Kdo ne zna šteti do več kot dve?

spol

spolRadio Študent je poročal o nameri Ministrstva za šolstvo in šport, da dijakom in dijakinjam razpošlje izjavo »Ponosen oziroma ponosna sem na spol«, ki se glasi: »Človeštvo je razdeljeno v dva spola. Združena tvorita celoto za nadaljevanje civilizacije. Odgovorna spolnost je prava pot.« Minister Lukšič je pojasnil, da naj bi bila izjava namenjena socializaciji v spol in intenziviranju razprave o širših implikacijah spolne vzgoje.

rgin-right: 5px; float: left;” class=”outline” alt=”spol” src=”images/stories/spol.jpg” height=”117″ width=”149″ />Radio Študent je poročal o nameri Ministrstva za šolstvo in šport, da dijakom in dijakinjam razpošlje izjavo »Ponosen oziroma ponosna sem na spol«, ki se glasi: »Človeštvo je razdeljeno v dva spola. Združena tvorita celoto za nadaljevanje civilizacije. Odgovorna spolnost je prava pot.« Minister Lukšič je pojasnil, da naj bi bila izjava namenjena socializaciji v spol in intenziviranju razprave o širših implikacijah spolne vzgoje.

Dr. Tatjana Greif iz Škuc LL je izjavo za Radio Študent komentirala takole: »Na prvi pogled je ta izjava, ki naj bi jo srednješolci in srednješolke podpisovali, smešna. Ampak v bistvu ni smešna, ker je klišejska, izključevalna in diskriminatorna. […]

Namesto da se mladino vzgaja v smislu vpeljevanja varne spolnosti in preventive, se jih uvaja v neke rigidne spolne vloge in se pri tem sklicuje na nadaljevanje civilizacije. […] To je miselnost, ki gre v 19. stoletje, ne v 21.«

Več:

Izjava za javnost (Kampanja za vse družine):

O ZDRAVI SPOLNOSTI Z IZKLJUČEVANJEM IN REDUCIRANJEM

Dijaki in dijakinje so danes po srednjih šolah podpisovali izjavo »Človeštvo je razdeljeno na dva (s)pola. Združena tvorita celoto za nadaljevanje civilizacije. Odgovorna spolnost je prava pot.« Z izjavo naj bi se zavezali k zdravi spolnosti. Čeprav je skrb za zdravo spolnost vredna vse podpore, smo pri Kampanji za vse družine! zaskrbljeni ob tovrstni potezi Ministrstva za šolstvo in šport, saj je izjava izključujoča, heteronormativna in spolnost reducira zgolj na eno funkcijo, hkrati pa s svojim kontekstom nakazuje na reprodukcijo neenakih razmerij med spoloma. Obenem menimo, da je poteza Ministrstva zavajajoča, saj spolna vzgoja v šolah sistemsko ni urejena, takšna izjava pa ne more biti nadomestek za pomanjkanje tovrstne vzgoje in izobraževanja.

Menimo, da bi moralo Ministrstvo za šolstvo in šport svoje napore usmeriti v zagotavljanje relevantnih informacij o različnih spolnih praksah in si prizadevati za odgovorno in varno spolnost, ne pa da svoje skrbi postavlja v kontekst nadaljevanja civilizacije in tako spolnost reducira zgolj na eno – reproduktivno – funkcijo, kar je bilo značilno za znanost 19. stoletja.

Niso namreč dovolj zgolj prizadevanja za varno in odgovorno heteroseksualno spolnost, pač pa je spolnost bistveno bolj raznovrstna, partnersko in družinsko življenje pa se ne odvija zgolj v razmerju med moškim in žensko.

Menimo, da je izjava diskriminatorna do vseh, ki svojo »spolno komplementarnost« najdejo izven ozkih okvirov, ki jih postavlja omenjena izjava. Poteza Ministrstva za šolstvo in šport je še toliko bolj zaskrbljujoča, ker gre v nasprotje s prizadevanji Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, ki s predlogom novega Družinskega zakonika končno odpravlja diskriminacijo istospolnih parov in družin.

Ob tem bi radi opozorili na hrvaški primer, kjer je Evropska komisija v primeru spolne vzgoje Teen Star, ki promovira vzdržnost in zgolj heteroseksualne odnose, s homoseksualnimi odnosi pa opravi kot z boleznijo, odločila, da je program diskriminatoren in ga je potrebno umakniti. Menimo, da gre današnja izjava Ministrstva za šolstvo v isto smer – stran od evropskih standardov vključevanja, strpnosti, relevantnih informacij, spoštovanja različnosti, prizadevanj za varne spolne prakse in podobno.

Pri kampanji Za vse družine! smo prepričani, da je treba vprašanje spolne vzgoje urediti celostnio in sistemsko ter v skladu s sodobnimi smernicami vzgoje za varno, zdravo in odgovorno spolnost za vse.

Izjava za javnost (Škuc LL):

Ministrstvo za šolstvo in šport RS izvaja kampanjo podpisovanje izjava »Ponosen sem na spol« (v prilogi). V izjavi, ki naj bi jo od danes, 25. maja, podpisovali dijaki in dijakinje, je navedeno: »Človeštvo je razdeljeno v dva (s)pola. Združena tvorita celoto za nadaljevanje civilizacije. Odgovorna spolnost je prava pot.«

Kot nevladna organizacija, ki že vrsto let deluje na področju človekovih pravic, spola, spolne usmerjenosti in spolne identitete, smo ogorčeni nad vsebino in metodo kampanje MŠŠ. Izjava je izključevalna in diskriminatorna, saj s predpisano komplementarnostjo spolov izključuje vse ostale oblike partnerske skupnosti in družine, razen tistih sestavljenih iz moškega in ženske ter v celoti negira možnost različnih spolnih identitet.

V 21. stoletju je sporno, da kampanja v duhu arhaične, biologistične in patriarhalne mentalitete mladim predpisuje spolne stereotipe, rigidne spolne vloge, seksualno restriktivnost ter razpihuje nestrpnost do manjšin. Prokreacijo definira kot edino civilizacijsko dolžnost, hkrati pa v celoti zanemarja vzgojni moment ozaveščanja o pomenu varnih spolnih praks.

Dikcija, ki jo v izjavi uporablja MŠŠ, je v nasprotju z obstoječo slovensko in evropsko zakonodajo na področju nediskriminacije in enakih možnosti, je zavajajoča in pomeni potencialno zlorabo dijakov in dijakinj, ki naj bi jo podpisovali. Zato smo podali prijavo na Urad za enake možnosti in Varuhu človekovih pravic.

Izjava, ki so jo danes, 25. maja 2010, podpisovali dijaki in dijakinje v Sloveniji:

izjava

Written By
More from Uredništvo

Brüno prepovedan

Ukrajinsko ministrstvo za kulturo je prepovedalo film Sache Barona Cohena Brüno, v...
Read More

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja