Absurdi Družinskega zakonika

kampanja

kampanjaKampanja Za vse družine! se je danes s tiskovno konferenco odzvala na aktualno dogajanje pri sprejemanju Družinskega zakonika. Državni zbor je namreč v torek z 41 glasovi »za« in 40 »proti« ob podpori DeSUS sprejel amandma SDS k 4. členu predloga Družinskega zakonika, ki določa vsebino zunajzakonske skupnosti in njene pravne posledice. Na podlagi sprejetega dopolnila je zunajzakonska skupnost opredeljena kot življenjska skupnost ženske in moškega, ki nista sklenila zakonske zveze in ni razlogov, zaradi katerih bi bila zakonska zveza med njima neveljavna, ter sta svojo svobodno voljo po skupnem življenju s podpisom izrazila pred državnim organom ali pa se jima je v času trajanja takšne življenjske skupnosti rodil skupni otrok.

Mag. Neža Kogovšek Šalamon z Mirovnega inštituta je povedala, da je bila izenačitev zunajzakonske zveze z zakonsko uvedena zaradi zavarovanja šibkejšega partnerja, saj ta ob prenehanju take nepriznane skupnosti ni imel nikakršnih pravic, npr. v zvezi z delitvijo skupnega premoženja, do preživnine, do vdovske pokojnine po umrlem partnerju … Uvedba registracije je po njenih besedah nesmislena; če namreč želita partnerja svojo zvezo formalno priznati, je že na voljo poroka.

»Izenačenje zunajzakonske skupnosti je namenjeno tistim, ki ne želijo formalnega priznanja zveze, želijo pa uveljavljati pravice iz te zveze. Hkrati jim teh pravic ni treba uveljavljati, če ne želijo, saj jih država v to ne sili.« Mag. Kogovšek dodaja, da predlagani amandma uvaja večji nadzor, posega v svobodo posameznika in izključuje vse ostale zunajzakonske skupnosti iz pravnega priznanja. »Namesto da bi zakon vključeval vse oblike skupnosti, ki že obstajajo, izključuje še tiste, ki so bile vključene do sedaj. Poleg tega predlagani amandma posega v pridobljene pravice tistih, ki te pravice že uživajo na podlagi pravno priznane zunajzakonske skupnosti. Amandma je tudi absurden, saj ne predvideva deregistracije, hkrati pa uvaja avtomatično registracijo za primere, ko se v zvezi rodi otrok. To je nedopustno, saj v registraciji sili tudi ljudi, ki ne želijo formalnega priznanja svoje zveze. Hkrati očitno uvaja situacijo, da se avtomatično registrirajo vsi pari, ki se jim rodi otrok, tudi v primeru, če ima ena oseba otroke z različnimi partnerji,« je še povedala mag. Kogovšek. Po njenem prepričanju je zdaj predlagana ureditev zunajzakonskih skupnosti absurdna, pravno nesistemska in protiustavna.

Dr. Metka Mencin Čeplak s Fakultete za družbene vede je povedala, da amandma v taki obliki ukinja desetletja star institut izvenzakonske skupnosti, ki ga je – ironično – primerno uredila že socialistična oblast: »Amandma SDS predvideva svojevrsten izbris obstoječih izvenzakonskih skupnosti brez otrok, saj jih preprosto ne priznava več, hkrati pa uvaja institut, ki je pravzaprav zakonska skupnost z drugim imenom.« Poleg tega, je dodala, uvaja še eno težko razumljivo in nedopustno razlikovanje: »neporočeni pari brez otrok bi se za uveljavljanje pravic morali vsaj registrirati, tisti z otroki pa bi bili registrirani avtomatično, brez njihovega pristanka.« S tem amandma neporočene pare z otroki obsodi na avtomatično registracijo.

»Predlagatelji amandmaja funkcijo zakona razumejo kot vsiljevanje norm na področju zasebnega, namesto kot zaščito šibkejših. S tem še enkrat dokazujejo, da demokracijo obravnavajo kot vladavino večine, ki jo konstruirajo skladno z vsakokratnimi potrebami svojega političnega boja.« je še povedala dr. Mencin Čeplak in poudarila: »Zaradi nenehnega sklicevanja na neko fantomsko večino v tej državi pozabljamo, da je merilo demokratičnosti prav odnos do družbenih manjšin, enakost pred zakonom, odprtost. Z vidika načela enakosti in prizadetih je vseeno, če je tisti, ki uzakonja diskriminacijo, izključuje in teži k poenotenju zasebnega življenja, izvoljen na večstrankarskih volitvah.«

Mitja Blažič, koordinator kampanje Za vse družine! je dajal, da so v civilni družbi pričakovali, da bo nov Družinski zakonik prinesel izboljšave veljavne zastarele družinske zakonodaje, predvsem v smislu zaščite vseh otrok in odprave neenakosti diskriminiranih oblik partnerskih skupnosti: »Kot kaže pa bomo na koncu dobili nekaj povsem drugega, in sicer Družinski zakonik, ki bo proizvedel nove kategorije brezpravnih državljank in državljanov in bo sistemsko diskiminacijo nekaterih partnerstev še okrepil.«

Pri kampanji Za vse družine! zato ostro nasprotujejo poseganju v že pridobljene pravice zunajzakonskih skupnosti. »Že dalj časa opozarjamo, da se nasprotniki družinskega zakonika ne bodo ustavili pri poskusih uzakonjanja diskriminacije in segregacije istospolnih partnerstev in družin, ampak bodo posegali tudi v vse institute, ki jih konservativna ideologija zavrača. Npr.: oploditev z biomedicinsko pomočjo – kar so naredili leta 2001 -, zunajzakonske skupnosti – kar se dogaja v tem trenutku -, ustavno zagotovljena pravica do svobodnega odločanja o rojstvu otrok pa je naslednja v vrsti. To je nedopustno krnjenje pravic in svoboščin posameznic in posameznikov.«

Zato pri kampanji Za vse družine! pozivajo poslanke in poslance, da na tretjem branju zavrnejo amandma SDS, ki uveljavlja diskriminacijo zunajzakonskih parov, strokovnjakinje in strokovnjake, da javno zavrnejo tovrstne poskuse omejevanja pravic in svoboščin, predvsem pa pozivajo civilno družbo, da se upre zmanjševanju že pridobljenih pravic in ustvarjanju novih kategorij brezpravnih državljank in državljanov.

»Gre za nevarne poskuse vsiljevanja ene same možnosti polnopravnega bivanja, ki se ji je treba aktivno in odločno zoperstaviti.« je še poudaril Blažič.

Tretja obravnava Družinskega zakonika, na kateri imajo poslanke in poslanci še priložnost zavrniti zdaj sprejeto ureditev zunajzakonskih zvez, bo predvidoma 13. junija.

Foto: MMC RTV
Written By
More from Uredništvo

Delavnica: Nov pogled na ženske spolne težave

Slovensko seksološko društvo vabi na: Delavnico mednarodno uveljavljene ameriške spolne terapevtke dr....
Read More

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja