Slovnica 15

slovnica_15

V medijih velikokrat opazim rabo zveze »s strani«, ki je pogosto toga ali pa tudi odsvetovana, na primer: »Ena od respondentk pa je opozorila, da je bila sama žrtev nasilja s strani svoje partnerke zaradi njene ponotranjene homofobije.« V takih zgradbah enostavno črtamo zvezo »s strani«: … da je bila sama žrtev nasilja svoje partnerke. V povedih tipa Lgbt-organizacije niso dobile podpore s strani vlade, mora biti vršilec dejanja tudi stavčni osebek. Pravilni zapis je torej: Vlada ni podprla lgbt-organizacij. Slovar slovenskega knjižnega jezika tako rabo zaznamuje s kvalifikatorjema pisarniško: dobiti odobritev »s strani« pristojnega organa, to je: odobritev (od) pristojnega organa; ali: publicistično: »s strani« univerze se bo posvetovanja udeležil rektor, ali drugače: kot predstavnik, v imenu univerze se bo posvetovanja udeležil rektor.

Poglejmo še rabo predpone trans-. V besedah »transseksualka« ali »transseksualen« jo piske in pisci zapišejo skupaj, medtem ko jo v drugih rabah zapišejo narazen, na primer: »trans izraz«, »trans oseba«, kar je napačno. Tudi v tem primerih je predpono potrebno zapisati skupaj z besedo: »transizraz« in »transoseba«. Isto seveda velja za predpono homo-, na primer: »homoporoka«. V skladu s Slovenskim pravopisom tovrstne besede zapišemo skupaj, tako tiste, ki imajo v drugem delu sposojenko ali tujko, kot tudi tiste z domačo besedo.

Veliko napak se pojavlja tudi okrog zapisov gej/gejevski, queer/querovski: ali zapisati gej ikona ali gejevska ikona, queer ali queerovska teorija? Do nedavnega se je okrog teh zapisov pojavljalo veliko dilem, zdaj pa se je raba že ustalila in le še redki (tisti, ki ne berejo te rubrike) zapišejo, na primer, »gej bar«, pravilno je namreč »gejevski bar«. Vse bolj se rabi tudi oblika »queerovski« (tako kot queerovski rabimo tudi pridevnik mainstreamovski!). Zapletenejša pa je zgodba o rabi besed strejt, strejtovski; opazila sem tudi novo besedo: lgbt, lgbtji oziroma lgbt-ji (za pripadnike lgbt-skupnosti), več o tem v naslednjem Narobe, takrat tudi o zanikanem rodilniku!

Tags from the story
More from Zala Hriberšek

Oblaki v glavi

KNJIGA Pogovor s Petro Hrovatin Petra Hrovatin, Mednožje misli, Založba Škuc, zbirka...
Read More

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja