Slovnica 14

slovnica_600

No, tale skrivnosten naslov je uvod v resno pravopisno oziroma jezikovno temo. Pogosto namreč kdo zapiše pederski, literski, decemberski, magisterski … a takšen zapis je napačen. Besede kot – na primer – peder, liter, december, magister … imajo v zadnjem zlogu t. i. neobstojni polglasnik. Neobstojne imenujemo tiste samoglasnike, ki v kateri od besed ali v besedah iste besedne družine izginjajo. In kje, v katerih oblikah samoglasniki iz navedenih besed izginejo? Na prvi pogled opazimo, da izginejo v sklanjanju: peder, pedra, liter, litra, december, decembra, magister, magistra …  Neobstojni (se pravi, da izginejo!) pa so tudi v pridevnikih, nastalih iz omenjenih samostalnikov, le da  jih zaradi glasu r še vedno slišimo in tudi zapišemo: pederski, literski, seveda pa je to napačno, pravilni zapis se glasi: pedrski, litrski … Take besede so še npr.: meter, metra, metrski, veter, vetra, vetroven itd.

Včasih nam probleme pri zapisovanju povzročajo tudi pridevniki  na -n, kot prijeten, domiseln ipd.; razmišljamo, ali zapisati »smiselen« ali »smiseln«, »gibalen« ali »gibaln«, »prijeten« ali »prijetn«? Tudi tukaj nas zavaja neobstojni polglasnik (da je res neobstojen, vidimo v drugi obliki: gibalen, gibalna). Najbolje, da vedno pogledamo kar v Slovenski pravopis ali Slovar slovenskega knjižnega jezika, ki nas poučita, ali se tak neobstojni glas zapiše ali ne: gibalen, prijeten, obstojen, čuden, porozen; domiseln, smiseln, stebeln, smotrn, zavetrn …

Najpreprosteje bi strnili takole: Če je pred priponskim -n zveza polglasnik + zvočnik (l, r, m, n, v, j), potem neobstojnega samoglasnika ne pišemo, na primer: smotrn (smotәrn,/smotәrәn), smiseln (smisәln/smisәlәn).

Lgbt-skupnost je zelo dinamična in inovativna skupnost, zato se venomer pojavljajo neke nove besede in različne možnosti zapisov, ki so še negotove – tako  v jesenski slovnici o zapisu transmoški ali trans moški, strejt lokal ali strejtovski lokal, do takrat pa: dolgo vroče poletje!

Tags from the story
More from Zala Hriberšek

Slovnica 18/19

Zadnjič sem na radiu poslušala o številčnih in nuklearnih družinah – družine,...
Read More

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja