Pomembno obvestilo za osebe, ki živijo s hivom

Pri Društvu informacijski center Legebitra obveščajo vse osebe, ki živijo s hivom, da zaradi spremembe Pravilnika o kartici zdravstvenega zavarovanja obstaja možnost povečanja kršitev pravic v zdravstvenem sistemu za osebe, ki živjo s hivom. Obvestilo objavljamo v celoti.

Uredništvo Narobe bloga

____________________________________________________

Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je 20. 2. 2017 sprejel nov Pravilnik o kartici zdravstvenega zavarovanja, ki uvaja nekatere spremembe, pomembne za osebe, ki živijo s hivom.

Informacija o zdravilih za hiv enako dostopna kot o preostalih zdravilih

Pravilnik od 25. 3. 2017 dalje ne omogoča več dotedanje ureditve dostopa do podatkov o izdanih zdravilih, ki je omogočala branje podatkov o izdanih zdravilih za zdravljenje hiva le izbranim osebnim zobozdravnicam_kom ter dopuščala zavarovani osebi, da je s podpisom izjave, ki jo je dala na ZZZS, farmacevtkam_om in zdravnikcam_om, ki niso njeni izbrane_i osebne_i zdravnice_ki, prepovedala dostop do podatkov o vseh izdanih zdravilih.

Sprememba pomeni, da po novem tudi za zdravila za hiv veljajo ista pooblastila za branje podatkov, kot veljajo za vsa druga zdravila. Zavarovana oseba s posredovanjem svoje kartice zdravstvenega zavarovanja omogoči zdravstvenemu osebju, ki bo izvedlo konkretno zdravstveno storitev (osebna_i ali napotna_i zdravnica_k, farmacevt_ka ali diplomirana medicinska sestra v ambulanti nujne medicinske pomoči ali referenčni ambulanti), tudi branje podatkov o izdanih zdravilih.

Potencialno povečanje kršenja pravic oseb, ki živijo s hivom

Čeprav zakonodaja zdravstvene delavke_ce zavezuje k varstvu osebnih podatkov, določa pravico do enakopravnega dostopa in obravnave pri zdravstveni oskrbi ter prepoveduje diskriminacijo na osnovi osebnih okoliščin (tj. hiv statusa), je možno, da se bodo zaradi spremenjenih pravil osebe s hivom v prihodnje soočile z neprimernim odnosom, diskriminacijo in razkrivanjem osebnih podatkov s strani zdravstvenih delavk_cev.

Tovrstni primeri so se dogajali že do sedaj, a se verjetnost, da bo do njih prišlo, povečuje z širitvijo kroga oseb, ki bodo imele dostop do podatka o zdravilih, s tem pa tudi do podatka o statusu hiv.

Kaj lahko storite ob kršenju vaših pravic?

Pomembno je vedeti, da imate na voljo sredstva, ki jih lahko uporabite v primeru teh kršitev.

Če vas zdravstvena_i delavka_ec ni želel_a obravnavati zaradi vašega statusa hiv oziroma domnevate, da vas ni želel_a obravnavati zaradi vašega statusa hiv, imate v skladu z zakonom pravico, da od zdravstvene_ga delavke_ca zahtevate pisno pojasnilo z razlogi za zavrnitev. Pojasnilo vam mora posredovati v osmih dneh. V Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja je v poglavju Izbira osebnega zdravnika zapisano, da lahko izbrana_i osebna_i zdravnica_k ( splošna_i zdravnica_k, zobozdravnica_k ali ginekolog_inja) odkloni zavarovano osebo , ki si jo_ga želi izbrati:

  • če število opredeljenih že presega število, ki ga določi zavod,
  • če si ga želi izbrati v nasprotju s pravili,
  • če zaradi oddaljenosti ne bi mogel_a nuditi vseh storitev.

Zavrnitev zaradi zgoraj navedenih razlogov je upravičena, v vseh drugih primerih, vključno z zavrnitvijo zaradi statusa hiv oziroma razlogov, ki izhajajo iz njega (npr. pomanjkanje ustrezne opreme ali pribora), pa gre za kršenje zakonov.

Če menite, da so vam bile kot pacientu_ki zaradi vašega statusa hiv kršene pravice (neprimeren/žaljiv odnos zdravstvenih delavk_cev, diskriminacija, razkrivanje podatkov o statusu hiv in drugih osebnih podatkov nepooblaščenim tretjim osebam oziroma pred tretjimi osebami), lahko v skladu z zakonom pri zdravstveni ustanovi, kjer se je kršitev zgodila, vložite zahtevo za prvo obravnavo zaradi neustreznega odnosa zdravstvenih delavk_cev najpozneje v 15. dnevih po domnevni kršitvi. Zahtevo naslovite na osebo, ki je pristojna za sprejemanje in obravnavo zahteve za prvo obravnavo v posamezni zdravstveni ustanovi. Podatki o pristojni osebi morajo biti objavljeni na vidnem mestu v čakalnici, ob vhodu na oddelek, na običajnem oglasnem mestu zdravstvene ustanove oziroma na spletni strani. Poleg podatkov je objavljen tudi postopek vložitve prve zahteve za obravnavo.

Če prve zahteve za obravnavo ne želite podati sami, se lahko obrnete na zastopnico_ka pacientovih pravic, ki vam bo pomagal_a z nasveti, pomočjo in zastopanjem v morebitnih postopkih za odpravo kršitev Zakona o pacientovih pravicah.

Diskriminacijo v okviru zdravstvenega sistema lahko prijavite Zagovorniku načela enakosti ali Varuhinji človekovih pravic, razkrivanje vaših osebnih podatkov, ki vključujejo tudi status hiv, pa Informacijski pooblaščenki.

Podpora nevladnih organizacij

Pomagamo vam lahko tudi na Društvu informacijski center Legebitra v okviru našega programa podpore osebam, ki živijo s hivom. Nudimo informacije, nasvete in usmeritve v primeru kršenja vaših pravic v zdravstvenem sistemu, možnost brezplačnega pravnega svetovanja, pomagamo vam lahko pri vlaganju pravnih sredstev in vam po potrebi pomagamo pri dostopu do brezplačne pravne pomoči, če ste do nje upravičeni.

Kontaktirate nas lahko na e-naslov buddy@legebitra.si ali na telefonski številki 030 478 578.

Zagotavljamo vam spoštovanje vaše zasebnosti in anonimnosti, če pa vas je vseeno strah razkritja, nam lahko opis neprimernega odnosa zdravstvenih delavk_cev, diskriminacije ali kršitve varstva osebnih podatkov v zdravstvu pošljete tudi anonimno. V tem primeru bomo zaznamek o dogodku uporabile_i za poročanje relevantnim institucijam in v opozorilo zdravstveni ustanovi, kjer se je dogodek zgodil.

Poziv k prijavi kršitev pravic oseb, ki živijo s hivom

V Društvu informacijski center Legebitra obžalujemo spremembo pravilnika, za katerega menimo, da je korak v napačno smer in lahko pripelje do kršitve pravic oseb, ki živijo s hivom. Skupaj z drugimi deležniki, ki delujejo na področju hiva, si aktivno prizadevamo za spremembo pravilnika, a to morda ne bo kratkotrajen proces. Zato je toliko bolj pomembno, da vsako kršitev zakona prijavite, saj bodo le prijave in pritožbe prispevale k zniževanju stopnje diskriminacije oseb s hivom v zdravstvenem sistemu. Brez prijav ustrezne institucije namreč ne morejo ukrepati.

Tags from the story
Written By
More from Uredništvo

Kdo ne zna šteti do več kot dve?

Radio Študent je poročal o nameri Ministrstva za šolstvo in šport, da...
Read More