Nov korak Nemčije k enakopravnosti interspolnih oseb

Zastava interspolnosti

Štirinajstega decembra 2018 se je sejna dvorana nemška zveznega parlamenta družno strinjala, da bi predstavili raznoliko oznako spola »divers«, ki se je z novim letom uveljavila kot tretja možnost izbire spola na dokumentih poleg tradicionalnega ženskega in moškega.

Ta novost je bila uvedena zato, da bi omogočila ustrezno identifikacijo interspolnih oseb.

Interspolnost je kombinacija spolnih karakteristik, ki jih v medicinskem smislu ne moremo označiti kot izključno moške ali ženske spolne karakteristike. Interspolnim osebam pogosto rutinsko in brez medicinskih argumentov operirajo genitalije, da bi njihov videz ustrezal medicinski definiciji ženskim ali moškim genitalijam ter bi bile tako po prevladujočem mnenju v medicini lažje integrirane v družbo kot izključno cisspolne osebe. Tovrstne medicinsko neutemeljene operacije dejansko pohabijo osebo in kršijo pravico do telesne integritete.

Pomanjkljivosti ureditve

Žal ima opcija »divers« ogromno pomanjkljivosti. Ena izmed njih je zagotovo popolna izključitev nebinarnih oseb, ki se ne identificirajo ne z ženskim ne z moškim spolom. »Divers« oznaka bi lahko (kakor ime samo namiguje) nudila prostor tudi vedno večjemu številu nebinarnih oseb, za katere trenutna ureditev nima posluha.

Naslednja slabost »divers« je njena (ne)dostopnost osebam, ki jim je izključno namenjena, torej interspolnim osebam. Podlaga za priznanje spola je namreč zdravniško potrdilo. Torej, postopek niti za interspolne osebe ni preprost administrativen opravek. Najti morajo zdravnico_ka, ki lahko »zbere vse potrebne dokaze«, da je oseba interspolna.

Priporočila parlamentarne skupščine Sveta Evrope 2048 iz leta 2015 pozivajo države članice k ureditvi postopka pravnega priznanja spola, ki naj bo hitro, dostopno in transparentno. Za pravno priznanje spola dokazovanje s strani medicinske stroke torej ne bi smelo biti potrebno, pravno priznanje spola pa bi moralo potekati kot preprost in hiter administrativni postopek.

»Spolna identiteta je ena izmed najbolj intimnih delov človekovega zasebnega življenja, območje, za katerega je potrebna visoka stopnja zaščite pred kakršnim koli vmešavanje države. Vedno več ljudi se ne identificira kot moški ali ženska. In tu se jim je zalomilo s to skropucalasto pobudo.« – Richard Köhler, TGEU

Nemčija se skupaj s preostalo Evropo počasi prebuja, kar se tiče pravic LGBTQIA+  oseb. Prve korake je že naredila in lahko upamo, da bo napravila tudi naslednjega ter nadgradila in izboljšala možnost vključujoče in dostopne spolne identifikacije.

 

Viri:

TGEU

CNN

Wikipedija 

Resolucija 20148 (2015) Parlamentarne skupščine Sveta Evrope

Anja Koletnik, Evan Ana Grm in Eva Gračanin: Pravno priznanje spola v Sloveniji: Smernice za uresničevanje spoštovanja človekovih pravic transspolnih in cisspolnonenormativnih oseb

Tags from the story
Written By
More from Romana Ronkali

Podprimo seksualne delavke_ce

V luči mednarodnega dneva proti nasilju nad seksualnimi delavkami_ci, je Trans Mreža...
Read More