Danska prva država v Evropi, ki zagotavlja pravno priznanje spola brez klinične diagnoze

Transgender symbol 300

Pred dvema tednoma je danski parlament sprejel zakon, s katerim olajšuje pravno priznanje spola. Danska je tako prva država v Evropi, ki od posameznic in posameznikov za pravno priznanje želenega spola ne zahteva predhodne določitve diagnoze motnja spolne identitete (Gender Identity Disorder) ali kakršne koli psihološke ocene ali mnenja. Z zakonom so tudi črtane zahteve po medicinski intervenciji (npr. jemanje hormonov), obveznem operativnem posegu in obvezni sterilizaciji.

Novi zakon, ki bo začel veljati 1. septembra, tako ne postavlja nikakršnih zahtev za pravno priznanje spola, razen odločitve posameznice ali posameznika. Slednja ali slednji tako ustreznemu organu posreduje prošnjo za pravno priznanje spola. Po 6 mesecih pa prosilka ali prosilec le znova potrdi svojo prošnjo.

Sopredsednica izvršnega odbora ILGA-Europe, Gabi Calleja, je ob tem dejala: » Danska je, tako kot leta 1989, ko je kot prva država na svetu uvedla pravni institut istospolnega partnerstva, prevzela vodenje pri še eni od pomembnih sprememb v Evropi. Namesto da država ostaja nadzornica posamezničinega oz. posameznikovega telesa in življenja, je parlament priznal, da ti dve pravici pripadata posameznici oz. posamezniku.«

Sopredsednik ILGA-Europe, Paulo Côrte-Real, pa je izjavil: »Zelo smo zadovoljni, da je Danska Evropi predstavila argentinski model pravnega priznanja spola. Prečka je zdaj postavljena visoko, zato preostale evropske države spodbujamo, da sledijo tej odločitvi in odstranijo nepotrebne in ponižujoče zahteve, ki ljudem po vsej Evropi preprečujejo, da bi v celoti uživali svoja življenja v želenem spolu.

Pravno priznanje spola v Sloveniji

V Sloveniji mora oseba, ki želi pravno priznati svoj želeni spol, na katerokoli upravno enoto vložiti pisno zahtevo za priznanje spola, priložiti pa mora tudi potrdilo pristojne zdravstvene ustanove ali zdravnice/zdravnika, iz katerega je razvidno, da je oseba spremenila spol. Kaj slednje pomeni, ni jasno določeno.

Potrdilo v Sloveniji običajno izda psihiater oz. psihiatrinja. Torej je za spremembo spola glede na zakonodajo (Pravilnik o izvrševanju zakona o matičnem registru) in prakso potrebna vsaj diagnoza motnja spolne identitete.

Kot smo že pisali na Narobe blogu, je kakršnakoli zahteva po diagnozi in/ali medicinski intervenciji za pravno priznanje spola v nasprotju s človekovo pravico do telesne integritete in človekovo pravico do zdravja. Vsi ti medicinski postopki namreč niso nujno v skladu s potrebami in željami posamezne transspolne osebe, niso nujno medicinsko možni (zaradi npr. določenih kroničnih bolezni, ki onemogočajo hormonsko terapijo), niso na voljo ali niso dostopni brez zdravstvenega zavarovanja.

37. člen omenjenega pravilnika določa tudi, da mora matičarka ali matičar pred vpisom želenega spola v register zahtevati določitev nove enotne matične številke (EMŠO). Izpisek iz matičnega registra o rojstvu se izda s podat­kom o želenem spolu brez zaznamka o spolu, pripisanem ob rojstvu. Vsaj to je v skladu s standardi človekovih pravic, konkretneje pravico do zasebnosti.

 

Viri:
Tags from the story
Written By
More from Eva Gračanin

Ljubljana v mednarodni mreži mavričnih mest

Ljubljana je bila maja vključena v mrežo mavričnih mest (Rainbow Cities Network),...
Read More

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja