Vsak_a četrta_i poslanka_ec v EP se je zavezal_a enakosti LGBTI-oseb

Na letošnjih volitvah v Evropski parlament (EP), ki so potekale konec maja v vseh državah članicah EU, je bilo izvoljeno največje število poslank_cev, ki so se javno zavezale_i enakosti LGBTI-oseb. Gre za 215 poslank_cev (od 751) iz 8 različnih političnih skupin, kar je vsak_a četrta_i. Med njimi je polovica evropskih poslank_cev iz Slovenije, in sicer poslanki Tanja Fajon (SD) in Irena Joveva (LMŠ) ter poslanca Milan Brglez (SD) in Klemen Grošelj (LMŠ). Podatke je zbrala krovna evropska organizacija na področju pravic LGBTI-oseb ILGA-Europe, in sicer na podlagi števila podpisov pod zavezo ComeOut, ki so jih v času volilne kampanje prispevale_i kandidati_ke za poslanska mesta v EP.

Obstaja torej močna volja, da na ravni EU enakost LGBTI-oseb v naslednjih petih letih postane prednostna politična naloga, je dejala direktorica ILGA-Europe Evelyne Paradis. »To je razvidno, ne samo iz števila poslank_cev, ki so se zavezale_i, da bodo sodelovale_i z nami, ampak tudi iz zavez vodij političnih strank,« je pojasnila Paradis. Dodala je, da  je prva ključni naloga izkoristiti vso to podporo za zagotovitev, da se enakost LGBTI izrecno opredeli kot prednostna naloga naslednje sestave Evropske komisije v obliki trdne in celovite strategije EU za človekove pravice LGBTI.

Z več kot 1650 podpisi kandidatk_ov v vseh državah članicah EU je kampanja ComeOut pokazala, v kolikšni meri je v EU narasla podpora za enakost LGBTI in to v vse bolj polarizirani družbeni in politični klimi na nacionalni in nadnacionalni ravni. »Res je spodbudno videti veliko število kandidatk_ov iz različnih političnih skupin, ki so se zbrale_i okoli našega poziva k enakosti,« je izpostavila Paradis. Dodala je, da je v današnjem svetu medstrankarska podpora najboljši odgovor na vsakogar, ki spodbuja polarizacijo in delitev. Zato se veselijo sodelovanja s poslankami_ci, ki so podpisale_i zavezo ComeOut, in se nadejajo, da bo parlamentarna medskupina LGBTI z novimi člani_cami ne samo zagotovila trdno, strateško in smiselno sodelovanje med strankami, ampak tudi zgradila močne povezave z drugimi skupinami v EP z namenom zagotavljanja človekovih pravic, svobode in enakosti za vse.

Kaj konkretnega lahko poslanke_ci Evropskega parlamenta, ki so podpisale_i zavezo ComeOut, storijo za promocijo enakosti LGBTI?

Iz ILGA-Europe sporočajo, da si lahko prizadevajo za zapolnitev vrzeli v pravnem varstvu na področju boja proti diskriminaciji ter kaznivim dejanjem iz sovraštva in sovražnemu govoru, pri čemer izpostavljajo sprejem konkretnih ukrepov za ustavitev spletnega sovražnega govora, uperjenega tudi proti LGBTI-osebam. Podprejo lahko konkretne politike za zagotavljanje pravic transspolnim in interspolnim osebam v EU.

Nadalje lahko zagotovijo sprejetje ukrepov, ki povečujejo zaščito prosilk_cev za mednarodno zaščito LGBTI, vključno s sprejetjem prenovljenega skupnega evropskega azilnega sistema. Zagotovijo lahko učinkovito izvajanje lanske sodbe Sodišče Evropske unije[1], ki potrjuje, da svobodo gibanja znotraj EU uživajo tudi istospolni pari in njihove družine.

Podprejo lahko delo organizacij LGBTI in zagovornic_kov človekovih pravic z nadaljnjim zagotavljanjem dostopnega sofinanciranja EU, se aktivno spopadajo z omejitvami, s katerimi se soočata civilna družba in pravna država, ter od držav članic EU zahtevajo, da spoštujejo za svoje zaveze.

Na agendo EU lahko vrstijo teme, ki so pomembne za skupnosti LGBTI ter tako ojačajo njihove podreprezentirane glasove. Svoj vpliv poslanke_ca Evropskega parlamenta lahko izkoristijo za promoviranje človekovih pravic, enakosti in vključevanja za vse znotraj in zunaj EU, pri čemer je sodelovanje z aktivisti_kami in organizacijami civilne družbe ključnega pomena.

Možnosti in priložnosti je torej veliko. Časa pa pet let. Vse poslanke_ce EP, ki so podpisale_i zavezo ComeOut, držimo za besedo.

_________________________________________________

[1] Ker nekatere države članice EU še vedno ne priznavajo istospolnih partnerstev in zakonskih zvez, pogosto še vedno zavračajo pravico istospolnih partnerk_jev do bivanja in dela v EU. Junija 2018 je Sodišče Evropske unije razsodilo proti takšni diskriminaciji istospolnih parov in opredelilo pomen izraza „zakonec“ v okviru svobode gibanja kot „spolno nevtralnega in vključujočega do istospolnih partnerk_jev državljank_ov EU “. S to sodbo je Sodišče Evropske unije končno odpravilo pravno nejasnost, ali izraz „zakonec“ v direktivi prostem gibanju državljank_ov EU in njihovih družinskih članic_ov zajema istospolne zakonce državljank_ov EU tudi pri izdaji dovoljenj za prebivanje. Sodišče je odločitev oblikovalo na primeru Adriana Comana, romunskega državljana, ki se je poročil s svojim možem (državljanom ZDA) v Belgiji, medtem ko je tam živel. Po tem, ko sta se preselila nazaj v Romunijo, sta ugotovila, da Romunija ni priznala njune zakonske zveze, dovoljenje za prebivanje za ameriškega zakonca pa so oblasti zavrnile. Coman se je pritožil pred romunskimi sodišči, dokler ni romunsko ustavno sodišče leta 2016 Sodišče EU zaprosilo za razlago besedo „zakonec“ v okviru prava EU o svobodi gibanja.

Tags from the story
Written By
More from Eva Gračanin

Novice od tam (24)

Ponosno v Mumbaju  Tekst in foto: Irena Kralj Sredi zime, na hladen...
Read More