Zaščiti, prilagodi, deluj naprej: Tridelni načrt ILGA-Europe za podporo gibanju LGBTI med krizo COVID-19

Zaščiti, prilagodi, deluj naprej: Tridelni načrt ILGA-Europe za podporo gibanju LGBTI med krizo COVID-19; #DelamoNaprej

ILGA Europe, krovna evropska nevladna organizacija LGBTI, je nedavno objavila načrt podpore gibanju LGBTI med zdravstveno krizo. Kot so poudarile_i, morajo »človekove pravice LGBTI-oseb napredovati, kljub turboletnim časom, posebej pa moramo biti pozorne_i na osebe s presečnostjo ranljivih osebnih okoliščin, ki so jih razmere še posebej prizadele.«

Kot so zapisale_i na spletni strani, pri ILGA-Europe že zaznavajo učinke krize pri najbolj depriviligiranih in marginaliziranih skupinah, zato so si za prioriteto zastavile_i podporo organizacijam LGBTI, da bodo lahko zaščitile in podpirale skupnosti LGBTI med zdravstveno krizo. Posebno pozornost bodo posvetile_i svetovanju in podpori za jasno krizno komuniciranje. Zagotavljajo, da bodo primer dobre prakse fleksibilnosti financiranja skupin LGBTI, ki so se znašle v finančni stiski. Še naprej pa bodo izvajale_i tudi monitoring, dokumentiranje in zagovorništvo za zaščito LGBTI-oseb v Evropi in Srednji Aziji, vključno z oceno posledic pandemije za skupnost.

ILGA-Europe obljublja podporo pri prilagajanju novim razmeram in potrebam skupnosti. Podprle_i bodo organizacije pri prehodu na komuniciranje, organiziranje in izvajanje kampanj na daljavo, svetovale_i glede kriznega finančnega upravljanja, nudile_i tehnično podporo, usposabljale_i za uporabo digitalnih orodij, za zagotavljanje varnosti in zasebnosti. Nudile_i bodo nasvete, kako prilagoditi strategije organizacij, aktivnosti in zagovorništvo trenutni situaciji.

»Ko se zgodi neprestavljivo, smo prisiljene_i k razmisleku, kako bi svet lahko kljub temu deloval.« pravijo pri ILGA Europe. Zato se bodo najprej posvetile_i zaščiti in prilagoditvam, v nekaj tednih pa se bodo lotile_i okrevanja in ponovnega zagona aktivnosti na vseh ravneh. Tridelni načrt ILGE-Europe je zasnovan kot dokument v nastajanju in je dosegljiv na naslednji povezavi.

Written By
More from Uredništvo

Anketa o temi pomladnega LGBT* tabora 2014

Društvo informacijski center Legebitra, Društvo Appareo in HeteroHomo naveza med 11. 4....
Read More