Publikaciji o transspolnosti in cisspolni nenormativnosti

Društvo informacijski center Legebitra je v sodelovanju z Zavodom Transfeministična iniciativa TransAkcija izdala dve dolgopričakovani brošuri z naslovoma Vsi spoli so resnični ter Pravno priznanje spola v Sloveniji. Publikaciji sta opis stanja in smernice za uresničevanje spoštovanja človekovih pravic transspolnih oseb in cisspolno nenormativnih oseb.

Kot so zapisale_i na spletni strani www.transakcija.si:

Vsi spoli so resnični: Transspolnost, transseksualnost in cisspolna nenormativnost naslavlja večino osrednjih področij v življenjih transspolnih, transseksualnih in cisspolno nenormativnih oseb. Publikacija tako vključuje poglavja: spol(i), transspolnost, transspolnost pri otrocih in mladostnicah_kih, proces potrditve spola, transseksualnost in tranzicija, transfobija in diskriminacija, pravni položaj transspolnih oseb v Sloveniji in Evropi, vodič za razumevanje in spoštljiv odnos, slovar itd.

“(V)pogled v transspolne osebe in tematike zahteva zmožnost preseganja družbene determiniranosti. Transspolne osebe in tematike namreč presegajo enega izmed osnovnih družbenih sistemov – binarni spolni sistem. Zahodna družba, osnovana na dihotomijah in neenakih razmerjih moči (prav te so namreč za nekatere vir mnogih doprinosov, tako materialnega dobička kot občutka moralne večvrednosti) nas želi prepričati, da je ta sistem edini, optimalen in, seveda, naraven. Transspolnost se ne želi zgolj postaviti ob rob binarnemu spolnemu sistemu in nekje, iz temnih in zaprašenih robov, omeniti svoj obstoj. Transspolnost se raje mogočno prepreda povsod in onkraj spolnega spektra in s tem opozarja ne zgolj sama nase in na svojo veličino, temveč tudi na (potencialno) krhkost binarnega spolnega sistema.” (Koletnik, A. Vsi spoli so resnični)

Publikacija Pravno priznanje spola v Sloveniji: Smernice za uresničevanje spoštovanja človekovih pravic transspolnih in cisspolno nenormativnih oseb naslavlja pravno (ne)ureditev pravic transspolnih in cisspolno nenormatvnih oseb. Pravno priznanje spola je postopek spremembe imena ter uradnih podatkov o spolu v uradnih dokumentih in registrih z namenom priznanja spolne identitete posameznice_ka. Pravno priznanje spola bi moralo temeljiti na enem samem izhodišču: samoidentifikaciji osebe in posamezničini_kovi osebni odločitvi za pravno priznanje svojega spola.

“Vse_i imamo pravico do spolne identitete. Pravno priznanje spola tako transspolnim in cisspolno nenormativnim osebam omogoča, da razvijajo in živijo svojo spolno identiteto ter uživajo enake pravice in imajo enake dolžnosti kot cisspolne osebe. Zato je primerno, da bi bilo pravno priznanje spola kot institut urejeno v zakonu, ki bi človekove pravice transspolnih oseb naslovil celovito, torej tudi pravice transspolnih in cisspolno nenormativnih oseb, ki spola ne želijo pravno priznati. Trenutna ureditev v podzakonskem aktu, t. j. 37. členu Pravilnika o izvrševanju zakona o matičnem registru (Uradni list RS, št. 40/05 in 69/09)1, ni ne vsebinsko in ne tehnično primerna.” (Gračanin, E. Pravno priznanje spola v Sloveniji)

Obe publikaciji sta dostopni na spletu, in sicer na www.transakcija.si in www.legebitra.si/knjiznica, ter Legebitrini Info točki na Trubarjevi cesti 76 v Ljubljani.

Vir:

Zavod Transfeministična Iniciativa TransAkcija

Tags from the story
Written By
More from Miha Istenič

Ustavne_i sodnice_ki zavrgle_i zahtevo za oceno ustavnosti zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih OBMP

Ustavno sodišče je že tretjič v štirih letih zavrglo zahtevo za oceno...
Read More