Podpora staršev pri razkritju izboljšuje duševno zdravje

Emily-Rothman

Emily-RothmanFakulteta za javno zdravje pri bostonski univerzi (Boston University School of Public Health) je objavila raziskavo, iz katere je razvidno, kako pomembna je podpora staršev pri razkritju. Raziskava je objavljena v Journal of Homosexuality. Izvedla pa jo je dr. Emily Rothman s sodelavkami. V raziskavo je bilo vključenih 5.658 odraslih oseb, starih od 18 do 64 let, ki živijo v ameriški zvezni državi Massachusetts.

Rezultati kažejo, da se je staršem razkrilo 75 % gejev, lezbijsk in biseksualnih odraslih.  V povprečju so bili pri razkritju stari 25 let. Dve tretjini lezbijk, gejev in biseksualnih odraslih iz reprezentativnega vzorca je poročalo, da je bil odziv njihovih staršev ob razkritju pozitiven.

Stopnja pojavnosti težav v duševnem zdravju in stopnja zlorabe različnih substanc pri tej skupini je statistično pomembno nižja v primerjavi z lezbijkami, geji in biseksualnim odraslimi, ki jih starši pri razkritju niso podprli. Pri gejih in biseksualnih moških, ki pri razkritju niso dobili podpore staršev,  je tveganje za razvoj resne depresije in alkoholizma šest do sedemkrat višje, medtem ko je pri lezbijkah in biseksualnih ženskah tveganje za razvoj resne deprescije petkrat višje, tveganje za zlorabo drog pa kar enajstkrat višje.

Avtorice so pri analizi rezultatov upoštevale različne faktorje, med njimi starost, raso, stopnjo izobrazbe in zdravstveno zavarovanje, s katerimi so želele zmanjšati njihov vpliv na rezultate o tveganju za poslabšanje duševnega zdravja in tveganju za zlorabo drog in alkohola. Rezultati so pokazali, da je razkritje v splošnem povezano z boljšim zdravjem lezbijk in biseksualnih žensk ne pa tudi gejev in biseksualnih moških.

Rothman je pri tem izpostavila možnost, da stres, ki se pojavi pri nerazkritju istospolne usmerjenosti ali biseksualnosti, vpliva na moške in ženske različno. Pojasnila je, da v splošnem geji in biseksualni moški  lažje živijo ločeno od svojih staršev, možno pa je tudi, da je ta podatek značilen samo za respondente v raziskavi.

Rothman je dodala, da je razumevanje možnosti za izboljšanje zdravja LGB mladih ključno, saj sta stopnji samomorilnosti in samopoškodb v tej skupini visoki, visoki pa so tudi stroški zdravljenja duševnih motenj in zlorabe različnih substanc. Avtorice izobraževalnim ustanovam za pediatre in pediatrinje predlagajo oblikovanje in distribucijo smernic, ki bodo spodbudile pediatre in pediatrinje, da bodo staršem najstnikov/najstnic posredovali informacije o pomembnosti njihove podpore pri razkritju.

Rothman je ob tem dodala, da je način, kako starši sprejmejo istospolno usmerjenost ali biseksualnost svojih otrok pomembno vprašanje javnega zdravja, ki so mu do posvečali premalo pozornosti. Poročilo raziskave staršem sporoča, da ima lahko način, kako sprejemajo otroke tudi, ko jim še niso razkrili svoje spolne usmerjenosti, pomemben daljnosežen učinek na otrokovo zdravje in zmožnost soočanja z življenjskimi izzivi.

Na fotografiji dr. Emily Rothman.

dr. Rick Nauert: Parental Support of Coming Out Improves Long-Term Health >>>

Journal of Homosexuality >>>

Written By
More from Uredništvo

Zadnje 2

V Ljubljani je med 15. in 22. junijem potekal 14. literarno-glasbeni festival...
Read More

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja