ZRIPS – praksa

ZRIPS v vsakdanjem življenju ali zapletanje s pravicami, ki so večini samoumevne

Prva zgodba: Brezposelnost

nezaposlen_600

Iztek pogodbe o delu. Vpis na Zavod za zaposlovanje. Iskanje nove službe. Ta čas dobro znan scenarij za vsaj 110.000 državljank in državljanov. Tudi meni. In tako sem se sredi nekega oblačnega dopoldneva odpravil na novogoriško območno službo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Mapa z vso potrebno dokumentacijo pod pazduho, uslužbenka, ki me rutinirano posede in začne: »Ime, priimek. Datum rojstva. Naslov stalnega bivališča. Naslov začasnega bivališča. Telefonska številka. Stan.« Ha! Zdaj smo pa tam. »Kakšne različice pa imam na voljo?« vprašam. »Zakonska zveza, zunajzakonska zveza, samski …« našteva. »Kaj pa registrirana istospolna partnerska skupnost?« me zanima. »Hmm … tega pa nimamo v obrazcu,« odvrne. In nadaljuje: »Izobrazba, zadnje delovno mesto …« Zberem pogum in vprašam: »Kaj pa ste zapisali kot stan?« »Zunajzakonska zveza,« odgovori in nadaljuje s postopkom vpisa. Kot bi biku pred nosom pomahala z muleto!

5 let, kolikor je minilo od uveljavitve Zakona o registraciji istospolne partnerske skupnosti (ZRIPS), je dovolj, da bi država v sistemu javne uprave lahko popravila obrazce in vanje vključila tudi nov institut. Pa očitno ni. Zato, po dogodku na Zavodu, na Ministrstvo za javno upravo naslovim pismo s prošnjo za pojasnila. Vprašanja preusmerijo na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, od koder prejmem odgovor: »Vsa ministrstva, ki so nosilci kateregakoli področnega predpisa, ki vsebuje pravico ali dolžnost, ki je odvisna od obstoja registrirane partnerske skupnosti, bi morala v besedilo predpisa vključiti tudi partnerje registrirane istospolne partnerske skupnosti in potem, kot to veleva načelo zakonitosti in izpeljana pravila nomotehnike, s podzakonskim aktom (pravilnikom) že obstoječe obrazce za uveljavitev pravice ali izpolnitev dolžnosti dopolniti oziroma v novo določen obrazec umestiti tudi registrirano istospolno partnersko skupnost.« Ob tem še pojasnijo, da ZRIPS ureja samo določen nabor pravic in dolžnosti med partnerjema, drugačno rešitev predvideva predlog Družinskega zakonika, ki je v državnozborski obravnavi, in ki pravni položaj istospolnih partnerjev izenačuje s položajem partnerjev v zakonski in zunajzakonski zvezi moškega in ženske.

Ker ne dojamem implicitnega sporočila, da predpisi, ki se uporabljajo v primeru brezposelnosti, ne urejajo pravic ali dolžnosti, odvisnih od obstoja registrirane partnerske skupnosti, vztrajam s spraševanjem. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve odgovarja: »Na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje vlagatelj Zahtevka za uveljavljanje pravice do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti v navedenem zahtevku sporoči podatke o družinskih članih, za katere v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju prijavlja obvezno zdravstveno zavarovanje. Vlagatelj sporoči tudi podatke o družinskih članih, za katere v skladu z Zakonom o dohodnini uveljavlja davčno olajšavo. Glede na to, da Zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti v 8. členu, ki določa obseg pravic in obveznosti, za partnerja registrirane istospolne partnerske skupnosti ne določa pravic, ki se nanašajo na obvezno zdravstveno zavarovanje in zanju ne določa pravic na področju davčnih olajšav, registrirana istospolna partnerska skupnost ni vključena v zgoraj navedeni zahtevek.«

Preverim še na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Tako pravijo: »Za priznavanje pravic iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti in za vključevanje v ukrepe aktivne politike zaposlovanja podatka o stanu ne potrebujemo, ker ne vpliva na odločanje o pravicah in na možnosti za vključitev. Iz tega razloga prijavni obrazec (tako stari kot novi) ne zahteva tega podatka in ga tako na ZRSZ ne bomo dopolnjevali.«

Vendar, če podatka o stanu ne potrebujejo, zakaj ga potem ob vpisu zahtevajo? Pobrskam po zakonodaji in v 2. odstavku 19. člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB; od 1.1.2011 velja Zakon o urejanju trga dela in ima enako določbo v 3. odstavku 63. člena, op. Barbara Rajgelj) najdem naslednje: »Ne glede na določbe prve in tretje točke prvega odstavka tega člena lahko pravico do denarnega nadomestila uveljavi zavarovanec, ki redno odpove ali sporazumno z delodajalcem razveljavi pogodbo o zaposlitvi zaradi preselitve in zaposlitve njegovega zakonca ali osebe, s katero najmanj eno leto živi v zunajzakonski skupnosti, v drugem kraju, ki je od kraja prebivanja zavarovanca oddaljen več kot uro in pol vožnje v eno smer z javnim prevoznim sredstvom.«

Torej za priznavanje pravic iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti podatek o stanu vendarle potrebujejo. Zato vztrajam z vprašanji. Tokrat odgovarja pravna služba Zavoda za zaposlovanje: »Ponovno pojasnjujemo, da predpisi, ki urejajo zaposlovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti ne vsebujejo pravic (niti dolžnosti), vezanih na obstoj registrirane istospolne partnerske skupnosti. Iz tega razloga tudi obrazcev, ki jih uporabljamo, do sedaj še nismo spreminjali. Določba, na katero se sklicujete (2. odst. 19. člena ZZZPB), zavarovancu omogoča pridobitev denarnega nadomestila kljub temu da je sam odpovedal pogodbo o zaposlitvi oziroma se sporazumel o njeni prekinitvi, če je bila takšna odpoved oz. prekinitev posledica preselitve in zaposlitve njegovega zakonca ali osebe, s katero živi najmanj eno leto v zunajzakonski skupnosti. Glede na veljavno zakonsko opredelitev pojma zunajzakonske skupnosti določba za registrirano partnersko skupnost ne velja, niti opisana ugodnost ni opredeljena med obsegom pravic, ki sodijo med pravne posledice registrirane skupnosti. Z uzakonitvijo predlaganega Družinskega zakonika pa bo navedena pravica veljala tudi za registrirano skupnost in najkasneje takrat bodo ustrezno dopolnjeni tudi naši obrazci.«

Če torej povzamem, ker predpisi, ki se uporabljajo v primeru brezposelnosti, ne vsebujejo pravic ali dolžnosti, ki bi bile odvisne od obstoja registrirane partnerske skupnosti, tega podatka v obrazcih na Zavodu za zaposlovanje ne potrebujejo in zato po njem ne sprašujejo. Ob vpisu na Zavod sta zato tako brezposelni, ki živi v registrirani istospolni partnerski skupnosti, kot uslužbenka, prisiljena lagati, ko v obrazec vnašata podatek o stanu. Uslužbenka, ki je zame izpolnjevala moj obrazec, je izbrala »zunajzakonsko skupnost«. Ali bi na osnovi njene izbire lahko uveljavljal tudi ugodnosti, ki pripadajo brezposelnim zunajzakoncem, npr. zdravstveno zavarovanje po partnerju, pa se je najverjetneje cinično spraševati. Dejstva sem konstatiral že slabe pol ure po vpisu na Zavod za zaposlovanje, ko mi je na okencu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kjer sem se kot brezposelni hotel zdravstveno zavarovati po partnerju (kot gospa pred mano), uslužbenka prijazno razložila: »Če niste v zakonski ali zunajzakonski zvezi, to ni mogoče.« Mislite, da sem imel živce razlagati, da sem na Zavodu za zaposlovanje po stanu – kakšno naključje – prav v »zunajzakonski zvezi«? No, nisem jih imel. Obvezno zdravstveno zavarovanje si plačujem sam.

Druga zgodba: Turistična zavarovanja

Ni lepšega od trenutkov, ko za kakšen dan ali teden pod seboj zapustiš zatohlost provincialnosti te podalpske doline in zletiš v objem širnega sveta. Za ohranjanje relativne stabilnosti mentalnega zdravja Slovensko psihiatrično združenje lgbt-osebam posebej priporoča, da si tovrstno regenerativno terapijo privoščijo vsaj trikrat letno. In tega se z registriranim istospolnim partnerjem strogo drživa. Ker lahko na tujem zaradi nenadne sprostitve popusti kakšen ventil, ki je doma še držal, sva se odločila, da bova pri Zavarovalnici Triglav sklenila turistično zavarovanje. In, glej ga, zlomka, če ga skleneš prek spleta, je 20 % ceneje. Pa se nama, kot je v navadi, pri izpolnjevanju obrazca zaplete: ker je prva zavarovana oseba (moj partner) moškega spola, je bilo za drugo osebo (mene) pri sorodstvenem razmerju mogoče izbirati samo med: žena, sin, hči. »Bom pač žena!« vzdihnem, izpolniva obrazec do konca in skupaj z njim pošljeva še pritožbo, češ , kaj se pa to pravi, po petih letih od sprejema ZRIPS-a še vedno na obrazcih … jada jada jada!

polica_600

Čez nekaj dni prejmeva na dom zavarovalno polico, na kateri sem uradno ženskega spola (glej sliko!), še več, sem tudi Žena (z veliko začetnico). Pa rečem možu, naj nemudoma pokliče na zavarovalnico in spremeni spol svoje ljubljene Žene! Rečeno, storjeno in že naslednji dan iz zavarovalnice pisno pojasnijo, da je polica povsem veljavna in ne bo birokratskih zapletov, tudi če je spol in stan partnerja na njej napačen. Čez mesec dni pa presenečenje. Lastnoročno podpisano opravičilo predsednika uprave Zavarovalnice Triglav Matjaža Rakovca, v katerem je med drugim zapisal:

»Polico družinskega turističnega zavarovanja smo oblikovali z mislijo na vse potnike, ki se na oddih ali poslovno pot odpravljajo v krogu svojih najbližjih. Pri tem smo v nabor sorodstvenih vezi vključili tradicionalna razmerja, pozabili pa na nekatere oblike partnerstev, ki so po zakonu – pa tudi v vseh drugih pogledih – enakovredne tradicionalnim zakonskim zvezam. Za to se vam želim osebno opravičiti. Obveščam vas, da je pri Zavarovalnici Triglav že sedaj možnost sklepati vzajemna življenjska zavarovanja v okviru registrirane istospolne zveze. Obljubljam vam, da bomo v najkrajšem možnem času preučili možnosti tovrstnega sklepanja pri ostalih zavarovanjih.«

To se sicer do zaključka redakcije, štiri mesece po pismu predsednika uprave, še ni zgodilo (obrazca na spletu še niso spremenili), pa vendar osebno opravičilo predsednika uprave vliva upanje, da se razmere v vsakdanjem življenju spreminjajo v smer enakopravnosti istospolnih parov in družin.

 

Zavarovalnice ne diskriminirajo

Primer z Zavarovalnico Triglav me je spodbudil preiskati vprašanje o obrazcih in pravicah/dolžnostih še pri ostalih večjih zavarovalnicah pri nas. Zavarovalnice Adriatic Slovenica, Generali, Maribor, Merkur, Tilia in Triglav smo vprašali, ali so po sprejetju ZRIPS-a leta 2005 prilagodili svoje obrazce tako, da upoštevajo tudi novo obliko partnerske skupnosti.

V nadaljevanju objavljamo odgovore zavarovalnic v sosledju, kot smo jih prejeli. Splošna ugotovitev: večje zavarovalnice pri nas pri obravnavanju registriranih istospolnih parov, zakoncev, zunajzakonskih partnerjev in družin (tudi istospolnih) ne diskriminirajo in so torej velik korak pred državo.

MERKUR ZAVAROVALNICA

Pri Merkur Zavarovalnici pri sklepanju zavarovanj ne sprašujejo po stanu stranke, razen če se stranka o tem izreče. Na njihovi ponudbi je zato tudi ta rubrika, v katero stranka lahko vpiše tudi registrirano istospolno partnersko skupnost.

Pri družinskih in partnerskih zavarovanjih izhajajo iz načela partnerstva, ne glede na izraženo pravno obliko (zakonska zveza, zunajzakonska zveza, registrirano partnerstvo). Pri zavarovanjih, v katera so vključeni otroci, pa izhajajo iz načela roditeljske pravice oz. razmerja posvojitve, če je otrok posvojen.

ZAVAROVALNICA ADRIATIC SLOVENICA

V zavarovalnici Adriatic Slovenica zaradi ZRIPS-a niso spreminjali zavarovalnih pogojev. Istospolnega partnerja, ki ima urejen status skladno z ZRIPS, v smislu pogojev namreč štejejo za »izvenzakonskega partnerja«, podobno kot v to kategorijo štejejo tudi zunajzakonskega heteroseksualnega partnerja. Pri zavarovalnici poudarjajo, da so z vidika pravic, ki jih imajo iz sklenjenih zavarovanj istospolni partnerji zavarovanca, ti v celoti izenačeni z zakonskimi in zunajzakonskimi heteroseksualnimi partnerji.

TRIGLAV

Iz Zavarovalnice Triglav so sporočili, da vsem svojim zavarovancem omogočajo enakopravno obravnavo pri sklepanju in izvajanju zavarovanj. Na njihovih obrazcih sicer obstajata samo dve kategoriji – »zakonska zveza in zakonec« in »zunajzakonska skupnost in zunajzakonski partner« – ker sta to »v praksi najbolj razširjeni obliki skupnosti.« Kot pojasnjujejo, je namen teh obrazcev, da zajamejo glavnino, ne pa, da zajamejo vse možne oblike skupnosti. Vendar pa v Zavarovalnici Triglav poudarjajo, da sklepajo vzajemna življenjska zavarovanja tudi v okviru registrirane istospolne partnerske skupnosti, slednjo pa enakopravno obravnavajo tudi pri vseh drugih produktih in načinih uveljavljanja pravic iz zavarovanj.

Ob tem opozarjajo, da bodo v letu 2011 dopolnili obrazce za zavarovanje tako, da bodo ti upoštevali tudi nove oblike partnerskih skupnosti, čeprav tudi že do sedaj pri sklepanju zavarovanj, kjer se upoštevajo člani gospodinjstev oz. družine, niso delali nikakršnih razlik z vidika obravnave ter pravic in dolžnosti istospolnih partnerjev.

ZAVAROVALNICA MARIBOR

Pri Zavarovalnici Maribor pojasnjujejo, da jih v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov pri sklepanju zavarovanj zanimajo zgolj podatki, ki jih po omenjenem zakonu lahko zbirajo. Tako jih zanima zgolj ime in ne družinsko razmerje zavarovanca. Obrazci Zavarovalnice Maribor v nekaterih specifičnih situacijah dopuščajo tudi možnost, da stranke same vpišejo status pod rubriko Ostalo. Pri osebnih zavarovanjih jih v kontekstu družine nikoli ne zanima status zakoncev; ne zanima jih, ali sta poročena ali živita v zunajzakonski skupnosti ali v istospolni partnerski skupnosti. Pri nezgodnih zavarovanjih je za družinsko polico pomembno samo dejstvo, da so osebe na istem naslovu, ostalo ne igra vloge.

Zavarovalnica Maribor v svojem odgovoru poudarja, da pri sklepanju zavarovanj ne diskriminira na osnovi spolne usmerjenosti in da do sedaj še niso zaznali nobenih vprašanj, problemov ali pritožb na tem področju.

GENERALI

Pri Zavarovalnici Generali pojasnjujejo, da so bili »prva zavarovalnica na slovenskem trgu, ki je v splošno definicijo partnerjev oziroma svojcev vključila tudi registrirane istospolne partnerje«. Zavarovalnica zagotavlja enako obravnavo vseh ne glede na pravno priznanje življenjske skupnosti zavarovanca.

V pogodbeni predlogi pri zavarovanju stanovanj imajo, na primer, eksplicitno omenjene tudi istospolne partnerje: »Za svojce veljajo zavarovančev zakonski, izvenzakonski ter istospolni partner, sorodniki zavarovanca v ravni črti ali v stranski črti do četrtega kolena, osebe v svaštvu, mačeha in očim, krušni starši in starši partnerja.« Prav tako so, kot poročajo iz zavarovalnice Generali, na področju avtomobilskih zavarovanj z dokazilom o registrirani istospolni partnerski skupnosti že odobrili prenos bonusa med istospolnima partnerjema.

ZAVAROVALNICA TILIA

Odgovora Zavarovalnice Tilia nismo prejeli.

Tags from the story
Written By
More from Mitja Blažič

Umor iz časti

INTERVJU Ahmet je moja družina »Ahmet ni mrtev. Vem, da so vse...
Read More

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja