Pravno priznanje spola le na upravnih enotah, kjer ima oseba prijavljeno stalno prebivališče

Iz Društva informacijski center Legebitra in Zavoda TransAkcija so sporočili, da naj bi bilo pravno priznanje spola glede na najovejše informacije možno le na upravni enoti, ki pokriva območje, kjer ima oseba prijavljeno stalno prebivališče. Obvestilo objavljamo v celoti.

Uredništvo Narobe bloga

____________________________________________________

Pravno priznanje spola le na upravnih enotah, kjer ima oseba prijavljeno stalno prebivališče

Iz ene od upravnih enot smo dobile_i informacijo, da vlogo za pravno priznanje spola oseba lahko vloži le na upravni enoti, ki pokriva območje, kjer ima oseba prijavljeno stalno prebivališče. Pred kratkim naj bi namreč Ministrstvo za notranje zadeve vsem upravnim enotam poslalo navodilo, da naj se postopki, katerih rezultat je izdaja novega rojstnega lista (izpis iz matičnega registra), vodijo na upravni enoti, ki pokriva območje, kjer ima oseba prijavljeno stalno prebivališče.

Pri Društvu informacijski center Legebitra in Zavodu TransAkcija zbiramo podrobnejše informacije. Do nadaljnjega pa osebam, ki želijo vložiti vlogo za pravno priznanje spola, predlagamo, da to storijo na upravni enoti, ki pokriva območje, kjer imajo prijavljano stalno prebivališče.

Več o pravnem priznanju spola v Sloveniji si lahko preberete na spletni strani LGBT pravice.

Pri vlogi za pravno priznanje spola in/ali morebitnih zapletih vam lahko pomagajo pri Pravni svetovalnici LGBT.

Ostali prispevki: Uredništvo

Film Pride in britanski aktivizem osemdesetih

Peter Davey   Film Pride in britanski aktivizem osemdesetih     Presenetljiva...
Preberi