Tudi hrvaško ustavno sodišče menca z dokončnimi odločitvami

Zdravstveni-odgoj

Zdravstveni-odgojUčni načrt o zdravstveni vzgoji je bil na ustavnem sodišču na Hrvaškem zavrnjen in bo ponovno obravnavan čez nekaj mesecev. Sodišče je v odločitvi zapisalo, da pri uvajanju učnega načrta zdravstvene vzgoje ni bil upoštevan postopek, zato se načrt do nadaljnjega ne sme izvajati v šolah. Ustavno sodišče bo v prihodnjih mesecih razpravljalo o postopku uvedbe učnega načrta in nato sprejelo odločitev o ustavnosti.

Ustavni sodniki menijo, da bi država morala uskladiti zdravstveno vzgojo s svobodno voljo staršev pri vzgoji otrok. Učni načrt je začasno ukinjen, ker je pri sprejemanju odločitve, ki je uvedel zdravstveno vzgojo, nastala proceduralna napaka, pri čemer se Ministrstvo za znanost, izobraževanje in šport ni posvetovalo s starševskimi združenji in odločitev o uvedbi zakona ni bila objavljena v Narodnih novicah (Narodne novine). Omenjeni medij je delniška družba v stoodstotni državni lasti Republike Hrvaške in izdaja uradne liste. Ustavno sodišče je zavrnilo celoten učni načrt, ker se ustavnopravne točke nanašajo na zdravstveno vzgojo kot celoto.

Predsednica ustavnega sodišča Jasna Omejec je poudarila, da odločitev sodišča ne pomeni, da to ne podpira uvedbe zdravstvene vzgoje, temveč zahteva, da se vsebina načrta pripravi v skladu s postopkom.

Naj pojasnimo, najbolj sporen je četrti modul učnega načrta o zdravstveni vzgoji, ki predvideva obravnavo spolne enakopravnosti in odgovornega seksualnega vedenja v osnovnih in srednjih šolah. Nekatera področja programa so predvidena za obravnavo na razrednih urah, druga pa kot že vključena v ostale predmete ali projekte. Teme omenjenega modula, kot so spolne manjšine, masturbacija, spolni odnosi, uporaba kontracepcije, starševstvo in sodobne zakonske zveze, so izzvale največ polemike s strani združenj staršev Grozd in Reforma, HSP (Hrvatska stranka prava – konservativna, nacionalistična stranka) in dveh državljanov. Ti so od ustavnega sodišča zahtevali oceno skladnosti uvedbe zdravstvene vzgoje z ustavo, zakonom o vzgoji in izobraževanju (Zakon o odgoju i obrazovanju), zakonom o javni upravi (Zakon o sustavu državne uprave) in družinskim zakonikom (Obiteljski zakon). Omenjeni modul je zbodel tudi hrvaško Rimskokatoliško cerkev, ki je izdala letake s posledicami uvedbe zdravstvene vzgoje.

Nasprotniki in nasprotnice zdravstvene vzgoje oziroma četrtega modula trdijo, da so z odločitvijo uvedbe učnega načrta kršene tudi nekatere mednarodne resolucije in pogodbe, kot so Konvencija o otrokovih pravicah, Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah in Splošna deklaracija o človekovih pravicah. Nasprotniki in nasprotnice so svojo priložnost videli v odločitvi Evropskega sodišča, ki je leta 1982 odločilo, da mora država spoštovati odnos staršev do šolanja otrok.

Ministru za znanost, izobraževanje in šport Željku Jovanoviću zamerijo to, kar je ustavno sodišče ocenilo kot napako v postopku, in sicer da v sklopu učnega načrta zdravstvene vzgoje ni bila izpeljana širša javna razprava, kar je minister zanikal. Na to temo so v prejšnjih mesecih potekale številne razprave pospremljene z žaljivkami.

Sodnik Mato Arlović, ki je javnosti sporočil odločitev sodišča, je povedal, da se to ni ukvarjalo z nazorom učnega načrta. Pripomnil je še, da je država obvezana vključiti starše v proces oblikovanja šolskega programa še posebej v primeru učnih vsebin, ki so povezane s prepričanji.

Martin Gramc

Vir:
Index.hr >>>           

Written By
More from Uredništvo

Klub Monokel, petek 13.3. – Dick & Greta R Back

Dick & Greta R Back petek, 13.3. After a great evening a...
Read More

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja