Enakopravnost v zakonski zvezi: Izkušnje treh evropskih držav

okrogla miza Enakopravnost v zakonski zvezi 1

Danes je bila v Znanstvenoraziskovalnem centru ZRC, Atrij SAZU okrogla miza z naslovom Enakopravnost v zakonski zvezi: Izkušnje treh evropskih držav. Na okrogli mizi so diplomatski predstavniki Kraljevine Nizozemske, Republike Francije ter Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske spregovorili o izkušnjah njihovih držav z zakonodajo, ki ureja enakopravnost na področju zakonske zveze. Predstavili so prednosti, ki jih na ta način urejena zakonodaja prinaša celotni družbi. Aktualnost dogodka je vezana na trenutno parlamentarno obravnavo novele Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Dogodek je pripravilo Društvo informacijski center Legebitra.

Sporočilo za medije objavljamo v celoti.

 

okrogla miza Enakopravnost v zakonski zvezi 1

SPOROČILO ZA MEDIJE

Društvo informacijski center Legebitra

»Verjamemo, da bi morale biti vse partnerske zveze enakopravne in urejene v istem zakonu,« H. E. Pieter Langenberg, veleposlanik Kraljevine Nizozemske v Sloveniji.

Ljubljana, 9. februar 2015

Na današnji okrogli mizi z naslovom Enakopravnost v zakonski zvezi: Izkušnje treh evropskih držav / Marriage Equality: Experiences of three European countries so predstavniki Kraljevine Nizozemske, Republike Francije ter Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske spregovorili o izkušnjah njihovih držav z zakonodajo, ki ureja enakopravnost na področju zakonske zveze. Predstavili so prednosti, ki jih na ta način urejena zakonodaja prinaša celotni družbi. Aktualnost dogodka je vezana na trenutno parlamentarno obravnavo novele Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Dogodek je pripravilo Društvo informacijski center Legebitra.

Gostje današnje okrogle mize so bili nizozemski veleposlanik Pieter Langenberg, francoski veleposlanik Pierre-François Mourier in vodja veleposlaništva Združenega kraljestva Christopher Yvon, vodila pa jo je Lousewies van der Laan, podpredsednica ALDE.

V prvem delu je nizozemski veleposlanik Pieter Langenberg povedal, da je bila nizozemska pot do zakonodaje, ki jo poznajo danes, dolga. Družba je vedno polna dvoma, kadar se razpravlja o pravicah, ki jih nekateri dojemajo kot kontroverzne. Poudaril pa je, da gre vedno za vprašanje enakih pravic, in da moramo imeti v mislih pravice manjšin. Družba se spreminja in razvija; nekaj kar je bilo pred časom nezaslišano, z razvojem družbe postane integralni del nje. Poudaril je, da je vesel, da je od leta 2001, ko je bila na Nizozemskem možnost zakonske zveze odprta tudi za istospolne pare, ideja enakopravnosti v zakonski zvezi postala sestavni del njihove družbe.

Pieter Langenberg, nizozemski veleposlanik: »Kot družba moramo biti konsistentni in vztrajni. Žalostno je, da sta v družbi še vedno prisotna homofobija in sovraštvo do drugačnosti. Nujno je, da vztrajamo na stališču človekovih pravic in enakosti, ker to vodi do razvoja in napredka družbe kot celote. Le če imajo vsi posamezniki enake pravice so lahko v enaki meri vključeni v družbo in lahko polno prispevajo k razvoju.«

Pierre-François Mourier, francoski veleposlanik je govoril o izkušnjah s sprejemanjem zakonodaje v Franciji. Podobno kot na Nizozemskem je bilo med sprejemanjem zakonodaje veliko nasprotovanja, kar je proces otežilo. Kljub vsem pritiskom je politika vztrajala in načrtovane spremembe tudi izvedla. Najenostavnejša pravna pot je po njegovih besedah tista, ki spreminja zakonodajo le v nekaj členih, in sicer v tem primeru z razširjanjem upravičenosti do zakonske zveze istospolnim parom. Na ta način postane zakonodaja resnično vključujoča.

Pierre-François Mourie je izpostavil tudi svoj pogled na razvoj sprejemanja tovrstne zakonodaje po svetu: »Danes sem pripravljen staviti, da se bo enakopravnost v zakonski zvezi razširila po vsem svetu. Če države ne želijo ostati na obrobju ekonomskega, humanističnega in človeškega razvoja, je prava pot tista, ki vodi v enakost in svobodo pri sklepanju zakonske zveze med dvema osebama.«

Poudarek na pomembnost razvoja in širjenja človekovih pravic je dal tudi vodja veleposlaništva Združenega kraljestva Christopher Yvon, ko je opomnil, da letos poteka 800 let od sprejetja Velike listine svoboščin (Magna Carta). Na vprašanje iz publike, kaj bi lahko šlo narobe po sprejetju zakonodaje, ki omogoča enake pravice istospolnim parom, je odgovoril: »Gre za enakost in človekove pravice. Ali mislim, da je v Veliki Britaniji šlo kaj narobe, ker so ženske dobile volilno pravico? Ali je v Veliki Britaniji kaj narobe, ker smo odpravili smrtno kazen? Vključujoč pomen človekovih pravic terja postopno povečevanje enakopravnosti. Danes bi se pri vprašanju, kaj je šlo narobe, ker so ženske dobile volilno pravico, večina smejala in smatrala vprašanje kot nenavadno; kako bi lahko sploh bilo kaj narobe? To je to, kar lahko odgovorim.«

Diplomatski predstavnik Združenega kraljestva je obravnavno temo postavil tudi v perspektivo mednarodnega dogajanja. Kaj se dogaja s pravicami v določeni državi, vedno odmeva tudi v mednarodni skupnosti. »Če je država nekonsistentna in ima en sklop vrednot doma, v tujini pa drugačen, potem prihaja do izdaje lastnih vrednot, pravic. Ali je vaše sporočilo konsistentno, ali so vaše vrednote konsistentne doma in v tujini?«

V Sloveniji je zgodovina sprejemanja zakonodaje na področju istospolnih partnerstev in družin dolga in zapletena. Prva pobuda za enakopravno obravnavo istospolnih razmerij je nastala že januarja 1989. Leta 1997 se je na pristojnem ministrstvu (MDDSZ) ustanovila prva delovna skupina za pripravo nove zakonodaje s tega področja, v Državnem zboru pa je bila prvič obravnavana julija 2004. Leta 2005 je bil sprejet Zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti (ZRIPS), ki pa kljub opozorilom LGBT-skupnosti, istospolnim parom ni podelil enakih dedovanjskih, niti socialnih, zdravstvenih, pokojninskih in podobnih pravic. Zato je leta 2009 na podlagi pritožbe Ustavno sodišče RS odločilo, da je člen ZRIPS o dedovanju neustaven. Med letoma 2009 in 2011 je nastajal nov Družinski zakonik (DZak), ki je bil leta 2011 tudi sprejet. DZak je leta 2012 na referendumu zavrnilo 16,1 odstotka vseh volilnih upravičencev ali 55 odstotkov udeleženih volilk in volilcev. Vprašanje zakonske enakopravnosti parov istega spola, ki je bilo takrat del Družinskega zakonika, je danes ponovno odprto. Novela Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki je trenutno v parlamentarnem postopku, v skladu z odločbami Ustavnega sodišča iz leta 2009 in 2013, predvideva zakonsko izenačitev vseh parov, ne glede na spol, prav tako pa tudi izenačenje pravic parov, ki živijo v izvenzakonski skupnosti.

Posnetek okrogle mize je dosegljiv na povezavi: http://youtu.be/X_6kxTqo9LM.

 

____________________________________

 

PRESS RELEASE

Ljubljana, February 9, 2015

“We believe all marriages should be considered equal and that they should fall under the same law”, H.E. Pieter Langenberg, Ambassador of the Netherlands in Slovenia

At today’s roundtable titled “Marriage Equality: Experiences of three European countries”, representatives of the Netherlands, France, and the United Kingdom spoke about their countries’ experiences successfully legalizing same sex marriage and thus ensuring marriage equality. The event was organized by the non-profit organization DIC Legebitra and featured a discussion of human rights and the necessity of marriage equality to secure those rights for everyone in society. The roundtable was moderated by Lousewies van der Laan, Vice President of ALDE and featured three keynote international speakers:

H.E. Mr. Pieter Langenberg, Ambassador of Netherlands

H.E. Mr. Pierre-François Mourier, Ambassador of France

H.E. Mr. Christopher Yvon, Chargé d’Affaires of the Embassy of United Kingdom

In the first part of the conference, the Ambassador to the Netherlands Pieter Langenberg stressed the importance of this issue of equality to the Netherlands, as they were the first in the world to implement legislation for marriage equality. He stressed that even in the face of opposition on topics that are controversial, minority rights are always important. In this context, the only way to ensure full equality under the law is to ensure all marriages fall under the same law rather than writing a new law. The Ambassador stressed that he was pleased that since 2001, the year same-sex couples could legally marry in the Netherlands, the idea of marriage equality has become fully integrated into society.

Pieter Langenberg, “Of course it is unfortunate that we still have homophobia and we still have hate speech. We have to work on every democratic right consistently, and I think in the end we are only better off than we were before. Everybody is freer, more involved, and contributing more to society if you give everybody, every minority, the right to fully participate as a citizen.”

The French Ambassador Pierre-François Mourier spoke about the experience of passing marriage equality legislation in France. Like in the Netherlands, this legislation met much opposition. Despite all the challenges, a uniform policy governing marriage for both same-sex and different-sex couples became reality. This was done in the simplest and most efficient way, by amending the civil code rather than drafting a lengthy proposal.

Pierre-François Mourier pointed out the various benefits of marriage equality, “Today I am ready to take the bet that marriage for all will spread throughout the world because it is economically wise. If countries don’t want to stay in the margins of economic development, not to mention moral and human development, there is no choice but to go towards equality of marriage and freedom of marriage”.

An emphasis on human rights was further expressed by Christopher Yvon, Chargé d’Affaires of the Embassy of United Kingdom. He reminded the audience that this year marks 800 years since the adoption of the Magna Carta, a document which marked the beginning of a movement toward equality that must continue today. In response to a question from the audience about the negative repercussions of same-sex marriage, Christopher Yvon responded: “This is about equality and human rights. Do I think it’s all gone wrong in Britain because we gave women the vote? Do I think it’s all gone wrong in Britain because we abolished the death penalty? If we want to protect the integral nature of human rights, you have to say this is a very long journey where we are increasingly allowing equality. And for me even to say, ‘do I think it’s all gone wrong because we gave women the right to vote?’ made everyone laugh. We say that’s crazy, how could it possibly go wrong? Well I put the same question back.”

Christopher Yvon also discussed marriage equality as a relevant diplomatic issue, “Where there is an inconsistency, and you have one set of values at home and one set of values overseas, that rather betrays your system of values. So I think it’s really important if you have an international human rights agenda that is very powerful, as Slovenia, the UK, the Netherlands, and France have. How does that reflect back to what you do at home? And are you giving a consistent message?”

The event was attended by a national and international audience, including representatives from numerous embassies and the Ambassadors of Montenegro and Albania.

This roundtable takes place in a politically relevant time in Slovenia. The history of legislation regulating same-sex partnerships and families is long and complex in Slovenia. The first initiative for equal treatment of same-sex relationships was put forward in January 1989. In 1997, the ministry of social affairs set up its first working group to draft new legislation in the field of same-sex partnerships, and the idea was first discussed in the National Assembly in July 2004. In 2005, the first registered same-sex partnership act was adopted (ZRIPS), but this law denied same-sex partners equal inheritance, social security, pension, and healthcare rights. Therefore, following a complaint, the Constitutional Court in 2009, found the limited inheritance rights granted by ZRIPS to be unconstitutional. Between 2009 and 2011, a new Family code, which would have expanded rights for same-sex couples, was drafted and adopted in the parliament. But it later went to the public referendum. In 2012, Family code was rejected by 16.1 percent of all eligible Slovenian votes: 55 percent of those voters who participated in the referendum. The issue of marriage equality is currently back on the political agenda, and a proposal has been introduced into parliamentary procedure. The proposal would amend the Marriage and Family Relations Act and change the definition of marriage to include same-sex partners.

 

 

Tags from the story
Written By
More from Eva Gračanin

Terme Olimia: Opravičilo zaradi diskriminatorne ponudbe silvestrovanja

Včeraj je najprej završalo na družabnih omrežjih potem pa še v tradicionalnejših...
Read More

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja