Pismo nevladnih organizacij

PREDLOG DRUŽINSKEGA ZAKONIKA JE UDEJANJANJE USTAVNIH NAČEL NEDISKRIMINATORNOSTI IN ENAKOSTI PRED ZAKONOM

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je danes je na tiskovni konferenci predstavilo nov predlog Družinskega zakonika, ki tako vstopa tudi v javno obravnavo. Eno od pomembnih področij, ki naj bi jih urejal predlog Družinskega zakonika, so socialne pravice istospolnih partnerskih skupnosti in pravice otrok v istospolnih družinah. Kolikor nam je znano – z besedilom zakonskega predloga namreč nismo seznanjeni – naj bi novi Družinski zakonik pravice parterjev v istospolnih življenjskih skupnostih izenačil s pravicami zakoncev oz. partnerjev v zunajzakonskih heteroseksualnih zvezah. Otrokom v istospolnih družinah pa bi nudil enako zaščito, kot so je deležni otroci v ostalih družinskih ureditvah.

Predlog Družinskega zakonika tako v vsebinskem smislu sledi odločbi Ustavnega sodišča, ki je 22. člen Zakona o registraciji istospolne partnerske skupnosti (ZRIPS), ki ureja dedovanje, razglasilo za neustavnega in parlamentu v šestih mesecih naložilo odpravo neustavnosti. V vmesnem času registrirani partnerji dedujejo po določbah »splošnega« Zakona o dedovanju in so torej v segmentu dedovanja pravno izenačeni z zakonci in zunajzakonskimi pari.

Sodišče je odločbo med drugim utemeljilo na ugotovitvi, da je registrirana partnerska skupnost razmerje, ki je po vsebini podobno oz. v bistvenem enako zakonski zvezi ali zunajzakonski skupnosti. Država pa je v 22. členu ZRIPS na podlagi osebne okoliščine istospolne usmerjenosti različno obravnavala posameznike v enakih situacijah. In to je diskriminacija, ki je po ustavi prepovedana.

Poleg tega je Okrožno sodišče v Ljubljani pred kratkim gejevskemu paru pri nas priznalo ameriško odločbo o posvojitvi deklice. V odločbi so med drugim zapisali, da »Razsodba o posvojitvi vzpostavi isti odnos med otrokom in predlagateljem, kot če bi bil ta otrok biološki otrok vsakega izmed predlagateljev, vključno s pravico do dedovanja.« Iz priznanja tuje sodne odločbe o istospolni posvojitvi izhaja, da učinki takšne posvojitve niso v nasprotju z javnim redom, zato ni razloga, da istospolne posvojitve ne bi bile dovoljene tudi v slovenskem pravu. Istospolni starši oz. morebitni posvojitelji namreč teh pravic in dolžnosti pri nas zdaj nimajo. Tako tudi otroci v istospolnih družinah niso deležni zaščite in varstva socialnega starša. In to je diskriminacija.

Če nov Družinski zakonik odpravlja vse oblike diskriminacije s strani države na vseh področjih in udejanja načelo nediskriminatornosti in enakosti pred zakonom za vse, tudi istospolno usmerjene partnerje, potem se podpisani nadejamo, da bo predlagana zakonodaja čim prej sprejeta in bo čim prej tudi dejansko zaživela v praksi.

 

Andrej Habjan in Mitja Blažič, Društvo DIH

Simon Maljevac, Društvo informacijski center LEGEBITRA

dr. Tatjana Greif in Nataša Sukič, ŠKUC LL

mag. Neža Kogovšek in dr. Roman Kuhar, Mirovni inštitut

Tags from the story
Written By
More from Uredništvo

Sovraštvo ni naključje – ukrepajmo zdaj!

Kampanja Za vse družine! je v današnji izjavi za javnost obsodila sredin...
Read More

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja