Združeni narodi so se zapisali v zgodovino z resolucijo o spolni usmerjenosti in spolni identiteti

Svet Organizacije združenih narodov za človekove pravice (SČP) s sedežem v Ženevi je 30. junija 2016 izvolil neodvisnega_o strokovnjaka_injo za opazovanje in preučevanje vzrokov za nasilje in diskriminacijo nad ljudmi na osnovi njihove spolne usmerjenosti in spolne identitete. Naloge neodvisne_ga  strokovnjaka_inje, ki bo začel_a z delom septembra in opravljal_a triletni mandat, bodo naslednje: obiskovati države in obravnavati določena poročila vlad ter podpirati in varovati predstavnice_ke človekovih pravic. Natančneje to pomeni nadzorovanje implementacije obstoječih mednarodnih zakonov s področja človekovih pravic, prepoznavanje najboljših praks in njihovih vrzeli, ozaveščanje ljudi o nasilju in diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete, vzpostavljanje primernega dialoga z državam in ostalim deležniki, omogočanje storitve svetovanja, tehnične pomoči in ter ostale vrste pomoči pri spopadanju z nasiljem in diskriminacijo LGBT-oseb.

Resolucija, ki so jo sprejeli, je do zdaj največje priznanje pravicam LGBT kot človekovim pravicam in velja za temeljni preobrat v politiki Združenih narodov do LGBT-oseb.

Stéphane Dujarric, tiskovni predstavnik ZN-ja, je na novinarski konferenci v New Yorku povedal, da je tudi glavni sekretar ZN Ban Ki-moon pozdravil odločitev članic ZN-ja o vzpostavitvi  neodvisne_ga strokovnjaka_inje za globalni nadzor in poročanje o stopnjah ter vrstah nasilja in diskriminacije nad LGBT- osebami. K temu je dodal, da je treba še vedno veliko narediti na področju odprave diskriminacije na delovnem mestu in pri zaposlovanju, končanju medvrstniškega nasilja na osnovi spolne usmerjenosti, dostopa do zdravstvenih in ostalih temeljnih storitev ter nenazadnje stanovanjskih razmer. Prvič v zgodovini Združenih narodov bo to področje učinkovito institucionalizirano pri Svetu ZN za človekove pravice in bodo o tem redno poročali tudi na Generalni skupščini ZN-ja.

Rezultat glasovanja je bil sicer tesen, s 23 glasovi držav za, predvsem iz Evrope (tudi iz Slovenije) in Južne Amerike, vzdržali so se Indija, Južna Afrika in Filipini, 18 glasov proti, pa je prišlo iz Rusije, Afrike in večine muslimanskih držav, z izjemo Albanije, ki je glasovala za.

»Gre za zgodovinsko resolucijo«, je menila  Josefina Valencia iz mednarodne zveze LGBTI za Južno Ameriko in Karibe, ILGA LAC. Južna Amerika je igrala zelo pomembno vlogo pri oblikovanju smeri razvoja človekovih pravic. »Ponosni smo na mednarodno solidarnost in predanosti enakosti, ki so jo izkazale države«. Glasove za je prispevalo kar 628 nevladnih organizacij iz 151 držav, ki so na Svet ZN za človekove pravice naslovile peticijo za oblikovanje resolucije in ustvarjanje mesta neodvisne_ga  strokovnjaka_inje.

»Pomembno je opozoriti tudi, da je okoli 70 odstotkov organizacij, ki so podprle resolucijo iz južne zemeljske poloble«, je dejala Yahia Zaidi iz MantiQitna Networka. »To je pomembno sporočilo Združenim narodom o nad-regionalnih prizadevanjih ter moči pri varovanju pravic LGBT-oseb.« Neodvisni_a strokovnjak_inja bo tako ključni_a naslovnik_ica za vse oblike nasilja nad LGBT- osebami in bo na ta način pomagal_a lokalnim organizacijam bolje uporabiti sicer kompleksni labirint sistema ZN.

Kljub temu pa le ni šlo povsem gladko, saj so v luči pestrosti in različnosti glasujočih držav v zadnjem trenutku dodali še amandma, ki upošteva ‘pomen nacionalnih in regionalnih značilnosti ter specifičnih zgodovinskih, kulturnih ter religioznih ozadij’ določene države, ki naj jih izvoljeni_a strokovnjak_inja upošteva. A ne glede na specifičnost posamezne države mora ta ne glede na svoj politični, ekonomski in kulturni sistem spodbujati ter varovati človekove pravice in svoboščine vseh.

Randy Berry, posebni odposlanec Ministrstva za zunanje zadeve ZDA za človekove pravice LGBT-oseb je odločitev označil za zgodovinsko, vendar je istočasno izrazil tudi razočaranje, da so nasprotnice_ki uspele_i izsiliti in vsiliti omembo, da so pravice LGBT kulturno pogojene.

»Na ta način se želi zabrisati revolucionarnost tega, kar se zgodilo«, je izjavil Berry. »Če pogledamo motive za tovrstno nasprotovanje, je zgrešena uporaba strahu pred izvoljenim strokovnjakom_injo z namenom obsojanja in kritiziranja, čeprav je bilo vseskozi jasno, da je namen vzpostavitve zbiranje informacij o vprašanjih LGBT za vse države enako.«

Čeprav je bila osnova za resolucijo pripravljena pred 12. junijem, ko se je zgodil poboj gejev, lezbijk, biseksualnih in transpolnih oseb v nočnem klubu Pulse v Orlandu, ZDA, pa so nekatere_i aktivistke_i za človekove pravice vseeno menile_i, da je poboj igral pomembno vlogo pri spodbuditvi in končnem sprejemu resolucije. Varnostni svet ZN je namreč obsodil streljanje v Orlandu v izjavi, ki je dosegla naslovnice svetovnih medijev ravno zato, ker so Združeni narodi prvič eksplicitno omenili spolno usmerjenosti in spolno identiteto ljudi kot ključni dejavnik za njihovo smrt. Ubitih je bilo namreč 49 ljudi prav zaradi tega, kar so.

»Streljanje v Orlando je bilo večkrat omenjeno tudi v pogovorih o resoluciji,« je izjavila Jessica Stern, izvršna direktorica Outright Action International, skupine za človekove pravice s sedežem v ZDA in nadaljevala: »Mislim, da je streljanje pripravilo nekatere vlade, da so zavzele resnejše stališče do pravic LGBT- oseb, saj po takšnem dogodku preprosto ne moremo več tiščati glavo v pesek.«. Seveda pa takšen odziv javnosti morda kaže na to, da nekatere države uživajo večjo mero podpore v svetu, ko gre za njihove državljane_ke kot državljani_ke ostalih držav, saj se poboji LGBT- oseb dogajajo tudi drugod po svetu.

Shawn Gaylord, zagovornik organizacije Human Rights First,  pa je dejal, »da ima takšen strokovnjaka_inja simbolno in praktično vrednost, saj daje jasno vedeti, da so pravice LGBT človekove pravice in da je za ZN ključnega pomena, da se razvija naprej v tej smeri. Na praktični ravni pa se zdaj za to namenjajo finančna sredstva, ki omogočajo zaposlitve ljudi, ki se ukvarjajo z tematikami LGBT, da se lahko raziskujejo, ocenjujejo, spodbujajo in razvijajo.«

Vir:

Carol Morrelo: U.N. Council Creates Watchdog for LGBT right, The Washington Post, June, 30th 2016

Human Rights Watch: UN Makes History on Sexual Orientation, Gender Identity, Human Rights Body Establishes an Independent Expert, June 30th, 2016

Foto: © 2014 Reuters/Denis Balibouse
Tags from the story
More from Katarina Majerhold

Lezbištvo v modernizmu

HISTORIJA Ponovno definiranje političnega v 19. stoletju je pomenilo tudi re-definicijo civilne...
Read More