Začetek uporabe Družinskega zakonika

S 15. 4. 2019 se začne v celoti uporabljati Družinski zakonik, ki tako v celoti nadomešča Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR). Zakon o partnerski zvezi še vedno velja in se v ničemer ne spreminja.

Za istospolne pare je največja razlika med ZZZDR in Družinskim zakonikom pri postopku posvojitve partneričinega_jevega otroka. Družinski zakonik določa, da bodoča posvojitelj_ica vloži prošnjo za posvojitev neposredno na okrožno sodišče (brez predhodnega postopka na centru za socialno delo – CSD). Sodišče odloči v nepravdnem postopku na podlagi mnenja CSD.

Področje skupne posvojitve za istospolne pare se ne spreminja, saj skupno posvojitev prepoveduje Zakon o partnerski zvezi. Enako velja za dostop do postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo.

Določbe Družinskega zakonika, ki določajo postopek pred sklenitvijo partnerske zveze, sklenitev partnerske zveze in ponovitev slovesnosti ob jubileju partnerske zveze so prav tako različne od določb v ZZZDR, vendar se je v tem delu Družinski zakonik začel uporabljati že s 1. januarjem 2018.

Več o tem bo objavljeno na spletni strani www.lgbtpravice.si, ko bomo odpravile_i nepričakovane tehnične težave. Za vsa vprašanja pa smo vedno dosegljive_i na pravna.svetovalnica@legebitra.si.

Družinski zakonik (Uradni list RS, št. 15/17); dostopno na povezavi >>>

Zakon o partnerski zvezi (Uradni list RS, št. 33/16); dostopno na povezavi >>>

Tags from the story
Written By
More from Uredništvo

Virginio // Petek 3. 10. 2014

v petek sosedska naveza in housy beatz all night long! ** Virginio...
Read More