Slovnica 16

slovnica_1_16

Raba prevzetih besed ni nikoli preprosta. Dolgo sem razmišljala, ali zapisati pridevnik strejt ali strejtovski, ali je pravilno strejt faza ali strejtovska faza. Podobne dileme so bile okrog zapisov queer/queerovski. Se pravilno glasi queer teorija ali queerovska teorija? Po objavi članka O črki Q Andreja Zavrla v Narobe 9 (marec 2009) dvomov o pridevniku queerovski ni več. Naj dodam še eno zanimivost: v katalogu 26. festivala gejevskega in lezbičnega filma so zapisali kvir, kvirovski! Čudno? Prav tako uporabimo domače obrazilo za pridevnik strejtovski, ne pa ničtega: se pravi, strejtovska faza, ne pa strejt faza, razen če ni beseda rabljena v povedkovem določilu: Ona je strejt. Seveda pa je strejt tudi  samostalnik moškega spola: strejt, strejta, za ženski spol pa se uporabljata izraza strejtka, strejtica.

Podobna je raba besede camp. Ponavadi se jo zapiše prav takole, citatno in v poševnem tisku. V pričujočem Narobe je članek Zorana Rodica Camp naš vsakdanji, v katerem vidimo, da lahko iz samostalnika camp tvorimo pridevnik campovski. To pomeni, da ne bomo zapisali camp obnašanje, temveč campovsko obnašanje. Posebej razburljivo v tej zgodbi o campu pa je, da se prevajalke lezbične teorije odločajo za zapis kemp, kempovski. Na primer v knjigi Andree Weiss Vampirke in vijolice prevajalka Nataša Velikonja različne oblike besede te beseda zapisuje fonetično. Še nedavno se je takšen zapis zdel nemogoč, ker smo v jezikovnem okusu zelo odvisni od tega, ali smo na nekaj navajeni ali nismo.

Na lgbt-sceni se je pojavila beseda: lgbt, lgbtji (za pripadnike in pripadnice  lgbt-skupnosti). Beseda je slengovska, rabljena v želji po politični korektnosti in nezapleteni rabi jezika. To pa ni edina taka beseda. V Slovarčku je Anamarija Šporčič zapisala, da »v slovenskem pogovornem jeziku na lgbt-sceni tako govorimo o ftmjih in mtfjih«, kar pomeni ženske, ki postanejo moški (female to male) in moške, ki postanejo ženske (male to female), »pri čemer prve tri črke izgovorimo vsako posebej in ne kot soglasniški sklop«, tak izgovor velja tudi za lgbtje. Dodala bi, da bi bil smiseln zapis z vezajem (kadar uporabimo različne sklone ali števila): lgbt-ja, ftm-ji, mtf-jev … Morda ni odveč zaključek, da te nove besede predvidevajo tudi oblike za ženski spol: lgbt-jevka!

Tags from the story
More from Zala Hriberšek

Slovnica 15

V medijih velikokrat opazim rabo zveze »s strani«, ki je pogosto toga...
Read More

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja