Univerza Goldsmith prva na svetu ponuja podiplomski študij kvirovske zgodovine

Na začetku letošnjega septembra je univerza Goldsmith v Londonu (VB) objavila, da bo študentkam_om ponujala nov specialistični podiplomski študij kvirovske zgodovine. Sicer majhno število preostalih univerz v Veliki Britaniji ponuja podiplomske predmete s področja spola, seksualnosti in kulture, medtem ko nekatere univerze v ZDA ponujajo predmet kvirovske študije, vendar pa bo univerza Goldsmith (oddelek za zgodovino) prva na svetu, ki bo ponudila specialistični podiplomski študij prav iz predmeta kvirovske zgodovine. Njen predavatelj bo prof. dr. Jan Plumper.

Plumper pravi, da bo pri svojem predmetu obravnaval zgodovinsko opredeljene binarne kategorije, kot so moški/ženska, heteroseksualnost/homoseksualnost, aktivno/pasivno ipd. in razkril procese, ki so skozi čas omogočili, da jih je zahodna kultura sprejela kot ‘naravne’. Poleg tega se bo osredotočil na pojem moči in kako je ta skozi zgodovino negativno vplivala na pojem spolne usmerjenosti in spolne identitete. Predmet se bo časovno oziroma zgodovinsko gledano osredotočal na pred-moderno in moderno obdobje, vključno s pojmovanji o naravi homoseksualnosti v viktorijanskem obdobju zahodne družbe in emancipacijskimi gibanji, zlasti po-stonewalskemu obdobju, to je, po letu 1969. »Vse, kar bom obravnaval pri predmetu, bo hkrati usmerjeno k ustanovitvi Nacionalnega kvirovskega arhiva v Londonu, ki bo vključeval tudi delo podiplomskih študentov_k.«

Predstojnica oddelka za zgodovino prof. dr Vivienne Richmond je ob tem dejala: “Oddelek za zgodovino na univerzi Goldsmith že dolgo časa vodi pionirsko delo na področju študija in razumevanja preteklih družb na osnovi njihovega svetovnega nazora in stališč o temah, kot so ljubezen, telo in podobno. Študente_ke učimo o različnih temah, področjih in kontraverznostih, tako da študenti_ke ne spoznavajo le linearnih vidikov tradicionalne zgodovine, ampak jih učimo tudi koncepte, ki jim omogočajo njihovo razumevanje.«

In če se lahko veselimo kaj takšnega v Londonu, pa poglejmo česa oz. katerih predmetov s tega oziroma bolje rečeno s podobnega področja, se lahko učimo pri nas. Na oddelku za sociologijo na Filozofski fakulteti prof. dr. Roman Kuhar ponuja Uvod v gejevske in lezbične študije. Na spletni strani oddelka za sociologijo lahko preberemo, da je »predmet zasnovan interdisciplinarno in da je osnovni cilj predmeta spoznavanje in kritična obravnava različnih teoretskih konceptov, teorij in analiz (homo)seksualnosti … Predmetno specifične kompetence, ki jih študentke in študenti dobijo, so seznanjanje z družbeno konstrukcijo seksualnosti (in še posebej homoseksualnosti/ne-heteroseksualnosti) in kako je posledično posameznikov položaj v družbi ter njegovo/njeno vsakdanje življenje seksualno zaznamovano.«

Na Fakulteti za socialno delo prof. dr. Mojca Urek ponuja predmet Gejevske in lezbične študije za socialno delo. Na  spletni strani o predmetu lahko preberemo, da gre za razumevanje družbene »konstrukcije seksualnosti. Homoseksualnost v zgodovinski perspektivi. Spol in oblikovanje spolne identitete: antropološki, sociološki in psihosocialni vidiki. Zgodovina GLBTQ gibanja in raznolikost znotraj gibanja. Vsakdanje življenje lezbijk in gejev in drugih identitet onstran heteronormativne matrice. Istospolna partnerstva in mavrične družine. Diskriminacije: zakonski, institucionalni in psihološki vidiki. Heteroseksizem, razkritje, homofobija in nasilje. Vplivi homofobije na duševno zdravje pripadnic in pripadnikov GLBTQ. Vloga socialne delavke kot zagovornice pravic GLBTQ.«

Na Fakulteti za družbene vede prof. dr. Zdenka Šadl ponuja predmet Študiji spola. O predmetu je zapisano, da je predmet študiji spola zasnovano interdisciplinarno in da gre v »temelju tega področja za preizpraševanje izvorov vednosti in zalog znanja o spolu in spolni razliki. Gre za preizpraševanje in kritiko nekaterih »mainstream« ali »malestream« teorij in teoretizacij spola v dosedanji družboslovno-humanistični znanstveni produkciji, pa tudi za kritiko zgodnjih feminističnih teoretizacij spola … Posebna pozornost je namenjena spolni dimenziji globalizacijskih procesov, medkulturnim primerjavam in interkulturnosti, razmerjem med (novimi) tehnologijami in spoli, kulturnim reprezentacijam spolov ter analizi poskusov preobrazbe socialnih in političnih ustanov, ki temeljijo na specifičnih vzorcih razmerij moči med spoli«.

Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za podiplomski študij v okviru predmeta Spol in literatura prof. dr. Alje Adam ponuja seznanitev »s temeljnimi teoretičnimi koncepti in metodološkimi orodji, s katerimi je mogoče analizirati, kritično pretresti in interpretirati vlogo spolov in spolnih dinamik znotraj literarnih tekstov. Poseben poudarek je na zgodovini in smereh feministične literarne teorije – v interakciji z drugimi teoretskimi smermi in tokovi (antropologija spolov, gejevske in lezbične študije, queer študije).«

Sodeč po zapisanem v Sloveniji ne zaostajamo dosti pri ponujajo kakovostnih študijev s področja spolov, spolnosti, gejevskih, lezbičnih in kvirovskih študij, in tistim, ki se letos prvič vpisujejo, na katerega od omenjenih programov, zaželimo obilo veselja in uspehov pri študiju.

Viri: 

Pinknews.co.uk

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani

Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani

Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani 

Fakulteta za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici

Tags from the story
More from Katarina Majerhold

Kaj lahko trenutno pogledamo na televiziji (lezbične in biseksualne junakinje in njihove zgodbe) 

Pred kratkim sem odkrila novo nanizanko Goliath (ZDA, 2016–) – kot že...
Read More