Poziv Vladi RS: Uredite področje človekovih pravic transspolnih oseb

Včeraj so pri Združeni levici (ZL) na Vlado RS naslovile_i pobudo, v kateri so jo pozvale_i, da naj nemudoma odpravi diskriminatorne prakse pri pravnem priznanju spola, in sicer tako, da Ministrstvu za notranje zadeve naloži, da v čim krajšem možnem času spremeni 37. člen Pravilnika o izvrševanju zakona o matičnem registru tako, da predložitev zdravniškega potrdila ne bo več potrebna. Hkrati pa naj vlada pristopi k pripravi posebnega Zakona o pravnem priznanju spola, ki bo temeljil na samoidentifikaciji oseb in bo v skladu s priporočili Sveta Evrope.

V sporočilu za javnost so med drugim zapisale_i, da je 37. člen Pravilnika o izvrševanju zakona o matičnem registru, ki regulira pravno priznanje spola v Sloveniji, neprimeren in diskriminatoren do transspolnih oseb, saj določa, »da mora oseba vlogi za spremembo spola priložiti potrdilo pristojne zdravstvene ustanove ali zdravnice_ka, iz katerega je razvidno, da je oseba spremenila spol«. V večini primerov je to psihiater_inja iz Interdisciplinarnega konzilija za potrditev spolne identitete, ki osebi diagnosticira transseksualizem, ki je klasificiran kot duševna motnja.

Samoidentifikacija temelj pravnega priznanja spola

Pri ZL so poudarile_i so tudi, da so trenutno uveljavljeni postopki v neskladju z Resolucijo 2048 Parlamentarne skupščine Sveta Evrope iz aprila 2015. V njej Svet Evrope države članice med drugim poziva k regulaciji postopka pravnega priznanja spola, ki naj bo hiter, transparenten, dostopen, temelječ na samoidentifikaciji osebe in brez omejevanja dostopa na podlagi drugih osebnih okoliščin, kot je npr. starost. Samoidentifikacija v praksi pomeni, da se pri pravnem priznanju spola odpravijo vse zahteve po medicinskih in drugih potrdilih, kar vključuje tudi odpravo diagnoze motnje v duševnem zdravju.

Spremembo zakonodaje po besedah psihiatrinje Irena Rahne Otorepec iz Interdisciplinarnega konzilija za potrditev spolne identitete podpira tudi psihiatrična stroka. V izjavi za časnik Dnevnik je dejala še, da »gredo mednarodni standardi o zdravju transspolnih oseb v smeri samoidentifikacije«.

Trenutna ureditev po mnenju nevladnih organizacij, ki delujejo na tem področju, in po mnenju ZL krši vsaj pet človekovih pravic, in sicer do nedotakljivosti človekove telesne in duševne celovitosti, osebnega dostojanstva, varnosti, zdravja in zasebnosti.

Pozivi za ureditev področja

Poslanec ZL, dr. Matej Tašner Vatovec, je že decembra lani ministrici za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anji Kopač Mark in ministrici za notranje zadeve mag. Vesni Györkös postavil poslansko vprašanje o urejanju pravnega priznanja spola v Sloveniji. Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so pritrdile_i, da obstaja potreba po spremembi omenjenega 37. člena pravilnika, medtem ko so z Ministrstva za notranje zadeve sporočile_i, da se zavzemajo za pripravo celovite sistemske ureditve s sprejetjem zakona o pravnem priznanju spola.

V začetku maja je poslanka skupine nepovezanih poslancev, mag. Alenka Bratušek, na obe že omenjeni ministrici in ministrico za zdravje Milojko Kolar Celarc naslovila podobno poslansko vprašanje. Slednja je na vprašanje poslala precej uradniški odgovor, ki povzema trenutno stanje na področju pravnega priznanja spola. Kopač Mrak je potrdila potrebo po spremembi 37. člena omenjenega pravilnika in celoviti sistemski ureditvi področja. S slednjim pa se je strinjala tudi ministrica za notranje zadeve Györkös.

Nepopolne informacije Ministrstva za notranje zadeve

V odgovoru ministrice Györkös je med drugim zapisano tudi, da upravne enote »ob podaji vloge za vpis spremembe spola v uradno evidenco ne zanima, ali je oseba opravila kakršenkoli medicinski postopek niti ob tem ne presoja diagnoze duševne motnje«. Pri tem je priročno izpustila dejstvo, da sta med februarjem in junijem 2017 prav zaradi posredovanja Ministrstva za notranje zadeve vsaj dve različni upravni enoti vsaj od dveh različnih oseb pri pravnem priznanju spola zahtevali potrdilo o opravljeni operaciji genitalij. Šele po pisnih protestih nevladnih organizacij, in sicer Društva Legebitra, Zavoda TransAkcija in Amnesty International Slovenija, ter predstavitvi situacije na Medresorski komisiji za človekove pravice, je ministrstvo spremenilo svoje stališče. Zapis iz odgovora torej velja šele slaba dva tedna.

Ministrica Györkös je v istem odgovoru zapisala še, da je ministrstvo že večkrat pojasnilo, da se področje lahko uredi le s celovitim zakon in da predhodna sprememba 37. člena ni smotrna, med drugim na sestanku na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti marca letos. Pozabila pa je omeniti, da se je sestanek zgodil zgolj zaradi pobude Zavoda TransAkcija in Društva Legebitra.

V odgovoru je omenila tudi obravnavo teme na Medresorski komisiji za človekove pravice in spet pozabila povedati, da je do obravnave prišlo zaradi posredovanja člana omenjene komisije, Mitja Blažiča, in nevladnih organizacij. Do sedaj se noben korak k urejanju področja na ministrstvih ni zgodil brez pozivov nevladnic_kov.

Kot so ob vložitvi pobude na vlado še zapisale_i pri ZL, ministrstva kljub strinjanju, da je treba področje urediti, niso naredila nič. Dodale_i so: »Odgovornost za pripravo zakonskih rešitev pa z izgovorom “medresorskosti” prelagajo ena na drugo. Čas je, da se čakanje konča in da Vlada RS sprejme jasne usmeritve in sklepe.«

Vri:

Uradna spletna stran Združene levice

Uradna spletna stran Državnega zbora RS

Dnevnik.si: Za pravno spremembo spola naj bol dovolj izjava osebe

Narobe blog: Včeraj v državnem zboru tudi o pravnem priznanju spola

Narobe blog: Prelaganje odgovornosti za ureditev pravnega priznanja spola v Sloveniji

Narobe blog: Dopis Ministrstva za notranje zadeve – kršitev pravice do spoštovanja zasebnega življenja

Narobe blog: Pravno priznanje spola: MNZ umaknil sporni dopis

Tags from the story
Written By
More from Eva Gračanin

Podeljena prva certifikata »LGBT prijazno«

Mestna občina Ljubljana je v torek podelila prva certifikata Mestne občine Ljubljana...
Read More