Predsedniški kandidati

ORGLICE

Predsedniške volitve 2007

Predsedniške kandidate in kandidatke smo prosili, da za Narobe odgovorijo na štiri vprašanja, povezana z GLBT vsebino. V nadaljevanju si lahko preberete njihove odgovore. Objavljeni so tudi odgovori tistih, ki so najavili svojo kandidaturo, vendar niso uspeli zbrati dovolj podpore za dejanski nastop na predsedniških volitvah. 

Volitve bodo 21. oktobra. Ni vse zlato, kar se sveti.

 Elena Pečarič

Ali Zakon o registraciji istospolnih partnerskih zvez, ki je bil sprejet leta 2005, po vašem mnenju zadovoljivo rešuje problematiko istospolnih partnerstev?

Če naj bi zakon nekaj reševal, potemtakem bi morali biti njegovi naslovniki zadovoljni, pa očitno niso, saj je registriranih šele pet ali šest parov. Zakon je diskriminatoren, ker nalaga obveznosti partnerjema, s čimer olajša obveznost države, kot naprimer dolžnost preživljanja, ne daje pa enakih pravic, ki izhajajo iz  zakonske zveze, predvsem na področju dedovanja in statusa svojca. Tudi sam obred sklenitve partnerske zveze je diskriminatoren, saj kraj in način nimata slovesnega  značaja. Tudi dejstvo, da je bil za to sprejet poseben zakon kaže na diskriminatornost zakonodajalca in to ne sledi trendom nekaterih drugih držav EU (Nizozemska, Belgija, Španija). To kaže na drugorazredno obravnavo tovrstnih državljanov in zdi se, kot da se jih država sramuje. V Zakonu tudi nikjer ni omembe otrok. 

Ali podpirate pravico lezbičnih in gejevskih parov do posvojitve otrok?

Poznam jih že kar nekaj, ki svojim lastnim otrokom nudijo kakovostno mladost in vzgojo in v ničemer ne zaostajajo za heteroseksualnimi pari. Otrokom smo dolžni nuditi predvsem ljubezen in spoštovanje in to lahko enakovredno opravljajo istospolni partnerji, za otroka je namreč najbolj pomembno, da živi v ljubečem okolju in ima občutek varnosti. Pri posvojitvah otrok bi morala biti istospolna partnerstva izenačena s pogoji, ki veljajo za klasične družine, saj je to nedvomno bolje, kot da otrok odrašča v instituciji. 

Ali naj bo obravnava istospolne usmerjenosti ter gejevskih in lezbičih družin del šolskega kurikuluma?

Menim, da je potrebno gejevske in lezbične družine predstaviti kot eno od možnih družin. Zato ni potrebno uvajati posebnega šolskega kurikuluma, ampak se lahko to obravnava v okviru rednih tematik, ki zadevajo družino in spolnost. V družbi je  istospolna usmerjenost dejstvo in tudi otrokom je treba to predstaviti kot eno od možnosti, kot normalnost. Le tako se bodo lahko postopoma razbijali predsodki in stereotipi, to velja za vse vrste »drugačnosti«. 

Ste se kdaj udeležili Parade ponosa v Ljubljani ali kje drugje po svetu (in kje)?

Bila sem že trikrat vabljena govornica na paradi, še pred leti, ko se je parade ponosa udeleževalo skoraj več heteroseksualcev kot homoseksualcev. Pogrešam pa nekaj več aganžiranega političnega pristopa in delovanja,  ter ne le spektakla.

 Lojze Peterle

Ali Zakon o registraciji istospolnih partnerskih zvez, ki je bil sprejet leta 2005, po vašem mnenju zadovoljivo rešuje problematiko istospolnih partnerstev?

Z ozirom na zakonodajo mislim, da Slovenija sodi med dokaj liberalne države. Pomembno je, da za istospolne partnerske zveze veljajo enake možnosti kot za heteroseksualne v primerljivih elementih. V to, kdo koga ljubi, se nima nihče pravice vmešavati.

Ali podpirate pravico lezbičnih in gejevskih parov do posvojitve otrok?

Ne poznam nobenega homoseksualnega para, ki bi vzgajal otroke. Iz lastnih izkušenj – imam tri otroke – pa lahko povem, da otroci za uravnoteženo vzgojo potrebujejo tako žensko kot moško energijo.

Ali naj bo obravnava istospolne usmerjenosti ter gejevskih in lezbičnih družin del šolskega kurikuluma?

Predvsem je treba delati na spoštovanju različnosti. Prav je, da otroci vedo, da obstajajo različne oblike ljubezni. Ne bi pa ljudi delil na podlagi spolne usmerjenosti, rase, bogastva, spola, vere … Vsi smo samo ljudje s svojimi željami, nagnjenji in hrepenenji.

Ste se kdaj udeležili Parade ponosa v Ljubljani ali kje drugje po svetu (in kje)?

Še ne.

 Danilo Türk

Ali Zakon o registraciji istospolnih partnerskih zvez, ki je bil sprejet leta 2005, po vašem mnenju zadovoljivo rešuje problematiko istospolnih partnerstev?

Zakon prav gotovo ne rešuje vseh problemov, vendar je nekatera vprašanja uredil, npr. preživljanje in pridobivanje premoženja. Omogočil je sklenitev zveze, toda na način suhoparne registracije, ki marsikomu ni všeč. Ostaja vprašanje nediskriminacije, saj je registrirana istospolna skupnost obravnavana drugače kot zakonska zveza, zato se ne čudim, da je bila vložena zahteva po ustavni presoji. Če bo ustavno sodišče pritrdilo tistim, ki menijo, da akt ne zadovoljivo rešuje vseh vprašanj istospolnih partnerskih skupnosti, se bo odprla možnost, da se bo  za registracijo  odločilo več ljudi kot sedaj, ko obstajajo številni zadržki in se v praksi tako rekoč ne  izvaja. Razumem nezadovoljstvo tistih, ki so pričakovali, da bomo dobili tak zakon, ki bo istospolnim prinesel pravice kot obstajajo v zakonski zvezi, še posebej na področju socialnega, pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja. Vendar vem, da je pri tovrstnih vprašanjih težko razmejiti razumna razlikovanja, ki so skladna z načelom nediskriminacije, in rešitve, ki pomenijo nedopustno diskriminacijo.

Ali podpirate pravico lezbičnih in gejevskih parov do posvojitve otrok?

Bil bi za ureditev, ki to dopušča. Seveda pa bi pogoji posvojitve morali biti dovolj natančni. Ne želim, da to zveni diskriminatorno, ampak  menim, da bi vsi, ki posvajajo otroke, morali dokazati  trdnost zveze, ki bo s posvojitvijo otroka postala družina, in sposobnost preživljanja. To velja tako za istospolne pare, kot tudi za pare različnih spolov.

Ali naj bo obravnava istospolne usmerjenosti ter gejevskih in lezbičih družin del šolskega kurikuluma?

Sem za ustrezno pozornost v okviru družboslovnih predmetov. Nedvomno je dialog o človekovih pravicah, enakih možnostih in (seksualnih) manjšinah potreben, saj se s tem krepi solidarnost in zmanjšuje nestrpnost, ki jo (na žalost) poznamo tudi pri nas. Sovražen govor in netolerantnost do drugačnih je namreč botroval tudi sprejemanju  zakona o istospolnih partnerskih zvezah.

Ste se kdaj udeležili Parade ponosa v Ljubljani ali kje drugje po svetu (in kje)?

V New Yorku sem dvakrat opazoval Gay Pride Parade, ki je tam velika prireditev in pritegne znatno pozornost meščanov. Udeleževal pa se parad nisem, ne teh ne kakšnih drugih.

 Zmago Jelinčič

Ali Zakon o registraciji istospolnih partnerskih zvez, ki je bil sprejet leta 2005, po vašem mnenju zadovoljivo rešuje problematiko istospolnih partnerstev?

Da.

Ali podpirate pravico lezbičnih in gejevskih parov do posvojitve otrok?

Ne.

Ali naj bo obravnava istospolne usmerjenosti ter gejevskih in lezbičnih družin del šolskega kurikuluma?

Ne.

Ste se kdaj udeležili Parade ponosa v Ljubljani ali kje drugje po svetu (in kje)?

Ne.

 Mitja Gaspari

Ali Zakon o registraciji istospolnih partnerskih zvez, ki je bil sprejet leta 2005, po vašem mnenju zadovoljivo rešuje problematiko istospolnih partnerstev?

Ljudem je treba dopustiti, da si izberejo partnerske odnose in uredijo zasebno življenje po svoji meri. Na kakšen način bodo udejanjali to svojo pravico pa je stvar zakonodaje, pri oblikovanju katere morajo sodelovati tudi tisti, katere ta zadeva. Osebno mislim, da bi zakonsko morali na nek način urediti status svojca in porokam med istospolnimi partnerji ne nasprotujem.

Ali podpirate pravico lezbičnih in gejevskih parov do posvojitve otrok?

Vprašanje posvojitev otrok je zelo občutljivo vprašanje, na katerega ne bi mogel odgovoriti z da ali ne. Iskanje odgovorov nanj je stvar zelo poglobljene strokovne presoje naşploh in tudi posameznih  primerov.

Ali naj bo obravnava istospolne usmerjenosti ter gejevskih in lezbičnih družin del šolskega kurikuluma?

Šolske vsebine se pri razlagah in pogovorih z učenci ne morejo in ne bi smele izogniti temam, s katerim se srečujemo v življenju.

Ste se kdaj udeležili Parade ponosa v Ljubljani ali kje drugje po svetu (in kje)?

Ne.

 Darko Krajnc

Ali Zakon o registraciji istospolnih partnerskih zvez, ki je bil sprejet leta 2005, po vašem mnenju zadovoljivo rešuje problematiko istospolnih partnerstev?

Nikakor ne, saj omenjeni zakon ne omogoča pridobitve statusa svojca in s tem pokojninskih, zdravstvenih in socialnih pravic po partnerju. S tem, ko se zakonsko omogoči registracija partnerske zveze, pri tem pa partnerja zakonsko ne postaneta sorodnika, se uvaja drugorazredno državljanstvo gejev in lezbijk. 

Ali podpirate pravico lezbičnih in gejevskih parov do posvojitve otrok?

Gejevski in lezbični pari bi morali imeti v vseh pogledih enake pravice kot heteroseksualni pari, torej tudi ko gre za posvojitve otrok. Nedvomno dobrega starševstva ne definira spolna usmerjenost staršev oz. njihov spol sam po sebi, temveč je odvisno od mnogih drugih okoliščin in pogojev. Slednje tako ali tako preverjajo socialne službe, ki so odgovorne za posvojitve, in ni razloga zakaj v primeru, ko homoseksualni pari izpolnjujejo kriterije, ki jih morajo izpolnjevati tudi heteroseksualni pari, ne bi mogli posvojiti otroka. 

Ali naj bo obravnava istospolne usmerjenosti ter gejevskih in lezbičih družin del šolskega kurikuluma?

Da, če bi lahko pri tem zagotovili, da bi bila tovrstna obravnava strpna in usmerjena v gojenje tolerance med mladimi in kasneje odraslimi in da ne bi še bolj podpihovala homofobije. Bi pa na splošno morali v šolski kurikulum uvrstiti več vzgoje za strpnost in sožitje z vsemi vrstami subkultur, marginalnih skupin, družbenih, etničnih, verskih, rasnih in drugih manjšin. 

Ste se kdaj udeležili Parade ponosa v Ljubljani ali kje drugje po svetu (in kje)?

Nisem se še udeležil nobene Parade ponosa, vendar jo podpiram. Ko je 2. julija 2005 Stranka mladih Slovenije (SMS), ki ji predsedujem, praznovala svoj 5. rojstni dan in smo na Prešernovem trgu organizirali podporno prireditev Live Aid, sva se z organizatorjem Parade ponosa dogovorila, da se parada ustavi tudi na naši prireditvi in da nagovorijo tudi udeležence naše prireditve. To so tudi storili.

 Monika Piberl

Ali Zakon o registraciji istospolnih partnerskih zvez, ki je bil sprejet leta 2005, po vašem mnenju zadovoljivo rešuje problematiko istospolnih partnerstev?

Tem skupinam bi omogočila, da imajo enake pravice kot vsi ostali državljani naše Slovenije.

Ali podpirate pravico lezbičnih in gejevskih parov do posvojitve otrok?

Nisem za to, da bi lahko posvojili otroke. Ne zato, ker bi bili slabi starši, ampak zaradi tega, ker bi imeli otroci kasneje v šoli težave. Verjetno bi doživljali neprijetnosti. Predvidevam, da bi jih sošolci zaradi tega zaničevali.

Ali naj bo obravnava istospolne usmerjenosti ter gejevskih in lezbičih družin del šolskega kurikuluma?

Sem za to, da se v šoli o tem tudi govori. Zakaj pa ne?

Ste se kdaj udeležili Parade ponosa v Ljubljani ali kje drugje po svetu (in kje)?

Nisem se je udeležila. Tudi, ko potujem po svetu, je nisem nikjer videla. Travestit Show sem si letos ogledala na Tajskem. Moram reči, da je bil enkraten. Nad predstavo sem bila tako navdušena, da sem si jo celo posnela.

 Artur Štern

Ali Zakon o registraciji istospolnih partnerskih zvez, ki je bil sprejet leta 2005, po vašem mnenju zadovoljivo rešuje problematiko istospolnih partnerstev?

Vi mi povejte. Jaz problema s tem nimam. (Poleg tega o tem zakonu nimam najmanjšega pojma. Upam pa in vam želim, da je OK.)

Ali podpirate pravico lezbičnih in gejevskih parov do posvojitve otrok?

Delno. Če so fajn ljudje, ni kakšne zelo bistvene frke. Ni mi pa všeč, da se imenujete geji. Jaz bi rekel karkoli drugega (pedri, buzeranti, homići … – itak se tudi sami med sabo tako imenujete; bedasto se mi zdi to sprenevedanje v smislu politikl korektnes), pa pri tem ne mislil kaj grdega ali žaljivega. Moj sosed Matjaž pravi: drekobrbci. In tudi s tem ni mišljeno nič hudobnega; takšno je pač (nadvse golo) dejstvo.

Ali naj bo obravnava istospolne usmerjenosti ter gejevskih in lezbičih družin del šolskega kurikuluma?

Zmerno. Naj se sproščeno govori. Ne bi pa delal kakšne prav posebne reklame za pederluk. Čeprav, kot vselej rečem: več kot je (absolutnih) pedrov, več prasic ostane za nas.

Ste se kdaj udeležili Parade ponosa v Ljubljani ali kje drugje po svetu (in kje)?

Ne. Nimam pa nič proti – razen imena. Qua nek češ bit ponosen na pederastijo; lahko si kvečjemu pokončen in neuklonljiv. To pa ja. (Pravzaprav, če vzamemo stvar čisto dobesedno, nastopi tu spet zadrega … pa pustimo to, pr oštji.)

 Jože Andrejaš

Ali Zakon o registraciji istospolnih partnerskih zvez, ki je bil sprejet leta 2005, po vašem mnenju zadovoljivo rešuje problematiko istospolnih partnerstev?

Menim, da je zakonodaja korektno uredila problematiko istospolnih partnerstev. Zakon istospolnim partnerjem omogoča registracijo njihove zveze. Ali je bila ta rešitev primerna, bo pokazal čas.

Ali podpirate pravico lezbičnih in gejevskih parov do posvojitve otrok?

Ne podpiram.

Ali naj bo obravnava istospolne usmerjenosti ter gejevskih in lezbičih družin del šolskega kurikuluma?

Menim, da to ni potrebno.

Ste se kdaj udeležili Parade ponosa v Ljubljani ali kje drugje po svetu (in kje)?

Ne.

 Matej Sedmak – Peacehiker

Ali Zakon o registraciji istospolnih partnerskih zvez, ki je bil sprejet leta 2005, po vašem mnenju zadovoljivo rešuje problematiko istospolnih partnerstev?

Po mojem mnenju ne. Nobenega razloga ne vidim, zakaj bi bila istospolna partnerska zveza v kakršnikoli obliki zapostavljena.

Ali podpirate pravico lezbičnih in gejevskih parov do posvojitve otrok?

Ne zanima me spol in usmerjenost staršev otroka, pač pa to, koliko ljubezni, sprejemanja in podpore mu lahko nudita tekom življenja.

Ali naj bo obravnava istospolne usmerjenosti ter gejevskih in lezbičih družin del šolskega kurikuluma?

To bi bilo super!

Ste se kdaj udeležili Parade ponosa v Ljubljani ali kje drugje po svetu (in kje)?

Ne, nisem. Bi se pa rad.

Tags from the story
Written By
More from Uredništvo

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja