neutemeljeno in neargumentirano kritizira znanstveno preučevanja spolov in spolnih vlog. V navedenih diskurzih je ‘teorija spola’ uporabljena kot ime za orodje, ki naj bi destabiliziralo, celo ukinjalo spole in njim pripisane spolne vloge ter z njimi povezana ravnanja, predvsem v partnerskem in družinskem smislu.

Zdi se, kot da se ti diskurzi želijo nekako navezati na področje, ki ga sicer poznamo pod imenom študiji spolov, interdisciplinarno znanstveno in akademsko področje, ki se primarno ukvarja s tematikami spolov, spolnih identitet in spolno zaznamovanostjo reprezentacij individuumov. Obstajajo mnogi in raznoliki koncepti ter teoretične smeri študijev spolov, a ‘teorije spola’ ni med njimi. Študiji spolov zajemajo elemente in tvorijo presečišče teorij iz različnih znanstvenih disciplin, kot npr. sociologije, filozofije, ženskih študijev, antropologije, političnih študijev, feminističnih študijev, medijskih študijev, prava, lezbično in gejevskih študij, kvir teorije, vključujejo pa tudi analize nacionalnosti, ras, etničnih pripadnosti, geopolitičnih lokacij itd. Gre torej za široko znanstveno področje, ki vključuje raznovrstne teoretične pristope, a ob razmišljanju o ‘teoriji spola’ obstaja skupen imenovalec; študije spolov je ne poznajo. ‘Teorija spola’ trdi, da se želi obstoj spolov popolnoma zbrisati, kar naj bi ogrožalo osnovo družbeno enoto, družino, ki jo ‘teorija spola’ razume kot sestavljeno izključno iz dveh oseb nasprotnega spola ter otroka. S tem se ‘teorija spola’ pravzaprav poskuša boriti proti vsemu družbenemu in akademskemu napredku, ki ga študiji spolov predstavljajo in za katerega se zavzemajo. Če bi se ‘teorija spola’ dejansko navezovala na študije spolov, ne bi spolov predstavljala kot binarnega sistema, ki je na teoretični ravni deležen kritik že vsaj polovico stoletja.

‘Teorija spola’ je torej znanstveno neutemeljena in je zato ne moremo uvrščati med znanstvene teorije, vendar ni brez posledic, saj njegova raba spodbuja k nestrpnosti in potvarjanju. Trenutno lahko zavajajoče učinke njegove rabe opazujemo na primeru razprave o noveli zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, kjer se ustvarja kvazi-znanstveni diskurz, čigar vloga je zanikanje pravic določenim družbenim skupinam in posameznikom na podlagi njihove spolne usmerjenosti ali svobodnega oblikovanja partnerstva in družin. Zaradi tovrstnih učinkov, ki jih lahko opišemo tudi s pojmi diskriminacija, sovražni govor, šovinizem, seksizem, homofobija, transfobija, cisseksizem itd. menimo, da je raba pojma nedopustna.

Upamo na razumne in argumentirane javne diskurze in družbeno-politične razprave, predvsem takšne, katerih cilj je spoštovanje raznolikosti in krepitev človekovih pravic, brez zavajanja splošne javnosti.

Slovensko seksološko društvo

Vir:
Tags from the story
Written By
More from Eva Gračanin

Ob mednarodnem dnevu žensk

Ob mednarodnem dnevu žensk objavljamo izjavo kampanje Vsak dan 8. marec ter...
Read More

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja