Slovnica 13

slovnica

Tokratna slovničarska tema je o zapisu skupaj / narazen, in sicer besed homo družina ali homodružina, hetero par ali heteropar V različnih virih tovrstne besede lahko zasledimo zapisane narazen, zlasti v lgbt-virih, drugje pa tudi skupaj (homogibanje).

Besede z obema zapisoma so navadno okrajšave: fotopapir za fotografski papir, porno film / pornofilm je pornografski film in homo družina je homoseksualna družina,  homo noč je pač noč homoseksualcev, homogibanje pa homoseksualno gibanje … Seveda se za starejši besedi kot homoerotika (homoseksualna erotika) ali homofobija (fobija pred homoseksualnostjo) zapisa narazen ne pojavljata.

Za celo skupino besed z morfemom homo– ali hetero- slovarji predpisujejo zapis skupaj. Takega tipa so tudi besede z morfemi foto- ali porno-, bio- … Predvsem predpono porno– se vse bolj piše narazen in vse manj skupaj (porno zvezda, porno šik). Slovenski pravopis  zahteva, da  tovrstne zloženke pišemo skupaj, Slovar slovenskega knjižnega jezika pa dopušča zapis narazen, če je drugi del zloženke domačega izvora: fotopapir in foto papir, vendar le skupaj, če je v drugem delu tujka: fotomontaža. V Sskj-ju v Uvodu piše, da pisave skupaj in narazen slovar »ni izpeljal dosledno; zaradi močno neenotne rabe namreč ni mogoče brez večjega nasilja prikazati vseh primerov v sistemu«.

Jezikoslovka prof. dr. Erika Kržišnik meni, da se te besede zapisujejo narazen tudi zato, ker se besede z enako obliko uporabljajo tudi kot pridevniki, v smislu Ta film je porno, Ona je homo (kot je to pri pridevnikih, ki se sklanjajo brez glasovnih končnic: To je bež, ono pa roza ali lila srajca …).

Zaključila bi tako: homo- je del besede. Slovenski pravopis je zavezujoč, torej je pravilen zapis skupaj: homodružina in homoaktivizem, heteropar ipd. V praksi prevladuje zapisovanje narazen, vendar tako kot besed fotograf ali homoerotika nihče ne zapisuje narazen, se bo sčasoma ustalilo tudi zapisovanje novih besed tipa homonoč.

Tags from the story
More from Zala Hriberšek

Nataša Sukič: Kino

Kino noir Nataša Sukič, Kino, Litera, Maribor, 2013.   Kino preveva tesnobno...
Read More

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja