Švedska predvideva odškodnine za prisilno sterilizirane transspolne osebe

Švedska vlada je v ponedeljek predlagala zakon, ki bo transspolnim osebam, ki so bile pred pravnim priznanjem spola[1] prisiljene v sterilizacijo, omogočal udejanjanje pravice odškodnine. Ocenjujejo, da bo 800 ljudi od države lahko zahtevalo odškodnino v višini 23.600 EUR (225.000 švedskih kron) po osebi.

Vlogo za odškodnino bodo lahko vložile vse transspolne osebe, ki so bile prisilno sterilizirane med letoma 1972 in 2013, ko so švedske oblasti umaknile zahtevo po sterilizacij za transspolne osebe, ki so želele pravno priznati svoj spol. Izplačilo odškodnine bo omogočal začasni zakon, ki bo veljal dve leti. Oblasti načrtujejo, da se bo začel uporabljati 1. maja 2018.

Minister za zdravje Gabriel Wikstrom je ob tem izjavil, da je sterilizacija kot pogoj za pravno priznanje spola stališče, od katerega se današnja družba oddaljuje.

Zgodovina prisilne sterilizacije na Švedskem

Že leta 1972 je švedska vlada odločila, da je prisilna sterilizacija iz zakona o sterilizaciji iz leta 1941 temeljila na vrednotah in okoliščinah, ki niso primerljive z današnjimi. Kljub temu je vlada istega leta, se pravi 1972., sprejela zakon, ki je od transspolnih oseb, ki so želele pravno priznati svoj spol, zahteval sterilizacijo.

Zgodovina prisilne sterilizacije na Švedskem sega v 30. leta 20. stoletja, ko so oblasti izvajale prisilno sterilizacijo predvsem pri romskem prebivalstvu, pogosto zaradi zagotavljanja rasne čistosti. Razlogi za prisilno sterilizacijo so bile lahko tudi motnje v duševnem razvoju ali pa so oblasti preprosto ocenile, da ima nekdo preveč otrok.

Vladno poročilo iz leta 2000 ocenjuje, da je bilo med letoma 1935 in 1975 steriliziranih 63.000 ljudi. Približno polovica teh postopkov, izvedenih v prvih dvajsetih letih tega obdobja, je bila izvedenih na silo ali pod prisilo.

Leta 1999 se je švedska vlada odločila, da imajo osebe, ki so bile podvržene prisilni sterilizaciji, pravico do odškodnine. Izvzete so bile le transspolne osebe, ki so bile, če so želel pravno priznati svoj spol, prisiljene v sterilizacijo vse do leta 2013. Iz švedske zveze za pravice LGBTQ-oseb, RFSL, so sporočile_i, da so bile zaradi tega pravice transspolnih oseb še toliko bolj zlorabljene.

Višina odškodnine za transspolne osebe

Predsednica RFSL Frida Sandegård je dejala, da pozdravljajo odločitev vlade, prve na svetu, ki bo prisilno steriliziranim transspolnim osebam omogočila plačilo odškodnine kot priznanje zločinov, ki jih je država storila nad temi osebami. Hkrati pa je opozorila, da je predlagana višina odškodnine nižja od tiste, ki jo zahteva RFSL in znaša 31.500 EUR (300.000 švedskih kron).

Ocena te višine odškodnine med drugim temelji na stopnji invalidnosti, ki jo je povzročila sterilizacija, ogromni kršitvi, ki jo predstavlja, in višini odškodnin, ki jih je Švedska izplačala drugim prisilno steriliziranim osebam na podlagi zakonov o sterilizaciji.

Odzivi na odločitev švedske vlade

Maria Sundin, aktivistka in bivša predsednica Transgender Europe – TGEU, ki je bila leta 1999 prisiljena v sterilizacijo, meni, da je predlagani zakon pozitiven rezultat in korak k odpravi krivic. Kot pozitivno označuje tudi dejstvo, da jim pravice do odškodnine ni bilo treba iskati po sodni poti.

Izvršna direktorica krovne organizacije za tematike transspolnosti Trangender Europe – TGEU Julia Ehrt je v izjavi za javnost med drugim dejala, da pri TGEU pozdravljajo odločitev švedske vlade in pozivajo vlade drugih držav, da ji sledijo. Švedska članica izvršnega odbora TGEU pa, da kršitev človekovih pravic ne moremo popraviti za nazaj, vendar, da sta priznanje kršitve in izplačilo odškodnine velik korak k poplačilu preteklih krivic.

Prisilna sterilizacija v Evropi in Sloveniji

Glede na poročila TGEU veliko evropskih držav, med drugim Finska, Švica in Grčija, še vedno zahteva sterilizacijo pred pravnim priznanjem spola. Tako Združeni narodi kot Svet Evrope v resoluciji 2048 iz leta 2015 prepoznavajo prisilno sterilizacijo kot kršitev človekovih pravic.

V Sloveniji zakonodaja izrecno ne zahteva sterilizacije pred pravnim priznanjem spola. Sterilizacija sicer vključuje kakršenkoli medicinski poseg, ki trajno spremeni prvotne funkcije reproduktivnih organov – npr. hormonska terapija in operacija genitalij. Če transspolna oseba izrazi potrebo po teh posegih, potem je treba to potrebo upoštevati. Če pa te potrebe ne izrazi, posege pa zahtevajo oblasti za pravno priznanje spola, govorimo o kršitvi človekovih pravic do telesne integritete, dostojanstva, zasebnosti in zdravja.

Viri:

RFSL

Transgender Europe – TGEU

Newsweek.com


[1] Pravno priznanje spola postopek spremembe ima ter uradnih podatkov o spolu v uradnih dokumentih in registrih z namenom priznanja spolne identitete posameznice_ka. Pravno priznanje spola bi moralo temeljiti na enem samem izhodišču: samoidentifikaciji osebe in posamezničini_kovi lastni odločitvi za pravno priznanje svojega spola.

Written By
More from Eva Gračanin

Ob dnevu spomina na žrtve transfobije

Kot vsako leto so pri projektu Trans Murder Monitoring (TMM)1 v okviru...
Read More