Evropski parlament prvič o pravicah interspolnih oseb

Zastava interspolnosti

Evropski parlament je 14. februarja 2019 sprejel prvo resolucijo o človekovih pravicah interspolnih oseb. V njej priznava obstoj nenehnih kršitev človekovih pravic, s katerimi se interspolne osebe v EU soočajo še danes, hkrati pa jasno določa, kaj je treba storiti na nacionalni ravni in na ravni EU, kot je npr. zagotavljanje zaščite pred kakršno koli obliko diskriminacije na podlagi spola in vzpostavitev zakonodaje, ki bo končno zagotovila zaščito telesne integritete interspolnih oseb.

V resoluciji je na začetku zapisano, da so interspolne osebe »v Evropski uniji izpostavljene številnim primerom nasilja in diskriminacije, te kršitve človekovih pravic pa ostajajo splošni javnosti in oblikovalkam_cem politik v veliki meri neznane«. V Evropskem parlamentu poudarjajo tudi »nujno potrebo po obravnavi kršitev človekovih pravic interspolnih oseb in pozivajo Komisijo in države članice, naj predlagajo zakonodajo za obravnavo teh vprašanj«.

Poslanec Evropskega parlamenta, poročevalec za omenjeno resolucijo in član medskupine LGBT v Evropskem parlamentu Claude Moraes je ob tem povedal, da interspolne osebe »trpijo zaradi več kršitev človekovih pravic, ki so jih priznale številne mednarodne organizacije«. Dodal je, da želi Evropski parlament s to resolucijo »zagotoviti, da Evropska unija kot celota prevzame svojo odgovornost pri varovanju človekovih pravic interspolnih oseb«.

Ne medikalizaciji in patologizaciji

V resoluciji poslanke_ci zavzemajo odločno stališče proti medikalizaciji in patologizaciji interspolnih oseb ter obsojajo zdravljenje in operacije, ki normalizirajo spolne znake, in ki se izvajajo v vsaj 21 državah članicah ter so prepovedane le v dveh (na Malti in Portugalskem).

»Nesprejemljivo je, da so interspolni otroci podvrženi zdravljenju in kirurškim posegom brez njihovega izrecnega in informiranega soglasja. Interspolne osebe predlogo doživljajo neposredno kršitev svojih temeljnih pravic. To je v nasprotju z našimi temeljnimi vrednotami, ki so zapisane v pogodbah in Konvenciji ZN o otrokovih pravicah,« je povedala poslanka v Evropskem parlamentu, članica medskupine LGBT, koordinatorka in predstavnica za medije za otrokove pravice te sopredsednica medskupine za otrokove pravice, ki je pripravila senčno poročilo o resoluciji, Anna Maria Corazza Bildt.

Vsakodnevne težave interspolnih oseb

S to resolucijo Evropski parlament opozarja tudi na druge težave, s katerimi se soočajo interspolne osebe vse življenje, kot so na primer pomanjkljiv dostop do njihovih zdravstvenih kartotek in težave pri dostopu do pravnega priznanja spola na podlagi samoidentifikacije. Parlament poziva še k boljši podpori interspolnim civilnodružbenim organizacijam in poziva Evropsko komisijo, naj zagotovi, da sredstva EU ne bodo podpirala raziskovalnih in zdravstvenih projektov, ki prispevajo h kršitvam pravic interspolnih oseb.

»Ta resolucija je zgodovinski korak naprej, ki naslednjemu sklicu Parlamenta pošilja močno politično sporočilo, in tisočim interspolnim otrokom in odraslim osebam v Evropi pokaže, da niso pozabljene_i«, je sklenila poslanka Evropskega parlamenta, Anna Maria Corazza Bildt.

Odziv civilne družbe

Sekretar_ka krovne evropske nevladne organizacije za področje interspolnosti OII Europe Kitty Anderson je ob sprejetju resolucije dejal_a: »Ko je bila resolucija razglašena, sem dobil_a sporočila aktivistk_ov za pravice interspolnih oseb iz vse Evrope, ki so dejale_i, da so se čutile_i slišane_i in zaščitene_i.« Andreson je dodal_a, da je to »monumentalni korak naprej za pravice interspolnih oseb in nekaj, na čemer lahko resnično gradimo.«

Direktorica krovne evropske nevladne organizacije za področje LGBT ILGA-Europe Evelyn Paradis pa je dejala, da morajo biti pravice interspolnih oseb »jasno vključene v vse delo institucij EU v prihodnosti, prihodnja strategija LGBTI pa mora jasno določiti, kako si bo Evropska komisija prizadevala za popolno zaščito človekovih pravic interspolnih oseb, vključno s podporo državam članicam za vzpostavitev pravnega varstva telesne integritete interspolnih oseb«.

Viri

Resolucija Evropskega parlamenta o pravicah interspolnih oseb 

Medskupina LGBT

OII Europe

ILGA-Europe

Tags from the story
Written By
More from Eva Gračanin

Izjava političnih strank o zavezanosti k spoštovanju človekovih pravic LGBT oseb

Osem nevladnih organizacij, ki delujejo na področju varstva in promocije človekovih pravic...
Read More