Volitve v EP 2019: Stranke in liste o pravicah LGBTI

Pred volitvami v Evropski parlament smo pri uredništvu Narobe bloga različnim političnim strankam posredovale_i sedem vprašanj, ki so povezana za zagotavljanjem in spoštovanjem človekovih pravic LGBTI-oseb, in kratka pojasnila o najbolj perečih kršitvah človekovih pravic LGBTI-oseb. Poslani dokument je v celoti dostopen TU >>>

Vprašanja smo posredovale_i naslednjim strankam in listam:

 • Demokratični stranki upokojencev Slovenije – DeSUS
 • stranki Dobra država
 • Levici
 • Listi Marjana Šarca – LMŠ
 • Novi Sloveniji – krščanskim demokratom – NSi
 • listi Povežimo se
 • Slovenski demokratski stranki – SDS in Slovenski ljudski stranki – SLS, ki se na volitve podajata skupaj
 • Slovenski nacionalni stranki – SNS
 • Socialnim demokratom – SD
 • Stranki Alenke Bratušek
 • Stranki modernega centra – SMC

Odgovora nismo prejele_i od petih strank, in sicer:

 • stranke Dobra država
 • Nove Slovenije – krščanskih demokratov – NSi
 • Slovenske demokratske stranke – SDS in Slovenske ljudske stranke – SLS, ki se na volitve podajata skupaj
 • Stranke Alenke Bratušek

Iz Stranke modernega centra – SMC smo odgovore prejele_i s precejšnjo zamudo. Iz DeSUS-a smo odgovor dobile_i od kandidata Igorja Šoltesa, ki je podpisal tudi zavezo o zagovarjanju človekovih pravic in enakopravnosti za LGBTI-osebe v EU in zunaj nje.

Zavezo, ki jo je pripravila krovna organizacija na področju človekovih pravic LGBTI-oseb ILGA-Europe, so do sedaj podpisale_i tudi vse_i kandidati_ke Levice, po štiri_je kandidati_ke SMC-ja in SD-ja, kandidat in kandidatka liste Povežimo se, kandidat DeSUS-a in kandidatka Zelenih Slovenije. Zavezo kandidati_ke lahko še vedno podpisujejo. Seznam kandidatk_ov, ki so zavezo podpisale_i, je dostopen na: https://www.comeout.eu/who-has-signed/

Odgovore strank in list na vprašanja Narobe bloga objavljamo v celoti v vrstnem redu, po katerem smo odgovore prejele_i.

Preden začnete prebirati odgovore še to: Volitve poslank_cev iz Republike Slovenije v Evropski parlament bodo v nedeljo, 26. 5. 2019.

Bi se vključili v medskupino LGBTI in aktivno delali na napredku pravic LGBTI-oseb v EU?

NE

Obrazložitev: Po izobrazbi sem naravoslovec.

Bi podprli sankcije EU proti Rusiji ali drugi državi, ki bi nad LGBTI-osebami izvajala sistematično nasilje, kot je nasilje, ki smo mu bile_i priča pred kratkim v Čečeniji?

NE

Obrazložitev: To je notranja zadeva Rusije.

Bi podprli vzpostavitev celovite strategije za napredek na področju pravic LGBTI na ravni EU in posledično tudi na nacionalni ravni?

NE

Obrazložitev: Le zakaj privilegiranje določenih.

Bi podprli zakonodajno pobudo, ki bi zagotavljala, da noben interspolen otrok ne bi bil podvržen nenujnim, invazivnim in nepovratnim kirurškim posegom?

NE

Obrazložitev: Ne vem, kaj je to interspolen otrok.

Bi podprli zakonodajno pobudo, ki bi na ravni EU prepovedala reparativno terapijo (t. i. zdravljenje homoseksualnosti)?

NE

Obrazložitev: /

Bi podprli zakonodajno pobudo, ki bi na ravni EU določala, da države pravno priznanje spola uredijo na podlagi samoidentifikacije?

NE

Obrazložitev: Narava je določila.

Kako si v primeru izvolitve predstavljate sodelovanje s civilno družbo, ki deluje na področju pravic LGBTI?

Odgovor:  Ne vem.

Bi se vključili v medskupino LGBTI in aktivno delali na napredku pravic LGBTI-oseb v EU?

DA

Obrazložitev: Na področju zaščite pravic LGBTI stranka Levica aktivno deluje že vrsto let. Leta 2014 je takrat Združena levica v svojem prizadevanju za svobodo in enakost predlagala spremembo ZZZDR, ki bi odpravil protiustavno stanje in sistematično diskriminacijo istospolnih parov. Čeprav je novelo ZZZDR Državni zbor z veliko večino izglasoval, se je o njeni uveljavitvi odločalo na referendumu leta 2015, ki pa je spremembo zavrnil.

V Levici aktivno spremljamo situacijo na LGBTI področju v Sloveniji, v Evropi in po svetu. Med drugim je poslanka Državnega zbora in nosilka liste Levice za evropske volitve Violeta Tomič leta 2018 postala tudi glavna poročevalka za pravice LGBTI oseb pri Svetu Evrope. Kot poslanci ali poslanke v EP se bomo zagotovo vključili v medskupino za LGBTI pri EP in nadaljevali utečeno delo na tem področju. Izkoristili bomo vse prednosti položaja in politično moč, za zagovor pravic LGBTI, človekovih pravic, odpravo diskriminacije, homofobije, lezbofobije, bifobije in transfobije ter preprečevanje diskriminacije, nasilja in sovraštva na osnovi spolne usmerjenosti, spolne identitete in spolnega izraza.

Bi podprli sankcije EU proti Rusiji ali drugi državi, ki bi nad LGBTI-osebami izvajala sistematično nasilje, kot je nasilje, ki smo mu bile_i priča pred kratkim v Čečeniji?

DA

Obrazložitev: V vsakem primeru bi podprli sankcije proti državam kršiteljicam, ki izvajajo sistematično diskriminaciji in nasilje do LGBTI manjšin ali drugih manjšin. Okrutno ravnanje v Čečeniji je eden od najbolj perečih problemov in kršitev človekovih pravic v Evropi danes, ki terja nenehni pritisk demokratične Evrope in ne le medle pozive in občasne obiske delegacij Sveta Evrope idr. Nespoštovanje in kršitve človekovih pravic LGBTI se pravzaprav v Evropi dogajajo povsod in ves čas. Med zadnjimi primeri je prepoved parade ponosa na trgu Piazza ’Unita d’Italia v Trstu, ki naj bi se odvila v mesecu juniju. Na Poljskem je bila likovna umetnica kaznovana, ker je na religijski motiv v sliko umestila barve mavrične zastave, simbola LGBTI skupnosti. Pred nekaj tedni je bil izveden napad na sedež LGBTI organizacije v Vilni, lani pa napad na LGBTI info center v Beogradu. EU mora temeljiti na vrednotah svobode, demokracije, svobode izražanja, svobodnega gibanja. Nasprotujemo vsem oblikam psihičnih in fizičnih meja, ki kratijo človekovo svobodo, kreativnost in ustvarjalnost.

Bi podprli vzpostavitev celovite strategije za napredek na področju pravic LGBTI na ravni EU in posledično tudi na nacionalni ravni?

DA

Obrazložitev: V Levici se zavzemamo za dosledno spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki izhajajo iz sistema najvišjih varovanih vrednot humanizma in človekovih pravic v EU ter mednarodnih normativov na področju varovanja človekovih pravic, zaščite manjšin ter ranljivih in prikrajšanih skupin, zato bi vzpostavitev celovite strategije za napredek na področju pravic LGBTI na ravni EU in posledično tudi na nacionalni ravni zagotovo podprli.

Bi podprli zakonodajno pobudo, ki bi zagotavljala, da noben interspolen otrok ne bi bil podvržen nenujnim, invazivnim in nepovratnim kirurškim posegom?

DA

Obrazložitev: Kot zgoraj navedeno se pri Levici zavzemamo za dosledno spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin vseh. Noben interspolen otrok ne sme biti podvržen nenujnim in invazivnim ter nepovratnim kirurškim posegom, zato bi omenjeno zakonodajno pobudo podprli. Odločno nasprotujemo patologizaciji, medikalizaciji in prisilnemu zdravljenju interspolnih oseb.

Bi podprli zakonodajno pobudo, ki bi na ravni EU prepovedala reparativno terapijo (t. i. zdravljenje homoseksualnosti)?

DA

Obrazložitev: Reparativna terapija je izjemno škodljiva in nevarna metoda, ki jo je treba prepovedati, zato bi podprli zakonodajno pobudo. Čeprav se zdi, da gre za redke in arhaične prakse zdravljenja homoseksualnosti, ki jih v EU ni, temu ni tako. Znani so celo primeri uporabe eksorcizma kot reparativne terapije. Med državami EU je Malta prva zakonsko prepovedala zdravljenje homoseksualnosti leta 2016. Temu zgledu morajo slediti še ostale države.

Bi podprli zakonodajno pobudo, ki bi na ravni EU določala, da države pravno priznanje spola uredijo na podlagi samoidentifikacije?

DA

Obrazložitev: Postopek pravnega priznanja spola mora biti hiter, transparenten in dostopen ter mora temeljiti na samoidentifikaciji osebe. Zakonodajno pobudo, ki bi sledila tem merilom bi podprli.

Kako si v primeru izvolitve predstavljate sodelovanje s civilno družbo, ki deluje na področju pravic LGBTI?

Odgovor: V primeru izvolitve bi nadaljevali z že utečeno prakso dobrega sodelovanja s civilno družbo oziroma z NVO na področju pravic LGBTI manjšin. Že sedaj sodelujemo z organizacijami na tem področju na nacionalni in mednarodni ravni.

Bi se vključili v medskupino LGBTI in aktivno delali na napredku pravic LGBTI-oseb v EU?

DA

Obrazložitev: /

Bi podprli sankcije EU proti Rusiji ali drugi državi, ki bi nad LGBTI-osebami izvajala sistematično nasilje, kot je nasilje, ki smo mu bile_i priča pred kratkim v Čečeniji?

/

Bi podprli vzpostavitev celovite strategije za napredek na področju pravic LGBTI na ravni EU in posledično tudi na nacionalni ravni?

DA

Obrazložitev: Vsekakor.

Bi podprli zakonodajno pobudo, ki bi zagotavljala, da noben interspolen otrok ne bi bil podvržen nenujnim, invazivnim in nepovratnim kirurškim posegom?

DA

Obrazložitev: /

Bi podprli zakonodajno pobudo, ki bi na ravni EU prepovedala reparativno terapijo (t. i. zdravljenje homoseksualnosti)?

DA

Obrazložitev: /

Bi podprli zakonodajno pobudo, ki bi na ravni EU določala, da države pravno priznanje spola uredijo na podlagi samoidentifikacije?

DA

Obrazložitev: /

Kako si v primeru izvolitve predstavljate sodelovanje s civilno družbo, ki deluje na področju pravic LGBTI?

Odgovor: Moje delovanje v Evropskem parlamentu sem že sedaj gradil na tesnem sodelovanju s civilno družbo. Vsako leto sem med pokrovitelji festivala Parade ponosa in se aktivno vključim v aktivnosti na festivalu. Vedno se odzovem tudi na pobude s tega področja, ki jih prejmemo s strani nevladnih organizacij in zagotavljam vam, da bo tako tudi v prihodnje.

Bi se vključili v medskupino LGBTI in aktivno delali na napredku pravic LGBTI-oseb v EU?

DA

Obrazložitev: /

Bi podprli sankcije EU proti Rusiji ali drugi državi, ki bi nad LGBTI-osebami izvajala sistematično nasilje, kot je nasilje, ki smo mu bile_i priča pred kratkim v Čečeniji?

DA

Obrazložitev: /

Bi podprli vzpostavitev celovite strategije za napredek na področju pravic LGBTI na ravni EU in posledično tudi na nacionalni ravni?

DA

Obrazložitev: /

Bi podprli zakonodajno pobudo, ki bi zagotavljala, da noben interspolen otrok ne bi bil podvržen nenujnim, invazivnim in nepovratnim kirurškim posegom?

DA

Obrazložitev: /

Bi podprli zakonodajno pobudo, ki bi na ravni EU prepovedala reparativno terapijo (t. i. zdravljenje homoseksualnosti)?

DA

Obrazložitev: /

Bi podprli zakonodajno pobudo, ki bi na ravni EU določala, da države pravno priznanje spola, uredijo na podlagi samoidentifikacije?

DA

Obrazložitev: /

Kako si v primeru izvolitve predstavljate sodelovanje s civilno družbo, ki deluje na področju pravic LGBTI?

Odgovor: Lista “Povežimo se” je lista, ki povezuje preko dvajset nevladnih organizacij, društev, manjših strank in posameznikov. Smo lista, ki je vzniknila iz civilne družbe, zato se zavedamo pomena dialoga in sodelovanja s civilno družbo v primeru izvolitve.

Namreč prevečkrat o pravicah in življenju posameznih družbenih skupin odločajo ljudje, ki niso seznanjeni z aktualno problematiko. V naši listi poudarjamo pomen povezovanja, izmenjave verodostojnih informacij, deljenja znanj, kredibilnega poročanja in opozarjanja na problematiko. Podpiramo vsako sodelovanje v korist opolnomočenja posameznika in doseganja skupnega dobrega. Kot do sedaj bomo v dialogu s civilno družbo pozorno poslušali, se posvetovali in iskali skupne rešitve. Civilno družbo bomo povabili, da aktivno sodeluje in prispeva k našim pobudam, se udeležuje dogodkov, se odzove na pozive, itd.

Bi se vključili v medskupino LGBTI in aktivno delali na napredku pravic LGBTI-oseb v EU?

DA

Obrazložitev: Tanja Fajon (S&D/SD) je bila v preteklih dveh mandatih tudi članica LGBTI medskupine, zadnjih 5 let celo ena izmed 6 podpredsednikov. Aktivno je oblikovala dejavnosti medskupine, bila je med drugim pobudnica LGBTI Strategije S&D skupine v EP in resolucije EP o pravicah interseks oseb, ki jo je seveda tudi podprla.

Bi podprli sankcije EU proti Rusiji ali drugi državi, ki bi nad LGBTI-osebami izvajala sistematično nasilje, kot je nasilje, ki smo mu bile_i priča pred kratkim v Čečeniji?

DA

Obrazložitev: Pravice LGBTI oseb so človekove pravice. Vsakršno nasilje nad osebami LGBTI ni samo v nasprotju z EU in mednarodnim pravom, ampak je neskladno tudi s temeljnimi vrednotami EU. Ker Evropski parlament nima pristojnosti na področju zunanje politike in lahko zgolj opozarja na probleme, smo ravno na pobudo medskupine LGBTI (Tanja Fajon v imenu S&D skupine) na Komisijo naslovili vprašanje o implementaciji EU vodnika glede LGBTI pravic v zunanji politiki (http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2018-000072_EN.html). V tem in drugih primerih je LGBTI medskupina odigrala ključno vlogo za pridobitev večine v parlamentu.

Bi podprli vzpostavitev celovite strategije za napredek na področju pravic LGBTI na ravni EU in posledično tudi na nacionalni ravni?

DA

Obrazložitev: Seveda. Točno za to smo si prizadevali v medskupini LGBTI. Tesno smo sodelovali že pri pripravi Lunacek resolucije leta 2014. LGBTI strategija EU je nujno potrebna, saj seznam ukrepov Komisije ni zadosten in dovolj celovit. Čas je, da se diskriminacija LGBTI oseb v EU popolnoma odpravi: na delovnem mestu, pri prostem pretoku oseb v EU, upravnih postopkov ipd.

Bi podprli zakonodajno pobudo, ki bi zagotavljala, da noben interspolen otrok ne bi bil podvržen nenujnim, invazivnim in nepovratnim kirurškim posegom?

DA

Obrazložitev:  Ravno Tanja Fajon je bila pobudnica resolucije EP o pravicah interseks oseb, v kateri smo že pozvali države k zakondajnim ukrepom glede kirurških posegov v 6. odstavku. V SD bi zato podprli pobudo, ki bi na EU ali nacionalni ravni to ustrezno uredila.

Bi podprli zakonodajno pobudo, ki bi na ravni EU prepovedala reparativno terapijo (t. i. zdravljenje homoseksualnosti)?

DA

Obrazložitev: Socialni demokrati ostro nasprotujemo tovrstnim terapijam. Te po našem mnenju niti niso v skladu z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah in bi v EU morala biti prepovedane. Tovrstno stališče je Evropski parlament sprejel tudi v 2. odstavku omenjene resolucije o pravicah interseks oseb, ki ga seveda podpiramo.

Bi podprli zakonodajno pobudo, ki bi na ravni EU določala, da države pravno priznanje spola uredijo na podlagi samoidentifikacije?

DA

Obrazložitev: Tudi to področje bi se moralo ustrezno urediti na EU ravni. Zaradi različnih ureditev po državah članicah se lahko EU državljan namreč hitro znajde v situaciji, kjer bi mu lahko bile v drugi državi članici kratene pravice, denimo zaradi zaposlitve, študija, upokojitve …

Kako si v primeru izvolitve predstavljate sodelovanje s civilno družbo, ki deluje na področju pravic LGBTI?

Odgovor: Kot enakovredna partnerja, ki drug drugega podpirata in si skupaj prizadevata za skupno dobro, za skupne cilje.

Bi se vključili v medskupino LGBTI in aktivno delali na napredku pravic LGBTI-oseb v EU?

DA

Obrazložitev: Kljub sprejetju uredb in resolucij za napredek in udejanjanje pravic LGBT na ravni EU, še vedno obstajajo vrzeli v njihovem spoštovanju znotraj članic EU.

Bi podprli sankcije EU proti Rusiji ali drugi državi, ki bi nad LGBTI-osebami izvajala sistematično nasilje, kot je nasilje, ki smo mu bile_i priča pred kratkim v Čečeniji?

Obrazložitev: Na vprašanje trenutno ne moremo odgovoriti enoznačno. Podpiramo sankcije, ko gre za sistematično kršenje človekovih pravic in odločno obsojamo vsakršno homofobno ter transfobno nasilje. Ob tem se je treba tudi zavedati, da vsakršno poseganje v notranje razmere države lahko negativno vpliva na življenje vseh tamkajšnjih prebivalcev.

Bi podprli vzpostavitev celovite strategije za napredek na področju pravic LGBTI na ravni EU in posledično tudi na nacionalni ravni?

DA

Obrazložitev: Še bolj pomembno kot sprejemanje tovrstnih strategij je njihovo dosledno uresničevanje v okviru nacionalnih držav, zato morajo biti tovrstni dokumenti sprejeti s čim širšim soglasjem držav članic.

Bi podprli zakonodajno pobudo, ki bi zagotavljala, da noben interspolen otrok ne bi bil podvržen nenujnim, invazivnim in nepovratnim kirurškim posegom?

DA

Obrazložitev: Nepotrebni in strokovno neosnovani zdravniški oziroma kirurški posegi so hud poseg v celovitost človeške osebnosti, ki lahko vodijo do nepopravljivih psihičnih posledic. Prisilno patologizacijo lahko razumemo kot neposreden napad na temeljne človekove pravice.

Bi podprli zakonodajno pobudo, ki bi na ravni EU prepovedala reparativno terapijo (t. i. zdravljenje homoseksualnosti)?

DA

Obrazložitev: Homoseksualnost ni bolezen ali psihična motnja. Zaskrbljujoče je, da je v svetu še vedno veliko držav, v katerih je homoseksualnost nezakonita za oba spola. Vsi ljudje se rodijo svobodni in imajo enake pravice, kar je napisano v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah. Spolna usmerjenost in spolna identiteta ne sme biti razlog za kakršnokoli diskriminacijo.

Bi podprli zakonodajno pobudo, ki bi na ravni EU določala, da države pravno priznanje spola uredijo na podlagi samoidentifikacije?

Obrazložitev: Na vprašanje trenutno ne moremo odgovoriti enoznačno. O pravnem priznanju spola na podlagi samoidentifikacije smo vedno pripravljeni odpreti široko razpravo na ravni Unije.

Kako si v primeru izvolitve predstavljate sodelovanje s civilno družbo, ki deluje na področju pravic LGBTI?

Odgovor: Glas civilne družbe je pomemben steber vsake zrele demokratične družbe. Stranka redno sodeluje s civilnimi iniciativami in predstavljajo eno pomembnejših izhodišč za oblikovanje naših politik.

Bi se vključili v medskupino LGBTI in aktivno delali na napredku pravic LGBTI-oseb v EU?

DA

Obrazložitev: /

Bi podprli sankcije EU proti Rusiji ali drugi državi, ki bi nad LGBTI-osebami izvajala sistematično nasilje, kot je nasilje, ki smo mu bile_i priča pred kratkim v Čečeniji?

DA

Obrazložitev: /

Bi podprli vzpostavitev celovite strategije za napredek na področju pravic LGBTI na ravni EU in posledično tudi na nacionalni ravni?

DA

Obrazložitev: /

Bi podprli zakonodajno pobudo, ki bi zagotavljala, da noben interspolen otrok ne bi bil podvržen nenujnim, invazivnim in nepovratnim kirurškim posegom?

DA

Obrazložitev: /

Bi podprli zakonodajno pobudo, ki bi na ravni EU prepovedala reparativno terapijo (t. i. zdravljenje homoseksualnosti)?

DA

Obrazložitev: /

Bi podprli zakonodajno pobudo, ki bi na ravni EU določala, da države pravno priznanje spola uredijo na podlagi samoidentifikacije?

DA

Obrazložitev: /

Kako si v primeru izvolitve predstavljate sodelovanje s civilno družbo, ki deluje na področju pravic LGBTI?

Odgovor: SMC je v preteklosti tesno sodelovala s civilno družbo na tem področju, pomembno je prispevala tudi k Zakonu o partnerski zvezi, ki je bil sprejet po neuspelem referendumu o ZZZDR. To je bil pomemben korak naprej, narediti pa jih moramo še več. Poslanci, ki bi bili izvoljeni v Evropski parlament z naše liste, bi vsekakor ob obravnavi teh tematik pridobili tudi stališča slovenskih civilnih organizacij.​

Tags from the story
Written By
More from Eva Gračanin

V ponedeljek začetek zbiranja podpisov za razpis referenduma

Včeraj je predsednik Državnega zbora Milan Brglez ponedeljek, 23. marca, določil kot...
Read More