Miha Lobnik kandidat za zagovornika načela enakosti

Danes se je javnostim predstavil kandidat za mesto zagovornika načela enakosti Miha Lobnik, soustanovitelj Društva informacijski center Legebitra in zadnjih nekaj let njen programski direktor. Njegova temeljna vizija je dialog s civilno družbo, ki oblikuje polje enakih možnosti, in dialog z odločevalkami_ci.

Funkcijo zagovornika načela enakosti vpeljuje konec maja uveljavljeni Zakon o varstvu pred diskriminacijo, ki je nadomestil Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja. O zakonu smo že pisali na Narobe blogu, saj v prvem členu prvič v slovenski zakonodaji kot zaščiteni osebni okoliščini eksplicitno omenja tudi spolno identiteto in spolni izraz, kar je pomembno predvsem za transspolne in cisspolno nenormativne osebe.

Ker gre za nov organ, se bo Lobnik, če bo njegovo kandidaturo potrdila večina v Državnem zboru, najprej osredotočil na oblikovanje ekipe treh strokovnjakov_inj. Zagovornik bo namreč med drugim sprejemal prijave državljank_ov, ki menijo, da so diskriminirane_i, jim nudil pravno svetovanje in v nekaterih primerih tudi zastopanje v sodnih postopkih. Spremljal bo tsplošno stanje na področju diskriminacije ter pripravljal predloge za zmanjševanje diskriminacije in ozaveščanje. Prav tu Lobnik vidi veliko priložnosti.

Organ zagovornika načela enakosti sicer nima pooblastil za izrekanje sankcij, lahko pa predlaga ukrepe za odpravo diskriminacije. Če ta ne bo odpravljena, zadevo preda pristojni inšpekciji. Pri tem je Lobnik dejal: “Z vidika kaznovanja je zagovornik brezzobi tiger, a to ne pomeni, da ni učinkovit,” ter da obstajajo “organi, ki imajo več zob, in prav je, da njihovo delo prepustimo njim”.

Lobnika je izmed 11 kandidatov je izbral predsednik republike Borut Pahor in prejšnji teden njegovo kandidaturo posredoval v Državni zbor. Ta mora o kandidaturi glasovati najpozneje v 30 dneh. Za potrditev Lobnik potrebuje navadno večino poslanskih glasov.

Držimo pesti.

Viri:

MMC

Zakon o varstvu pred diskriminacijo

Tags from the story
Written By
More from Eva Gračanin

Izšel Priročnik za medijsko poročanje o transspolnosti

Pri Zavodu TransAkcija so v sklopu meseca osveščanja o transspolnosti TransFormacije, ki...
Read More