Priporočila za izboljšanje spoštovanja človekovih pravic v Republiki Sloveniji

ZN

Na današnji dan leta 1948 je Organizacija združenih narodov sprejela Splošno deklaracijo človekovih pravic in vse od takrat ta dan obeležujemo kot mednarodni dan človekovih pravic.

Pretekli ponedeljek Odbor Združenih narodov za ekonomske, socialne in kulturne pravice (Odbor) opozoril na kritično stanje ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic (ESK) v Sloveniji ter pozval državo k ukrepanju. Odbor je na trend zmanjševanja ESK pravic in številne njihove kršitve opozorila koalicija 12 nevladnih organizacij v senčnem poročilu, o katerem smo pred pol leta poročali tudi na našem blogu in je bilo podlaga za priporočila Odbora.

V svojih priporočilih so strokovnjakinje in strokovnjaki Združenih narodov med drugim izrazili skrb nad šibkim in necelovitim sistemom za varstvo človekovih pravic, vključno s številnimi omejitvami obstoječih institucij za učinkovito delovanje na tem področju. Opozorili so tudi na šibek institucionalni okvir na področju nediskriminacije, na številne diskriminatorne prakse, s katerimi se še posebej soočajo določene skupine, posamezniki in posameznice ter na neustrezen odziv države na le-te.

Odbor je izrazil tudi zaskrbljenost nad vplivom varčevalnih ukrepov na dostop in obseg pravic ter izpostavil kritična področja nižanja ravni pravic. Ob vedno večji revščini je Odbor izpostavil tudi pomanjkljivost sistema socialnega varstva in socialnih prejemkov, ki v mnogih primerih ne omogočajo dostojnega življenja, in Slovenijo pozval k opustitvi varčevalnih ukrepov v čim krajšem možnem času.

Odbor je Slovenijo ponovno pozval, naj ustrezno naslovi vrsto dolgotrajnih sistemskih kršitev človekovih pravic, vključno s socialno izključenostjo in diskriminacijo Rominj in Romov, uredi zakonodajni okvir, ki diskriminira geje, lezbijke, biseksualne in trans osebe ter izboljša prizadevanja za pravično popravo krivic in ureditev statusa izbrisanih.

Ob današnjem dnevu je že omenjena koalicija nevladnih organizacij o stanju človekovih pravic v Sloveniji v javnem pismu obvestila tudi premierja Mira Cerarja.

Odbor Združenih narodov za ekonomske, socialne in kulturne pravice je odgovoren za spremljanje skladnosti izvajanja Mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah s strani držav, ki so ratificirale pakt, med katerimi je tudi Slovenija. Kot država pristopnica k paktu mora Slovenija periodično poročati o spoštovanju obveznosti, zapisanih v paktu, in njihovi implementaciji na nacionalni ravni. Uradno poročilo Republike Slovenije je Odbor obravnaval na 53. zasedanju, ki je potekalo 18. in 19. novembra letos. O napredku pri uresničevanju priporočil in izboljšanju stanja na področju ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic pa mora Slovenija ponovno poročati leta 2019. Želimo si, da bi se do takrat stanje vsaj opazno, če že ne v celoti, izboljšalo.

Viri:
Tags from the story
More from Urška Balažic

Latvija pozvana k zaščiti udeleženk in udeležencev dogodka EuroPride

Amnesty International je latvijsko vlado pozval k zaščiti udeleženk in udeležencev letošnjega...
Read More

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja